Ugrás a tartalomhoz
Refine results
1100 hits

A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban

Osiris Kiadó, Jon Elster

A mű bevezetés a társadalomtudományokba, áttekinti a modern analitikus és empirikus társadalomtudományok alapkérdéseit.

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I.

Eszterházy Károly Főiskola, Dr. Tóth Antal

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

A társadalom, mint erőforrás és kockázat II. Gyakorlat

Eszterházy Károly Főiskola, Dr. Tóth Antal

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei a műszaki képzés keretében

BME Tanárképző Központ, Árvainé Molnár Adrien, Nagyné Kondor Rita, Papp Ildikó, Perge Erika

A térbeli viszonyok érzékelése, a térben való tájékozódás elengedhetetlen feltétele a mérnöki tervező munkának, ezért fontosnak tarjuk, hogy a mérnökképzésbe kerülő hallgatók esetén kialakítsuk a szükséges gondolkodási sémákat, a szakmai problémák megértetését és megoldását segítsük. A bemutatott témakörök a klasszikus ábrázoló geometriai témakörök közül kerültek ki, de nem a hagyományos értelemben vett ábrázoló geometria tankönyvet szerettünk volna készíteni. A tananyagunk célja, hogy olyan módszertani eszközöket, ötleteket mutasson be, melyek közül az oktatók az adott hallgatói csoporthoz, témakörhöz, vagy a tanterem felszereltségéhez igazítva tudnak válogatni. Az oktatás folyamatában tárgyi szemléltetés egészen a mai napig őrzi előkelő helyét, az ehhez fűződő élmény sok esetben nem helyettesíthető digitalizált eszközökkel. De a modellező programok és dinamikus geometriai szoftverek alkalmazásával készített segédanyagok, animációk nemcsak a tantermi munkát, hanem az otthoni felkészülést és az önálló munkát is támogatják, a megértés folyamatát rövidíthetik és egyben felkelthetik az érdeklődést a szoftverek használata iránt. Bizonyos témakörök lehetőséget adnak a kísérletezésre, gyűjtőmunkára, azok dokumentálására és az elvek megismerését segítő vázlatok készítésére is. Bízunk abban, hogy anyagunkat a középiskolákban, felsőoktatásban oktatók, illetve az oktatói munkára készülő mérnöktanár szakos hallgatók haszonnal forgatják.

A vallástörténet klasszikusai

Osiris Kiadó, Simon Róbert

Tudományos igényű válogatás a vallástudomány legjelentősebb művelőinek munkásságából a 19. század közepétől a Durkheim-iskola képviselőinek színrelépéséig.

A weblapkészítés technikája (HTML5, CSS3) és ergonómiája

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Abonyi-Tóth Andor

Tananyagunk célja, hogy a weblapkészítés technikájába és módszertanába komplex módon vezesse be az olvasót, ügyelve a webes szabványokban, ajánlásokban megfogalmazott irányelvekre. A dokumentum struktúráját, tartalmát leíró HTML5 nyelv ismertetése mellett kitérünk az eredmény vizuális formázását lehetővé tévő CSS3-as szabványra, illetve az elemek használatával kapcsolatos legfontosabb ergonómiai (köztük akadálymentességi) irányelvekre.

A XXI. század oktatástechnológiája I.

Eszterházy Károly Főiskola, Ollé János, Lévai Dóra

A tantárgy keretében, az információs társadalom oktatástechnológiai alapjainak elméleti és gyakorlati oldalát mutatjuk be. A hallgatók megismerik ismeri az online interaktivitás kommunikációs és információáramlási modelljeit, a felhő modellre épülő kooperatív és kollaboratív online környezeteket, az online közösségfejlődés és közösségfejlesztés alaptevő tevéknységeket, a közösségfejlődés fázisait és támogatásának módszertanát, az online és a virtuális tanulási környezeteket sajátosságait.

A XXI. század oktatástechnológiája I.

Eszterházy Károly Főiskola, Ollé János, Lévai Dóra

A tantárgy keretében, az információs társadalom oktatástechnológiai alapjainak elméleti és gyakorlati oldalát mutatjuk be. A hallgatók megismerik ismeri az online interaktivitás kommunikációs és információáramlási modelljeit, a felhő modellre épülő kooperatív és kollaboratív online környezeteket, az online közösségfejlődés és közösségfejlesztés alaptevő tevéknységeket, a közösségfejlődés fázisait és támogatásának módszertanát, az online és a virtuális tanulási környezeteket sajátosságait.

A XXI. század oktatástechnológiája II.

Eszterházy Károly Főiskola, Ollé János, Lévai Dóra

A tantárgy egy előzetesen megismert kurzusra, "A 21. sz. oktatástechnológiája I." c. tanegységre épül, annak gondolati fonalát visszük tovább. A második tanegység keretében a hallgatók megismerik a különböző médaiformátumok felhő alapú megosztásának és kooperatív, kollaboratív felhasználásának technológiai megoldásait, alkalmazásait és online rendszereit. A tantárgy keretében a különböző médiaformátumok mellett a leggyakoribb információmegosztási lehetőségek mellett foglalkozunk helymeghatározó szolgáltatások információmegosztó lehetőségeivel és módszereivel, valamint kitérünk a virtuális és a személyes tanulási környezet tartalomfejlesztési megoldásaira.

 3   4   5   6   7   8   9   10   11 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása