Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Lézeres felületechnológiák modellezése

2011, Kocsisné dr. Baán Mária, Dr. Rowshan Reza

A modul rövid áttekintést ad a komplex mérnöki problémák kezelésére alkalmas modellezési lehetőségekről, és bemutat egy példát lézeres felületedzés folyamatainak modellezésére.

Öntészeti szimuláció, elméleti alapok és megoldások

1, Dr. Molnár Dániel

A jegyzet célul tűzi ki a bonyolult geometriával rendelkező öntvények formatöltési és dermedési folyamatainak analíziséhez szükséges ismeretek átadását, a folyamatok megoldásához szükséges matematikai ismeretek ismertetését. A jegyzet bemutatja az öntészeti szimulációs programokban elterjedt véges elem módszer és véges differenciák módszer működését 20db animáción keresztül.

Sztereoszelektív szintézisek

2011, Poppe László, Nagy József, Hornyánszky Gábor, Boros Zoltán

A jegyzet célja, hogy vegyészek, vegyészmérnökök és akár érdeklődő biomérnökök szerves és biomolekuláris kémiai ismereteiket alapos sztereokémiai és sztereoszelektív szintetikus ismeretekkel bővítsék. A jegyzet a szerves kémiai aspektusok mellett az enantiomerek speciális sajátságaival és analitikájával is foglalkozik. A jegyzetből tanuló hallgatók meglévő szerves kémiai ismereteikre támaszkodva tiszta sztereoizomerek önálló szintézis-tervezésére és analitikai elemzés-tervezésére válhatnak képessé.

"A" Tételű modul - Környezetvédelem

2008, Szaktudás Kiadó Ház ZRt.

E-learning tananyag a Környezetgazdálkodási és Természetvédelmi mérnöki MSc szakos hallgatók számára

Információ és társadalom

2011, Komenczi Bertalan

Az Információ és társadalom - Az információtól az információs társadalomig című tananyag keretein belül az ember, információ, technika és társadalom kapcsolatrendszerben fogalmaztunk meg olyan összefüggéseket, amelyek a 21. századra kialakult információs, tudásalapú társadalom megértését segítik elő. Az információfogalom értelmezését követően az emberi információfeldolgozás jellegzetes kulturális formációit vizsgáljuk. Hangsúlyozottan szerepel az anyagban az új információtechnika, a számítógép és a hálózatok, valamint a World Wide Web kifejlesztésének-kialakulásának szellemi, technikai, társadalmi hátterének bemutatása. Részletesen foglalkozunk az informatizálódó társadalom ismérveivel, elemezzük a folyamatban lévő trendeket, és ezek alapján jövőperspektívákat vázolunk fel.

Ipari káresetek elemzése

2011, Prof. Dr. Lukács János

A műszaki alkotások (szerkezetek) elhasználódása, leromlása, értékcsökkenése megállíthatatlan és általában visszafordíthatatlan folyamat. A különböző szerkezetek egyre nagyobb hányada közelíti meg, illetve éri vagy érte el egykor tervezett élettartamát, miközben azok kisebb-nagyobb mértékben károsodnak. A károsodott szerkezetek üzemeltetésének beszüntetése az esetek jelentős hányadában sem műszakilag, sem gazdaságilag nem indokolt, fel kell készülni tehát az azokkal való együttélésre, élettartamuk meghosszabbítására.A felkészülés egyik fontos eleme a már bekövetkezett káresetek és statisztikáik meg­ismerése, elemzése, tanulságainak összefoglalása, másik fontos része a szerkezet élettartamával való gazdálkodás megtervezése, majd annak tudatos végrehajtása. A harmadik fontos elem a karak­terisztikus esettanulmányok megismerése, amelyeken keresztül az elméleti jellegű ismeretek gyakorlati tudássá való közvetlen konvertálása elősegíthető. Az esettanulmányok természetesen arra is alkalmasak, hogy azok elemeit egy hasonló probléma megoldásához használjuk. A tananyag első részében káreset statisztikákat mutatunk be; a második rész összefoglalja az élettartam gazdálkodás dimenzióit; a harmadik részben pedig esettanulmányokon keresztül szemléltetjük az ismeretek alkalmazási lehetőségeit.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.