Ajánló
2012, Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás
A könyv két részből áll, egy általános bevezetésből és egy komplex esettanulmány-sorozatból. Az első, általános rész bemutatja a környezeti ásványtant, mint tudományterületet és a rokon tudományágakat. Áttekintést ad az érdeklődési körébe tartozó anyagokról, vagyis környezetünk szilárd anyagairól, elkülönítve a fő természetes szilárd anyagtípusokat (ásvány, kőzet, érc, drágakő) és a mesterséges anyagokat. Párhuzamot von a természetes és mesterséges anyagok között. Ismerteti a környezeti ásványképződés főbb jellegzetességeit, és megmutatja, miben térnek el a környezeti ásványképződés folyamatai a geológiai ásványképződési folyamatoktól. A rendszeres ásványtani rész megközelítésében tér el a hagyományos ásvány rendszertani munkáktól: bemutatja 9 ásványosztályt, kiemelve a környezeti jelentőséggel bíró, környezeti folyamatokban fontos szerepet betöltő ásványfajokat. A második rész az azbeszteket ismerteti. Az azbesztek ásványok, azaz természetes szilárd anyagok. Jó technológiai tulajdonságaik miatt az őskortól alkalmazta őket az emberiség, ma is részei épített környezetünknek. Egészségkárosító hatásuk miatt ma már jobbára tiltják az azbesztek használatát, így eltávolítása, veszélyes hulladékként való elhelyezése fontos feladat. Az esettanulmány-sorozat ismerteti az azbesztek bányászati, egészségügyi, környezeti és jogi vonatkozásait.
1, Takács Károly
A válogatást két alapvető szempont vezérelte. Egyrészt fontosnak tartottuk bemutatni a társadalmi kapcsolatháló-elemzés strukturalista-formalista módszertanát és szemléletét, ami egyrészt kétségkívül a legdinamikusabban fejlődő terület,másrészt közvetlenül kapcsolódik a napjainkban diszciplináris formát öltő, a szöveggyűjteményben szintén képviseltetett, „hálózattudomány” koncepcióihoz. A másik fő szempont a magyar társadalmat érintő empirikus és tézis szintű esetenként történeti léptékű kutatási eredmények ismertetése volt. Ez alapján a társadalom nagy rendszereivel (gazdaság, politika) kapcsolatos általánosabb jellegű írások, és a hazai népesség egészére vagy egyes szociálisan hátrányos helyzetű csoportjaira (hajléktalanok, romák) vonatkozó társadalmi tőkével kapcsolatos tanulmányok kaptak helyet a szöveggyűjteményben.
2010, Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula
Tartalmi kivonat: Bevezetés; Üzem; Üzemi méret; Hatékonyság; Struktúraátalakítás; A tábla, mint gazdálkodási terület-alapegység, új táblaértelmezések; Összefoglalás; Tárgymutató, fogalomtár; Irodalomjegyzék.
2011, Tóvári Judit
A tananyag a Bibliográfiai adatfeldolgozás I. folytatása. A nemzetközi kereshetőség érdekében vizsgálja a névegységesítés kérdéseit és problémáit. Példákon keresztül vezet el a besorolási rekord szerkezetének a megismeréséhez, tárgyalja az elektronikus katalógus különböző megjenítési fomátumait, összefüggésben a régi cédulakatalógus tételgarnitúrájában megjelent formákkal.
2011, Racskó Réka
Az információs társadalomban a könyvtári szolgáltatások elektronikus környezetben történő közvetitése új dimneziókat nyitott. Olyan, eddig nem használt fogalmak jelentek meg, mint az elektronikus, digitális vagy virtuális könyvtárak. Az új techikáknak köszönhetően számos digitalizálási projekt jelent meg, amelyek hozzájárulnak kulturális örökségünk átörökitéséhez.
2010, Dr. Vincze László
Ebben a modulban a digitális alaptérképek tervezésének és adatminőségi jellemzőinek, valamint a minőségvizsgálat általános bemutatása történik meg.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója