Ugrás a tartalomhoz

Aerodinamika

Rohács József, Gausz Zsanna, Gausz Tamás (2012)

Typotex Kiadó

A jegyzet a szerzők 20–30 éve folyamatosan tartott egyetemi kurzusai, külföldi egyetemeken szerzett tapasztalatai, tervezési, fejlesztési, kutatási és minősítő-vizsgálati tevékenységük alapján készült. A Műegyetemen az aerodinamikai oktatás jelenleg három szinten valósul meg: az első, a tantárgy elméleti-fizikai alapjainak az ismertetése a hő- és áramlástan keretében, a második a BSc szintű képzés aerodinamika tantárgya, mely a graduális képzés jelenlegi jegyzetbe foglalt anyagát tartalmazza, végül a posztgraduális MSc. képzésben. Ez a mű az előadások tömör, a várható fejlődési irányokra kitekintő, érdekességekkel bővített jegyzete. Az első fejezetben a dinamikus repülésben alapvetően fontos felhajtóerő-képzést ismerteti, a kis- és nagysebességű repülést, a turbulens atmoszféra hatásait. A másodikban a valóságos közegekben fellépő ellenállások keletkezését, az ellenállás növelésének és csökkentésének lehetőségét, a teljes repülőgép-ellenállását tárgyalja. A harmadik fejezetben a határrétegre vonatkozó legfontosabb ismereteket mutatja be, a negyedikben a véges szárnyak működését. A gázdinamika – a nagysebességű repülésre vonatkozó ismeretek, így a gázdinamika alapismeretei, a szakadási felületek és a lökéshullámok – az ötödik fejezetben találhatók. A hatodik fejezet az instacionárius áramlásokra vonatkozó alapismereteket foglalja össze. A hetedik fejezet a szárnyprofilok geometriai és aerodinamikai jellemzésével, sajátosságaival, a profilok tervezésével és alkalmazásával foglalkozik. A nyolcadikban kerül sorra a forgástestek aerodinamikai vizsgálata, a kilencedikben a forgószárnyas repülőgépek aerodinamikája. A jegyzet a tananyag elsajátításának szempontjából legfontosabbnak ítélt szakirodalmi művek felsorolásával zárul.Ez a jegyzet az angol-amerikai jelölésrendszert és az SI mértékegységet alkalmazza.A szerzők köszönetüket fejezik ki Jankovics Istvánnak a jegyzet összeállításában, ellenőrzésében és az ábrák szerkesztésében nyújtott áldozatos munkájáért.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Rohacs_Gausz_Aerodinamika.pdf
DC metaadatok
Cím:
Aerodinamika
Szerzők:
Rohács József, Gausz Zsanna, Gausz Tamás
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dátum
2012.09.30.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-614-7]
Nyelv
Magyar
Terület:
2012-2017 Magyarország
Tárgyszavak
Aerodinamika, aerodinamikai modellek, gázdinamika, felhajtóerő, ellenállás, indukált ellenállás, parazita ellenállás, hullámellenállás, ellenállás-csökkentés, ellenállás-növelés, határréteg, görbült felület, véges szárny, szárnyvég-kialakítások, párnahatás, cirkuláció, cirkulációeloszlás, szakadási felület, lökéshullám, merőleges lökéshullám, ferde lökéshullám, instacionaritás, síklap, szárnyprofil, szubszonikus profil, transzszonikus profilok, szuperszonikus profilok, szárnyrács, szárnymechanizáció, forgástestek, repülőgéptörzs, hajtóműgondola, forgószárnyak, helikopter, tengelyirányú átáramlás, általános átáramlás.