Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Információkereső nyelvek III.

2011, Pálvölgyi Mihály

A tananyag bevezet az információkereső rendszerek és modellek általános és specifikus tudnivalóiba (fogalmi kérdések, illesztéses és asszociatív modell ismérvei, a tudásszervezési modell.) Ezt követően egységes szempontrendszert követve előbb tömör, átfogó, majd külön, részletes, példákkal illusztrált elemzést ad az információkereső rendszerek ma létező legfontosabb típusairól. Megismertet ezek dokumentumbázisának, építésének, alkalmazásának, használatának, fejlesztésének tudnivalóival. Kitér az intellektuális, illetve az automatikus feltárás sajátosságaira, beleértve a legújabb fejlesztéseket; az ábrák, példák mellett közvetlen hozzáférést nyújt az interneten elérhető legfontosabb alkalmazásokhoz.

Szervezeti, elektronikus és interkultúrális kommunikáció

2011, Dr. Hegyi Szabolcs, Dr. Szabó Eszter, Dr. Szabó Miklós

A tananyag az emberek közti érintkezés alapformáját képező kommunikáció alapvető fogalmainak áttekintése után a szervezeten belüli kommunikáció elméletét, a kommunikációs stratégiákat, a vezetői kommunikáció, és az interkulturális kommunikáció különböző formáit mutatja be.

Matematika III. 4., A valószínűségi változó és jellemzői

2010, Prof. Dr. Závoti József

Ez a modul a A valószínűségi változók fogalmával, és azok legfontosabb jellemzőivel (eloszlás- és sűrűségfüggvény, várható érték, szórás) ismerteti meg az olvasót.

Könyvtári menedzsment

2011, Sebestyén György - Tamásné Fekete Adrienn

A tananyag megismerteti a hallgatókat az információs- és tudástársadalomban, a hazai és a nemzetközi könyvtárügyben alkalmazandó stratégiai tervezés, változásmenedzsment és marketing szükségességével és lehetőségeivel: feladataival, folyamatával, lépéseivel, módszereivel és eszközeivel. Bemutatja a vezetői munka természetét, jellegzetességeit, a humán erőforrás helyét, szerepét a könyvtári szervezetben, a szervezeti formákat és a könyvtári szervezet hatékony működésének feltételeit. Részletesen foglalkozik a könyvtári intézmény stratégiai szempontból alapvető dokumentációjának elemeivel: az alapító okirattal, a küldetésnyilatkozattal, a Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint a folyamatellenőrzés dokumentumaival.

Térinformatika 5., Adatintegráció

2010, Végső Ferenc

Az adatintegráció az adatgyűjtéssel kezdődik. Az adatgyűjtés döntési diagramjának definiálása után áttekintjük a térinformatika adatforrásait. Ezen belül foglalkozunk a térbeli és a leíró adatokkal. A következő fejezet az adatok átalakításával foglalkozik. Ennek formái: fájl konverzió, raszter – vektor átalakítás, transzformációk és vetületi átszámítás. Az adat átalakítás következő lépése az egyedek létrehozása, majd szükség esetén szerkesztése. A modul végén bemutatjuk a topológiai szabályokat és példát adunk a gyakorlati alkalmazásukra.

Logisztika és üzleti modellezés

2011, Kovács Zoltán

A logisztika napjainkra önálló tudományterületté nőtte ki magát, rendelkezik saját tématerületekkel és fogalmi rendszerrel, specifikus módszertannal, illetve a hozzá kapcsolódó alkalmazási technikákkal. A logisztikai feladatok osztályozhatók a kapcsolódó gazdasági tevékenységi területek szerint, pl. beszerzés, anyagmozgatás, csomagolás, raktározás, készletgazdálkodás, termelés, értékesítés, szállítás stb., vagy speciális alkalmazáshoz köthetően, pl. egészségügyi logisztika, katonai logisztika, kórházi logisztika stb. A jegyzet nem vállalkozik a napjainkban logisztikához sorolt összes tématerület áttekintésére: a szállítás, fuvarozás, szállítmányozás, illetve ahhoz szorosan kacsolódó problémákat dolgozza fel, sajátos szempontból. Nevezetesen az e területeken felmerülő logisztikai kérdések megoldásának folyamatát mutatja be, minden esetben a logisztikai fogalmi modell, matematikai modell, megoldás, alkalmazás és ellenőrzés lépéseket azonosítva.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.