Ugrás a tartalomhoz

Az európai nemesség: 1400-1800

Jonathan Dewald

Pannonica Kiadó

Ez a könyv az európai nemességnek a reneszánsz és a francia forradalom kora közé eső átfogó történetét nyújtja. Célja, hogy megismertesse a témával a diákokat és a nem szakember olvasókat, ezért hiteles forrásból, érthető stílusban adja elő a főbb tudnivalókat. Dewald professzor vizsgálat tárgyává teszi az európai nemesség változó létszámát, önmagára vonatkozó észrevételeit, vagyoni helyzetét és politikai hatalmát, és szemügyre veszi az életmódjában beálló változásokat. A hagyományos nézetekkel vitába szállva állítja, hogy Európa nemessége hatékonyan alkalmazkodott azokhoz a mélyreható változásokhoz, amelyek e kor társadalmát és kultúráját jellemezték. Állítja továbbá, hogy ez a csoport lényegében ugyanolyan módokon fejlődött egész Európában; jóllehet a különböző országokban más és más volt a nemesség létszáma, s ugyanígy mások voltak az előjogaik is, mindenütt alapvetően ugyanazokkal a problémákkal szembesültek, s ezekre lényegében ugyanazokat a válaszokat adták.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Az európai nemesség: 1400-1800
Szerzők:
Jonathan Dewald
Kiadó:
Pannonica Kiadó
Források:
ISBN 963 9252 51 4
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Európa, nemesség, 1400-1800, történet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása