Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
69 találat

A fejlődésközpontú didaktika alapjai

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Schiffer Csilla

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának MA szintű gyógypedagógus képzéséhez készült digitális tananyag az integráció, inklúzió didaktikai hátterének egy koncepcióját, a fejlődésközpontú didaktikát alapozza meg.

A felnőttkor pedagógiája

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Novák Géza Máté

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános Gyógypedagógiai Tanszékének BA képzéséhez készült digitális tananyag a projektszemináriumhoz kapcsolódó ismereteket jeleníti meg. Feladatokat, tevékenységeket szervez a formális keretek között zajló felnőttképzéssel kapcsolatos szabadon választott téma élményszerű feldolgozásához

A kisgyermekkor pedagógiája

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Kerekes Valéria

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar BA-képzés, általános alapozó képzési sáv, Pedagógiai modul, azon belül a Neveléstudományi almodul Pedagógia II. tantárgyblokk része, valamennyi nappali tagozatos hallgató számára kötelezően választható általános óvodapedagógiai ismereteket felölelő tanegysége

A kognitív képességek fejlesztésének módszertana

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Vargáné dr. Molnár Márta, Höfflerné Pénzes Éva, Dr. Szenczi-Velkey Beáta

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányú BA képzéséhez készült digitális tananyag a kognitív képességfejlesztés speciális módszertanának matematika tantárgy-pedagógiai hangsúlyú tartalmai kerülnek megjelenítésre

A matematika tanításának pedagógiai - pszichológiai vonatkozásai

EKF ttk, Dr. Ceglédi István

Ez a jegyzet azoknak íródott, akik valamilyen módon kötődnek a matematikatanításhoz. Lehetnek ezek a személyek érdeklődő matematika szakos hallgatók valamelyik felsőoktatási intézményből, vagy olyan matematikatanárok, akik hívei az innovációnak, akik szeretnék megújítani, bővíteni, felfrissíteni a matematikatanítással kapcsolatos ismereteiket.

AVIR kézikönyv : Stratégiaalkotás, VIR, stratégia mutató, adattár, felsőoktatási menedzsment

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Bángi-Magyar Attila, Farkas Krisztina, Vilmányi Márton, Bálint Julianna, Halász Gábor, Gábor András, Hodász Attila, Hosznyák András

A felsőoktatási intézmények korszerű működtetéséhez, eredményes vezetéséhez ma már elengedhetetlen, hogy az egyetemek és főiskolák vezetői naprakész és megbízható információkkal, adatokkal rendelkezzenek a stratégiai célok megvalósítására vagy akár a napi működésre vonatkozóan. Ehhez biztosítanak hatékony eszközt a vezetői információs rendszerek. A kiadvány a felsőoktatási környezetben megvalósuló VIR fejlesztésekhez nyújt szakmai, módszertani támogatást: a stratégia kialakításától és annak nyomon követésétől az informatikai kivitelezésig tartó lépésekhez, teendőkhöz nyújt gyakorlati segítséget. Tekintettel a hazai felsőoktatás sokszínűségére, a kötet nem törekszik uniformizált folyamatleírásra, és nem is tekinthető egy konkrét pályázati program segédletének, hanem elsősorban a vezetői információs rendszereket fejlesztő és működtető intézményi szakembereknek nyújt hosszabb távon is használható gyakorlati kézikönyvet, amelyet - különösen a bevezető, elméleti fejezetet - ajánlunk az intézményi vezetőknek, s mindazon felsőoktatási szakembereknek, akik érintettek vezetői információs rendszer fejlesztésében vagy alkalmazásában.

Az Eszterházy Károly Főiskola komplex tehetségfejlesztési programja

EKF Líceum Kiadó

TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0004 Komplex tehetséggondozási program az Eszterházy Károly Főiskolán

Az IKT kompetencia alkalmazása a földrajztanításban

EKF ttk, Pajtókné Dr. Tari Ilona

Az iskola feladata, hogy a tanulókat felkészítse arra, hogy megtalálják helyüket a társadalomban. Pár éve még azt mondtuk, ipari társadalomban élünk. Észre sem vettük, s már az információs társadalomban találtuk magunkat, amelyben egyre nagyobb teret hódít az informatika és a kommunikáció. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) megváltoztatják az oktatás módszertanát és az eszköztárát. A számítógéppel segített tanítás-tanulás módszere új lehetőségként és igényként jelenik meg az oktatásban és ezen belül a földrajztanításban is.

Az iskolai tudás

Osiris Kiadó, Csapó Benő

Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Falus Iván, Tóth Istvánné Környei Márta, Bábosik István, Réthy Endréné, Szabolcs Éva, Nahalka István, Csapó Benő, Mayer Miklósné Nádasi Mária

A könyv megismertet a tudományos kutatás tervezésének és publikálásának lényeges kérdéseivel; a pedagógiai kísérlet, a megfigyelés, a tesztkészítés, a tartalomelemzés, az interjúkészítés és a kérdőíves kikérdezés metodikájával; a leíró és a matematikai statisztika alapvető módszereivel. Nélkülözhetetlen a minőségbiztosításban, iskolaértékelésben, iskolafejlesztésben részt vevők számára.

 1   2   3   4   5   6   7