Ugrás a tartalomhoz
Refine results
165 hits

Fotogrammetria 11., Térfotogrammetriai műszerek

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Engler Péter

A térfotogrammetriai kiértékelő műszerek feladata, hogy a terep (vagy tetszés szerinti térbeli objektum) azonos részleteket tartalmazó két fényképéből (képpárból) metrikus rajzi, vagy számszerű, térbeli adatokat szolgáltasson a lefényképezett terepről, vagy objektumról. A műszerekkel nyerhető adatok fajtái szerint megkülönböztetünk analóg térkiértékelő műszereket, analitikus műszereket (analitikus mérőműszerek, analitikus térkiértékelő műszerek) és digitális műszereket (digitális fotogrammetriai munkaállomások). Az analóg műszereket a mai gyakorlatban már nem használjuk. Az analitikus és digitális műszerekkel a képről mért képkoordináták, vagy a digitális képről mért pixelkoordináták alapján, számítógépes feldolgozással nyerjük a szükséges térbeli adatokat.

Fotogrammetria 12., Digitális fotogrammetria

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Jancsó Tamás

A modul bemutatja a digitális fotogrammetria alapjait, a munkaállomásokon elvégezhető feladatokat és előállítható termékeket. Bemutatjuk a digitális tájékozások végrehajtását megkönnyítő automatikus pontazonosítás legelterjedtebb módszerét.

Fotogrammetria 13., Légiháromszögelés

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Jancsó Tamás

A modul bemutatja az analitikus és digitális fotogrammetriában alkalmazott légiháromszögelés célját, paramétereit, matematikai modelljeit, a mérendő pontok számát és elhelyezkedését a mérőképeken. A matematikai részek tárgyalása során feltételezzük, hogy az olvasó rendelkezik a kiegyenlítő számítások alapjaival.

Fotogrammetria 14., Általános fotogrammetriai technológia

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Engler Péter

Az eddigi tanulmányok alapján a fotogrammetria feladatát általánosan úgy fogalmazhatjuk meg, hogy ez az adatnyerés (információgyűjtés), feldolgozás, tárolás és adatszolgáltatás egyik speciális változata. Jellemző rá, hogy a tárgyak vagy jelenségek vizsgálatához szükséges információkat analóg (fénykép) vagy digitális képen rögzíti, majd az információk átalakításával, kiemelésével (kiértékelésével) a fotogrammetria olyan analóg, analitikus, vagy digitális termékeket szolgáltat, amelyek segítségével az eredeti objektumra vonhatunk le megfelelő következtetéseket. A fotogrammetria elsősorban a térképészeti (topográfiai) felmérések, a pontsűrítési feladatok megoldását szolgálja. Ezért mondjuk, hogy a fotogrammetria fő feladatai a részletkiértékelés, térképezés és a pontsűrítés. Ezek mellett természetesen további, speciális alkalmazások is vannak.

Fotogrammetria 15., A fotogrammetria speciális alkalmazási lehetőségei

Nyugat-magyarországi Egyetem, Balázsik Valéria

Kivonat

Fotogrammetria 16., Digitális kamerák

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Engler Péter

A fényképezés szempontjából a XX. század vége és a XXI. század eleje a digitális korszak kezdetét jelentette. Mind az amatőr fényképezés, mind a fotogrammetriai felvételek készítése terén nagy változásokat hozott ez az időszak. A földi fotogrammetria területén már korábban használtunk digitális kamerákat, míg a légifényképezés területén az elmúlt években fejlesztették ki a gyártók saját digitális légi mérőkamerájukat, digitális érzékelőjüket. A gyorsléptékű technikai fejlődés tette lehetővé, hogy ma már olyan digitális kamerák állnak rendelkezésre, amelyek egyre jobban kielégítik a fotogrammetriai kiértékelések elvárásait, mind a pontosság, mind a képminőség szempontjából.

Fotogrammetria 2., A fotogrammetria geometriai és matematikai alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Engler Péter

Az első részben összefoglaljuk a geometria, azon belül a projektív geometria alapfogalmait, törvényszerűségeit, amelyek a fotogrammetria megértéséhez feltétlenül szükségesek: a projektív geometria alapelemei, az alapalakzatok, a vetítés geometriája.

Fotogrammetria 3., 3. A fotogrammetria optikai és fotográfiai alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem, Balázsik Valéria

A modul tartalmazza azokat az optikai és fotográfiai alapismereteket, amelyek a fotogrammetria elsődleges adatnyerési módszerének, a fényképezésnek és az analóg képrögzítésnek a megértéséhez szükségesek. Bemutatja a képminőséget befolyásoló képhibákat és ismerteti a fekete-fehér és színes fényképezés folyamatát, a képeket és képminőséget jellemző fogalmakat.

Fotogrammetria 4., Mérőfénykép fogalma, jellemzői, mérőfénykép torzulások

Nyugat-magyarországi Egyetem, Balázsik Valéria

A modul ismerteti a mérőfényképpel kapcsolatos fogalmakat, nevezetes pontokat, vonalakat, a mérőkép belső- és külső adatait. Bemutatja az analóg fénykép és a digitális kép torzulásait, a digitális kép előállításának közvetlen és közvetett módját. Rámutat az analóg fénykép és a digitális kép felbontóképességét befolyásoló tényezőkre.

Fotogrammetria 5., Az információszerzés eszközei

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Engler Péter

A fejezetben ismertetjük a hagyományos, un. analóg kamerák csoportosítását, legfontosabb jellemzőit. Foglakozunk a földi és légi kamerák felépítésével, működésével.

 2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása