Ugrás a tartalomhoz
Refine results
641 hits

Adatközpontok

Typotex Kiadó, Sima Dezső, Schubert Tamás

Az elmúlt évtized informatikai fejlesztései lehetővé tették, az üzleti igények pedig kikényszerítették, hogy az informatika is egyre inkább szolgáltatássá váljék, és az üzleti alkalmazások megfelelő minőségű, költséghatékony ellátását biztosítsa. Az e feladatot ellátó adatközpontok és elosztott informatikai rendszerek üzemeltetését csak a rendszerelemeket, folyamatokat, a felügyeleti megoldásokat és a kidolgozott módszertanokat jól ismerő szakemberek tudják elvégezni.A tantárgy keretei között a hallgatók megismerkednek az adatközpontok, a párhuzamos és elosztott rendszerek, és ezen belül a DP és MP szerverek, a tároló hálózatok sajátosságaival, felépítésével, az alkalmazási környezet által támasztott teljesítmény-, megbízhatósági, és biztonsági elvárásokkal, valamint adott elvárásoknak eleget tevő szerverrendszerek kialakításának szempontjaival, módjával. Az előadásokon hangsúlyt kapnak a különböző virtualizáló megoldások, amelyek megértését gyakorlati bemutatók is segítik.

Adatmodellezés és adatkezelési technikák

Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Kovács László, Dr. Pance Miklós

A tananyag bemutatja az adatbázisrendszerek tervezésének lépéseit, a relációs adatmodellt, az SQL nyelv, és a többdimenziós és objektumrelációs adatmodell alapjait, valamint áttekinti és értékeli az adatbázisrendszereket.

Adatvédelem és informatikai biztonság a vállalatoknál

Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Csáki-Hatalovics Gyula

Az adatvédelem a magánszféra-védelem sajátos módja, amely jogi szabályozáson keresztül jelenik meg. Napjainkban lehetőség nyílik adataink tömeges felvételére, tárolására, adatbázisok összekapcsolására, ezáltal pedig magánszféránk óhatatlanul ki van téve annak a veszélynek, hogy illetéktelenek válnak képessé annak megismerésére. Az adatvédelmi szabályozás lényege, hogy jogi feltételrendszert, garanciákat alakítson ki magánszféránk megőrzése érdekében.

Advanced DBMS

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Radványi Tibor

Az adatbáziskezelés nagy fontosságú téma az informatikát magas szinten tanulák számára. A Haladó DBMS jegyzet túllép az alapvető ismereteken, és Az MS Access részletes megismerése után az MSSQL szerver lehetőségeit is bemutatja.

Agroinformatics

University of Debrecen, Miklós Herdon

The textbook discusses the major areas of information and communication technology and its application in agriculture. The first chapter provides an overview of the relationship between agricultural systems and information technology. Then the computer architectures, operating systems and office applications from the spreadsheet and database management systems are discussed. After the computer network and Internet services, farm information systems, GIS, food safety applications, decision support systems and e-government applications are discussed in the textbook. Finally, it provides insight into some possibilities of using information and communication technologies in agriculture, for example precision farming and mobile internet applications.

ALGORITHMS OF INFORMATICS vol. 1.

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Antal Iványi

The book consists of 30 chapters in 3 volumes with algorithms of 30 various area of informatics.

ALGORITHMS OF INFORMATICS vol. 2.

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Antal Iványi

The book consists of 30 chapters in 3 volumes with algorithms of 30 various area of informatics.

ALGORITHMS OF INFORMATICS vol. 3.

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Antal Iványi

The book consists of 30 chapters in 3 volumes with algorithms of 30 various area of informatics.

Algoritmizálás alapjai

Eszterházy Károly Főiskola, Tömösközi Péter

A jegyzet célja, hogy segítsen az algoritmikus gondolkodás kialakításában. A problémák megoldásának fontos része, hogy tudjuk pontosan megfogalmazni a problémát az adott körülmények ismeretében, illetve tudjuk annak megoldását lépésekre bontani és a lépéseket a megfelelő sorrendben végrehajtani a helyes megoldáshoz. A jegyzetben bevezetést nyújtunk az algoritmizálás alapjainak megismeréséhez. Az elméleti ismereteket számos konkrét feladat részletes megoldásával szemléltetjük. A jegyzetben elsősorban alapvető, elemi algoritmusokat tárgyalunk, így a könyv kifejezetten a kezdők számára lehet hasznos.

Algoritmizálás alapjai

Eszterházy Károly Főiskola, Tömösközi Péter

A jegyzet célja, hogy segítsen az algoritmikus gondolkodás kialakításában. A problémák megoldásának fontos része, hogy tudjuk pontosan megfogalmazni a problémát az adott körülmények ismeretében, illetve tudjuk annak megoldását lépésekre bontani és a lépéseket a megfelelő sorrendben végrehajtani a helyes megoldáshoz. A jegyzetben bevezetést nyújtunk az algoritmizálás alapjainak megismeréséhez. Az elméleti ismereteket számos konkrét feladat részletes megoldásával szemléltetjük. A jegyzetben elsősorban alapvető, elemi algoritmusokat tárgyalunk, így a könyv kifejezetten a kezdők számára lehet hasznos.

 3   4   5   6   7   8   9   10   11 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása