Ugrás a tartalomhoz

Neveléstan

Dr. Fűzi Beatrix (2015)

Óbudai Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A Neveléstan elektronikus tananyag egyfelől bevezeti az olvasót a neveléssel kapcsolatos alapfogalmakba, nevelési hatásrendszereibe és módszerekbe, a nevelés szocializációba ágyazott folyamatába. Másfelől kiemelten foglalkozik a középiskolás korosztály, a szakiskolások és szakközépiskolások nevelésének kérdéseivel. Meg kívánja alapozni a tanárjelöltek tanulók iránt nyitott, pozitív, együttműködést lehetővé tevő attitűdjeit. A nevelés hatékonyságát meghatározó családi és iskolai nevelés kapcsolatát, a tanulók és csoportok megismerésének lehetőségeit, korlátait külön modulokban tárgyaljuk. Az osztályfőnöki feladatok áttekintésére, foglalkozások tervezésére, a szakmai órákon megvalósítandó nevelésre különös hangsúlyt fektet a tananyag, tekintve, hogy ezekhez a szaktárgyi felkészültség nem nyújt elegendő alapot. Elemezzük a fegyelmezés, a nehezen nevelhetőség és a multikulturális tantermi környezet jelentette kihívásokat és lehetőségeket. A tananyag épít a Pszichológia és személyiségfejlesztés I. és II. tantárgyakban tanultakra, az ott definiált fogalmakra és szervesen kapcsolódik a Didaktika és oktatásszervezés tantárgyhoz.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Neveléstan
Szerzők:
Dr. Fűzi Beatrix
Kiadó:
Óbudai Egyetem
Dátum
2015.02.28.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
nevelés, érték, egyén- és közösségfejlesztés, nevelési módszerek, hatásrendszerek, családi és iskolai nevelés, szocializáció, a személyes kapcsolatok és a közösség nevelő hatásai, nevelés tervezése, osztályfőnök, fegyelmezés, interkulturális pedagógia, nehezen nevelhetőség
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása