Ajánló
2010, Csordásné Marton Melinda
A feladatgyűjtemény harmadik moduljának első részében kitűzött feladatok megoldásához az impulzus-megmaradás törvényét alkalmazzuk. A második fejezetben feladatokon keresztül a körmozgás kinematikai és dinamikai alapjait ismerhetjük meg. A Kepler törvények, a gravitáció, a bolygók és műholdak mozgásának vizsgálata működő holdak adatainak felhasználásával történik. Ez a fejezet kiegészítő ismereteket is tartalmaz a műholdakra vonatkozóan.
2012, Semmelweis University Institute of Radiology and Oncotherapy, Budapest University of Technology and Economics Institute of Nuclear Techniques
Anonim database of real patient data, for students of both medical and engineering background. Image Based Practical Material chapter to "Development of an electronic educational material for the analysing of the structures and the bio-chemical processes of living organisms by imaging technology"
2012, Boór Ferenc, Hervay Péter, Kakuk Gyula, Markos Sándor, Mátyási Gyula, Mikó Balázs
A számítógép a mérnöki alkalmazás, tervezés munkaeszköze lett. A vállalatirányítás, konstrukciós tervezés, technológiai tervezés, gyártásirányítás integrációja elképzelhetetlen nélküle. A CAM - a számítógéppel segített gyártás- széles jelentéssel bír napjainkban. Túlmutat a programok alkalmazásán, felöleli a termékek teljes életciklusához tartozó fázisokat. A Szerzők a CAM tananyag összeállításakor törekedtek arra, hogy a teljes vertikumot bemutassák. Ezért a tananyag kitér a termék és termeléstervezésre, a megmunkálási modellekre, a technológiai tervezés automatizálása, a CIM rendszerelemekre, a minőségvezérelt tervezésre. A gyártástervezés az előtervezés, műveleti sorrendtervezés, művelettervezés automatizált megoldásait, dokumentumait tárgyalja. Külön fejezet foglalkozik a szereléssel, szerelés tervezéssel, a szerelés és a gyártás kölcsönhatásaival. Szerelés tervek készítése és szerelési munkahelyek tervezése is része a tananyagnak. CNC szerszámgépek és robotok felépítése, programozása készíti elő a CAM rendszerek alkalmazását. Itt a Szerzők a rendszer függetlenség elvét alkalmazva tárgyalják a 2-5D-s megmunkálások tervezését. Fontos oszlopa a CAM filozófiának, alkalmazásnak a digitális gyártás és gyors prototípus (RPT), illetve szerszám gyártás (RT). A tananyag a konkrét tárgyi ismeretek elsajátításának biztosításán kívül a CAM filózófia megértését, alkalmazást is szolgálja.
2011, Pálvölgyi Mihály
A tananyag bevezet az információkereső rendszerek és modellek általános és specifikus tudnivalóiba (fogalmi kérdések, illesztéses és asszociatív modell ismérvei, a tudásszervezési modell.) Ezt követően egységes szempontrendszert követve előbb tömör, átfogó, majd külön, részletes, példákkal illusztrált elemzést ad az információkereső rendszerek ma létező legfontosabb típusairól. Megismertet ezek dokumentumbázisának, építésének, alkalmazásának, használatának, fejlesztésének tudnivalóival. Kitér az intellektuális, illetve az automatikus feltárás sajátosságaira, beleértve a legújabb fejlesztéseket; az ábrák, példák mellett közvetlen hozzáférést nyújt az interneten elérhető legfontosabb alkalmazásokhoz.
2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor
Gyakorló feladatg. Cél tovább bővíteni az alkatrész-modellezés során használt eljárások megismerését.
2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor
Gyakorló feladat: Cél a származtatott alkatrész készítésének, használatának bemutatása.
2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója