Ugrás a tartalomhoz
Refine results
1371 hits

A médiumok gyorsulása

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (PTE IGYK), Doboviczki Attila Tamás

A tananyag témája IT technológiák a társadalmi kommunikációban ezen belül: A médiumok gyorsulása A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Szakadát István.

A numerikus módszerek néhány fejezete

, Jeney András

Gyakorlati problémák megoldásának fázisai. Mátrixszámítási összefoglaló. Aklasszikus hibaszámítás alapjai. A négy alapművelet eredményének hibabecslése. Egy- és többváltozós valós függvények elsőrendű hibabecslése. A lebegőpontos aritmetika modellje. A számábrázolás és az alapműveletek kerekítési hibájának becslése. Algoritmus a kerekítési hibák halmozódásának kompenzálására.A feladatérzékenység és a numerikus stabilitás. Direkt és inverz hibák. A kondíciószám. A kerekítési hibák, mint öröklött hibáknak való értelmezése. Lineárisegyenletrendszerek megoldásának néhány direkt módszere: Gauss-elimináció,LU-módszer, Cholesky-módszer. Az elimináció alkalmazása determináns kiszámítására és mátrixinvertálásra. Iteratív módszerek lineáris egyenletrendszerekre:a Jacobi- és a Seidel-iteráció. Elégséges feltételek a konvergenciára és hibabecs-lés. Lineáris egyenletrendszerek hibaanalízise: tételek és gyakorlati alkalmazásuk az érzékenységvizsgálat területéről. Utólagos hibabecslések. A közelítőmegoldás iteratív javítása. Bevezető ismeretek a MATLAB matematikai szoftveralkalmazásába. Néhány algoritmus MATLAB programja. Kidolgozott példákés gyakorlásra ajánlott feladatok. Előadásvázlatok fóliákon.

A precíziós megmunkálások szerszámai

Miskolci Egyetem, Dr. Szabó Sándor

A jegyzet áttekintést ad a precíziós megmunkálásokról, ismerteti a szükséges alapfogalmakat, paramétereket, majd bemutatja a precíziós megmunkálás szerszámait. A jegyzet utolsó részében ismerteti a szerszámok kiválasztásának és a forgácsolási adatok meghatározásának a módját.

A programozás alapjai

Budapesti Gazdasági Főiskola, Sípos Marianna

Az informatika alkalmazásának két elengedhetetlen összetevője, a hardver (hardware) és a szoftver (software). A hardver és szoftver együtt alkotják a használható számítógépes rendszert. A hardver jelenti a számítógép fizikai elemeit, míg a szoftver a nem tapintható számítógépes programokat, eljárásokat és szabályokat, melyek a számítógépes rendszer működéséhez szükségesek.Az informatika alkalmazásának két elengedhetetlen összetevője, a hardver (hardware) és a szoftver (software). A hardver és szoftver együtt alkotják a használható számítógépes rendszert. A hardver jelenti a számítógép fizikai elemeit, míg a szoftver a nem tapintható számítógépes programokat, eljárásokat és szabályokat, melyek a számítógépes rendszer működéséhez szükségesek.

A programozás alapjai

Typotex Kiadó, Simon Gyula

A jegyzet platform-független módon igyekszik megismertetni a programozás alapjait, a struk-turált programozást. Tárgyalja az alapvető programozói háttérismereteket és alapfogalmakat mind a hardver, mind a szoftver oldaláról. Bemutatja az algoritmusok és programok alapvető építőelemeit, valamint a strukturált programok készítésének alapvető szabályait. Az algorit-musok és adatszerkezetek leírására többféle leíró modellt is használ (folyamatábra, Jackson-ábra, reguláris kifejezések és definíciók), valamint a C programozási nyelv segítségével ezekre implementációs példákat is mutat.

A protein kináz D aktiváció szerepe az oxidatív stresszel kiváltott neuronális sejtpusztulás során

ELTE TTK, Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Liliom Hanna Laura

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A som és a homoktövis mikroszaporítása

Szolnoki Főiskola, Baranyi Andrea

Kísérleteinkben sikerült megoldani a som és a homoktövis hajtáscsúcs kultúrából történő in vitro szaporításának egyes lépéseit. Az alkalmazott táptalajok az egyes növényeknél nagyon eltérőek voltak (DCR, BTM) az alkalmazott hormonszint tekintetében a BAP bizonyult megfelelőnek. A kultúrák indítását, felszaporítását sikerült megoldanunk, jelenleg a gyökereztetési kísérletek folynak.

A sportmozgások biológiai alapjai I.

Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft., Csoknya Mária, Wilhelm Márta

A könyv az emberi test felépítését, működését az alkalmazott tudományok kívánalmainak megfelelően mutatja be, érdekessége, és egyben újszerűsége is, hogy az egyes szervrendszereket úgy mutatja be, hogy az anatómiai leírásokat a szervrendszerek működése követi, s végül a kóros elváltozások kerülnek ismertetésre. Az anyagot további sportvonatkozások, valamint egészségtani ismeretek egészítik ki.

A személyes adatok védelmének jogi, etikai és informatikai kérdései

Typotex Kiadó, Alexin Zoltán

A XXI. században diplomát szerző informatikus hallgatók képzéséből nem hiányozhatnak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapvető ismeretek. A jegyzet a képzéshez szükséges ismereteket rendszerezett formában tartalmazza. A tizenhárom fejezet figyelembe veszi az egyetemi képzés szemesztereinek hosszát. Alkalmas előadás, illetve előadás és szemináriumi formában történő oktatásra, valamint távoktatásra is. Tárgyalja a megértéshez szükséges minimális jogi ismereteket, illetve a személyes adatok védelméhez való jognak az emberi méltóság alapjogából levezethető gyökereit. Feldolgozza a fontosabb nemzetközi egyezményeket és az Európai Unió adatvédelmi dokumentumait, ismerteti a fontosabb magyar adatvédelmi jogi megoldásokat és jogszabályokat. A jegyzetben olyan etikai kérdések is megvitatásra kerülnek, amelyek kapcsolódnak a magán- és családi élet tiszteletben tartásához, a tisztességes adatkezelés alapelvéhez. A jegyzet néhány kiemelkedő személyiség rövid életútját és munkásságát is ismerteti.

A szervezeti kommunikáció alapfogalmai és kutatásának története

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE BTK), Lázár Imre

A tananyag témája Szervezeti kommunikáció ezen belül: A szervezeti kommunikáció alapfogalmai és kutatásának története A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Domschitz Mátyás.

 4   5   6   7   8   9   10   11   12 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása