Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Állattenyésztési genetika

2011, Dr. Szabó Ferenc, Dr. Komlósi István, Dr. Posta János

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Agrár-gazdaságtan 7., A mezőgazdasági ágazatok ökonómiája és szervezése

2010, Dr. Székely Csaba

A modul a mezőgazdasági vállalatok részegységeivel foglalkozik. Ágazatnak nevezzük a mezőgazdasági vállalatnak azon szerkezeti egységét, amely önálló jövedelem előállítási folyamatot képvisel, vagyis a vállalati jövedelemhez való hozzájárulása mérhető. Az ágazat szerkezetén az ágazathoz tartozó tevékenységek és termelési szakaszok térbeni és időbeni elrendezettségét, valamint azok hatáskapcsolatait értjük. Az ágazatokat ezért elsősorban a jövedelemhez való hozzájárulásuk alapján ítélik meg. A 7. modulban a két fő mezőgazdasági ágazatcsoport, a növénytermesztési és az állattenyésztési ágazatok szerkezetének, technológiai jellemzőinek, ráfordítás-hozam kapcsolatainak értékelésére térünk ki.

Digitális szövegfeldolgozás

2011, Tömösközi Péter

A tananyagban a kiadványok nyomdai előkészítésének, a prepress során alkalmazott módszereknek és tevékenységeknek a bemutatását tűztük ki célul. A DTP mára mindennapjaink részévé vált, de fontos, hogy ne bízzuk rá magunkat mindig a szoftverekre. Az esztétikus kiadványok elkészítéséhez a modern szoftverek mellett is szükséges a tipográfia alapjainak ismerete.

Fenntartható fejlődés; gazdálkodás a természeti és az emberi erőforrásokkal

2011, Dr. Tóthné dr. Szita Klára, Dr. Csordás Tamás, Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna, Roncz Judit, Síposné Nándori Eszter

A közgazdaságtant Samuelson óta úgy fogalmazzuk meg, hogy a döntések tudománya a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások felhasználása között. Napjainkban a természeti és emberi erőforrások felhasználása központi kérdése a nemzet- illetve vállalat-gazdaságtannak. Tananyagunk ehhez kíván néhány alapvető ismeretet átadni.

A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai I.

2011, Monok István

A tananyag az ókortól a 20. századi médiumok megjelenéséig követi végig a könyv előállításának, írásának, kiadásának, gyűjtésének és olvsásásnak a történetét. A megközelítési mód kifejezetten művelődéstörténeti, vagyis abból a szempontból mutatja be az előző mondatban jelzett témaköröket, hogy a könyv, mint médium, miként szolgálta a kulturális hagyománynak a következő generációk számára történő áthagyományozását. Miután ez utóbbit történeti síkban teszi, a tananyag egyben a könyv társadalmi kommunikációtörténete is. A tananyag természeténél fogva számos könyvtörténeti kifejezés kerül megmagyarázásra, illetve a fogalom, a mögöttes jelenség története is bemutattatott.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.