Ugrás a tartalomhoz
Refine results
1371 hits

Térinformatikai menedzsment 4., Szervezeti és üzleti szempontok

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja szemléltetni, hogy milyen módszerekkel lehet bevezetni a térinformatikai rendszert egy szervezetben, bemutatni a GIS projekt megvalósításának üzleti és gazdasági szempontjait. A modul áttekintést ad a GIS szervezetbe való bevezetésének stratégiájáról, a térinformatikai projektek gazdaságossági és megvalósíthatósági vizsgálatáról, a GIS egyénekre és a szervezetekre gyakorolt hatásáról, és a GIS tervezésének illetve kiválasztásának módjáról.

Térinformatikai menedzsment 6., Téradat infrastruktúra

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja rámutatni az SDI általános céljaira; bemutatni a téradat infrastruktúrák kialakulását, és az SDI eléréséhez szükséges eljárá-so-kat; megmutatni a sajátos szempontokat, és példát adni az SDI fejlődésére helyi, országos és világszinten. A modulban röviden foglalkozunk a kapcsolódó jogi kérdésekkel, majd röviden ismertetjük az USA-ban, Hollandiában, Finnországban, és Magyarországon kifejtett erőfeszítéseket, leírunk néhány fejlesztési kezdeményezést országos és nemzetközi szin-ten.

Térinformatikai menedzsment 7., Fejlődési tendenciák

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja vázlatosan bemutatni, hogy milyen irányban fejlődik a térinformatika, a GIS technológia és a térbeli információk alkalmazása. A modul első részében áttekintjük a fontosabb fejlődési tendenciákat, majd a második részben néhány gyakori félreértést és csapdát ismertetünk.

"Otthon, édes otthon... - az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben" - Konferencia összefoglaló

Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet, Szent István Egyetem

A TAMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0011 azonosítószámú pályázat támogatásával létrejött konferencia kiadványa

.NET Programming Technologies

Eszterházy Károly College, Gergely Kovásznai, Csaba Biró

In this lecture note, we move along the direction of developing desktop applications, and we are going to introduce a technology called the Windows Presentation Foundation (WPF). WPF was first released as a part of .NET 3.0 in 2006. Since then, of course, it gets extended and updated from one .NET release to another. In the Sections II-II, we are going to give an introduction into the world of WPF, and then, between the Sections III and XIV, this knowledge will be deepened step by step. If the reader possibly drew to developing for web or for mobile devices, then it would be really worth to get familiar with WPF, since Silverlight is a fundamental technology on either web or on Windows Phone platform; Silverlight, which came out as a subset of WPF (and was called WPF/E=„WPF/Everywhere”), is based on the same foundation and solutions. In the lecture note, we are going to touch upon the topic of database programming as well, since each graduate programmer must possess at least basic familiarity with this topic. We are going to introduce the corresponding .NET technology, Language Integrate Query (LINQ) in the Sections XV-XVII, and we will combine it with WPF in our examples.

10th Joint Meeting of the European Neuropeptide Club and the Summer Neuropeptide Conference

University of Pécs, P. Acs

(29.05-01.06. 2013. Gdynia, Poland) The study was created within the scope of the grant titled "Supporting Scientific Training of Talented Youth at the University of Pécs" (code: SROP-4.2.2/B-10/1-2010-0029).

3D megjelenítési technikák

BME-MOGI, Dr. Fekete Róbert Tamás, Dr. Tamás Péter, Dr. Antal Ákos, Décsei-Paróczi Annamária

A jegyzetben a háromdimenziós megjelenítési technikákról és azok pszichológiai, optikai és informatikai hátteréről van szó. Az első három fejezetben a háromdimenziós hatás létrejöttéhez szükséges technikai és élettani feltételeket tekintjük át. Ez után esik szó a háromdimenziós megjelenítés történetéről és a létező klasszikus megjelenítési technikákról. Végül a speciális háromdimenziós technikákat és a tartalmak létrehozásának lehetőségeit mutatjuk be. A jegyzetet kiegészíti még egy OpenGL fejezet is, amelyből elsajátíthatjuk a háromdimenziós tartalmak virtuális létrehozásának módját.

3D modellezés támogatása gesztusfelismeréssel

Óbudai Egyetem, Kemenes Ádám

Tudományos Diákköri Dolgozat, 2013.03.25-27., Budapest - Hungary, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0020

4th International Symposium on Trace Elements in the Food Chain - Friends or Foes?

Szent István University, Szent István University

A TAMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0011 azonosítószámú pályázat támogatásával létrejött szimpózium kiadványa

A belgyógyászat alapjai 1.

Medicina Könyvkiadó Zrt., Zsolt, Tulassay

A belgyógyászat alapjait összefoglaló, tizennégy fejezetes munka az egyes betegségformulákat anatómiai megjelenésük szerint, szervekhez csoportosítva mutatja be.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása