Ugrás a tartalomhoz

Pszichológia és személyiségfejlesztés I.

Dr. Tordai Zita (2015)

Óbudai Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A négy modulból álló tananyag betekintést ad a pszichológia alapterületeibe, az általános, személyiség-, fejlődéslélektan és szociálpszichológia jelenségvilágába, és kiemelten tárgyalja azokat a pszichés működéseket, megnyilvánulásokat, melyek a pedagógus oktató-nevelő munkájában leginkább hasznosíthatóak. A hallgató megismerheti a tudományos lélektan kialakulásának rövid történetét, a különböző pszichológiai irányzatok elképzelését az ember működéséről és a személyiség kialakulásáról, és az ehhez kapcsolódó nevelési elveket. Külön modul foglalkozik a pszichológiai fejlődés alapvető ismérveivel, a személyiség kialakulását leíró elméletekkel és a családi szocializáció sajátosságaival. Bemutatásra kerülnek a megismerő (kognitív) folyamatok iskolai tanulás szempontjából releváns aspektusai, mint a tanulás, az emlékezés, a motiváció és az érzelem általános jellemzői és törvényszerűségei. A szociálpszichológia jelenségkörével foglalkozó modul elsősorban a társas megismerés és a csoportfolyamatok értelmezéséhez ad támpontokat a hallgató számára.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Pszichológia és személyiségfejlesztés I.
Szerzők:
Dr. Tordai Zita
Kiadó:
Óbudai Egyetem
Dátum
2015.02.27.
Források:
Óbudai Egyetem
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
pszichológiatörténet, pszichológiai irányzatok, személyiség, fejlődés, szocializáció, család, iskola, nevelési stílusok, identitás, önismeret, tudat, emlékezet, tanulás, érzelem, motiváció, társas kapcsolatok, társas megismerés, csoportfolyamatok