Ugrás a tartalomhoz
Refine results
165 hits

Fotogrammetria 6., 6 A földi fotogrammetria

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Engler Péter

Bemutatjuk az földi fotogrammetriában alkalmazható felvételi elrendezéseket, a munkafolyamat lépéseit és a legfontosabb alkalmazási területeit.

Fotogrammetria 7., A légi fotogrammetria alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Engler Péter

Bemutatjuk a légifényképezés során felhasználható hordozó eszközöket és azok jellemzőit, továbbá a légifényképező repülési terv készítésének lépéseit és a végrehajtás szempontjait.

Fotogrammetria 8., Ortofotoszkópia

Nyugat-magyarországi Egyetem, Balázsik Valéria

A modul az egyképes fotogrammetriai eljárásokat tartalmazza. Csoportosításban ismerteti a síkvidékről és a hegy- és dombvidékről készült felvételek analóg, analítikus és digitális feldolgozási technológiáit. Bemutatja az ortofotoszkópia termékeit, az ortofotók analóg és digitális változatait, azok jellemző tulajdonságait.

Fotogrammetria 9., A térfotogrammetria alapjai, alapképletek

Nyugat-magyarországi Egyetem, Balázsik Valéria

A modul a térfotogrammetriában alkalmazott koordinátarendszereket és a sztereoképpárok térbeli helyzetét jellemző mennyiségeket mutatja be. Különböző felvételi elrendezések mellett megadja a térfotogrammetria matematikai alapösszefüggéseit. Ismerteti a természetes térlátás folyamatát és felsorolja a mesterséges térlátás feltételeit. Néhány példát ad a térfotogrammetriai kiértékeléseknél alkalmazott, térbeli szemlélést biztosító eszközökre és módszerekre.

Fotointerpretáció és távérzékelés 1., A távérzékelés fizikai alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Wojtaszek Malgorzata

A modul a távérzékelés folyamatának fizikai alapjait mutatja be, melyeknek ismerete alapot ad az elektromágneses energia közvetítésével megvalósítható adatnyerési és kiértékelési eljárások elméletének és gyakorlati megvalósításának a megértéséhez. Bemutatja továbbá a távérzékelésben használt energiaforrásokat és az elektromágneses energiát. Az elektromágneses energia jellemzésen túl a modul keretein belül kiemeljük azokat a kölcsönhatásokat, amelyek fellépnek az energia terjedése során. Részletesen foglalkozunk a földfelszín spektrális tulajdonságainak vizsgálatával és ennek gyakorlati jelentőségével.

Fotointerpretáció és távérzékelés 2., Felvevőrendszerek

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Wojtaszek Malgorzata

A modul összefoglaló elméleti és gyakorlati ismereteket ad az elektromágneses energiával megvalósítható képalkotásban. Bemutatjuk az adatnyerés eszközeit és módszereit, valamint a távérzékelési adatfajtáit. A passzív és az aktív távérzékelés témakörében összefoglaljuk az információkat az erőforrás kutató rendszerekről (LANDSAT, SPOT, IRS, IKONOS, QUICKBIRD, ENVISAT,..). Külön alfejezetben tárgyaljuk a mikrohullámú távérzékelést, ahol bemutatjuk az aktív mikrohullámú érzékelő felépítését, működési elvét és a radar-képalkotás kérdéseit. A mikrohullámú műholdas szenzorok mellett bemutatjuk az SRTM (az űrsikló fedélzetről végzett topográfiai felmérés) program célját és eredményeit.

Fotointerpretáció és távérzékelés 3., A lézer alapú távérzékelés

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Wojtaszek Malgorzata

A modul bemutatja a lézeres adatnyerési technológiát, kifejlesztésének előzményeit, a lézersugárzást, mint egy különleges elektromágneses energiaforrást és bevezet a lézerhullámokkal megvalósítható adatnyerésbe. Elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a LIDAR (Light Detection and Ranging) távérzékelési rendszerek témakörében. Foglalkozunk továbbá a lézeres technológiával nyert adatok feldolgozásnak egyes kérdéseivel. Külön alfejezetben foglaljuk össze a LIDAR alkalmazási lehetőségeit.

Fotointerpretáció és távérzékelés 4., A távérzékelt felvételek kiértékelése

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Wojtaszek Malgorzata

A távérzékelés fogalmába nemcsak az adatgyűjtés, de az adatok kiértékelése is beletartozik. A modul azokat az alapmódszereket, eljárásokat mutatja be, amelyek a képtartalomból a tematikus információ kinyerése és az eredmények többnyire tematikus térkép formában történő megjelenítése céljából alkalmazhatók. A képkiértékelésre vonatkozó általános ismeretek összefoglalása mellett hangsúlyt fektetünk a vizuális interpretáció folyamatára, az interpretációs elemekre és a tematikus adatok kinyerése során alkalmazott technikákra. A tárgyalt eljárások elméletét gyakorlati példákon mutatjuk be. A képelemzés során fellépő problémákkal és azok megoldási lehetőségeivel is foglalkozunk.

Fotointerpretáció és távérzékelés 5., Távérzékeléssel szerzett adatok számítógépes kiértékelése

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Wojtaszek Malgorzata

A távérzékelés fogalmába nemcsak az adatgyűjtés, de az adatok kiértékelése is beletartozik. A modul azokat az alapmódszereket, eljárásokat mutatja be, amelyek a tematikus információ kinyerése és az eredmények tematikus térkép formában történő megjelenítése céljából alkalmazhatók. A tematikus adatnyerési módszerek bemutatása során a térinformatikai adatokhoz való csatlakozás lehetőségét tartjuk szem előtt. A képkiértékelési módszereket a FOI4 modulban foglaltuk össze. Jelen modulban a számítógépes képanalízisre fektetjük a hangsúlyt. Az elméleti ismereteket összefoglalva a tárgyalt eljárások gyakorlati alkalmazását valóságos példákon mutatjuk be. A képelemzés során fellépő problémákkal és azok megoldási lehetőségeivel is foglalkozunk. Ezen kívül az IDRISI térinformatikai rendszer keretein belül bemutatjuk a képelemzéshez szükséges eszköztárat és annak alkalmazási lehetőségeit.

Fotointerpretáció és távérzékelés 6., A távérzékelés alkalmazási területeinek áttekintése

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Wojtaszek Malgorzata

A modul hazai és nemzetközi projektek eredményei alapján mutatja be a távérzékelés alkalmazásának lehetőségeit, kiemelve a távérzékeléssel nyert adatok tulajdonságait és alkalmazásának előnyeit. Megemlítjük továbbá a távérzékelés gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémákat és az esetleges megoldási javaslatokat is. A modul korlátozott terjedelme miatt az e témakörhöz tartozó egyes projektek célkitűzéseit és eredményeit a FOI7 modulban foglaltuk össze. Ott mutatjuk be továbbá a távérzékelés alkalmazási lehetőségeit a környezetvédelemben, a környezetgazdálkodásban és földhasználat felmérésében.

 3   4   5   6   7   8   9   10   11 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása