Ugrás a tartalomhoz

Szerves kémiai praktikum

Hornyánszky Gábor, Poppe László, Hazai László, Nagy József, Tóth Tünde (2011)

Typotex Kiadó

Jelen munkánkban összefoglaljuk a szerves kémiai laboratóriumi munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Ismertetjük azokat a munka és balesetvédelmi szabályokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a biztonságos munkavégzés megvalósításához. Kitérünk a vegyszerek kezelésével kapcsolatos legújabb EU irányelvekre, a biztonsági adatlapok legfontosabb információira, a leggyakrabban használt piktogrammok jelentéseire, valamint a tűzoltó készülékek típusaira és használatukra. Bemutatjuk a jegyzőkönyvezetés legfontosabb tartalmi és formai követelményeit. Felsoroljuk a szerves kémiai laboratórium eszközeit. Sorba vesszük a szerves laboratórium alapműveleteit: a kristályosítást, a desztillációt (vízgőzdesztillációt, vákuumdesztillációt), az extrakciót, a szárítást, a szűrést, az adagolást, a hűtés és a melegítés megvalósításának lehetőségeit. Ismertetjük az olvadáspont, a forráspont és a törésmutatómérés módszereit. Kitérünk a kromatográfia alapjaira, valamint a gyakorlatok során alkalmazott vékonyréteg- és oszlopkromatográfia kivitelezésének technikáira. Röviden összefoglaljuk a gyakorlat során megismert legfontosabb vegyületeket, bemutatva legfontosabb tulajdonságaikat, felhasználási területeiket. Bemutatjuk a szerves kémiai irodalomkutatás módszereit, mind a nyomtatott, mind az elektronikus adatbázis-kezelés módozatait. Végül összefoglaljuk a szerves szerkezetfelderítés alapjait.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-01.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-02.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-03.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-04.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-05.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-06.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-07.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-08.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-09.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-10.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-11.pdf
DC metaadatok
Cím:
Szerves kémiai praktikum
Szerzők:
Hornyánszky Gábor, Poppe László, Hazai László, Nagy József, Tóth Tünde
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Dátum
2011.09.30.
Azonosító:
[URI]
Források:
ISBN 978-963-279-482-2
Nyelv
Magyar
Terület:
2011 Magyarország
Tárgyszavak
szerves kémia, laboratóriumi praktikum, munkavédelem, biztonságtechnika, jegyzőkönyvvezetés, laboratóriumi eszközök, szerves kémiai alapműveletek, szerves molekulák azonosítása, kromatográfia, szerves kémiai irodalomkutatás, elektronikus irodalmazás, szerves kémiai anyagismeret, spektroszkópiai ismeretek, laborelőiratok