Ajánló
1, Kálmánné Bodó Edit
Témakörök1./ A helyi színtű TDM szervezetek szakmai feladatai az információs irodák létrejöttében; Az információs irodák feladatai a kutatásban, az integrált turizmustervezésben, fejlesztésben; Az információs irodák operatív feladatai; Az információs irodák együttműködési szintjei; Azt információs irodák és a helyi lakosság kapcsolata;2./ Az iroda fogalma és feladatai; Az irodai szervezet modelljei; Irodai folyamatok és tevékenységek: dokumentumalapú és kommunikációalapú tevékenységek; Az információs irodák típusai, működtetése, fenntartása, finanszírozása; Irodai környezet és ergonómia.3./ Vezetés-szervezés elméleti alapok; A vezetési folyamat; A szervezet felépítése, irányítási rendszerek; A döntési folyamat;4./ Az információs irodák működési alapelvei; Az információs irodákat működtető szervezetek; A TDM szervezetek által működtetett irodák; A helyi TDM információs irodák dolgozóinak feladatkörei; A turisztikai menedzser feladatai; A front office munkatárs feladatai; A back office munkatárs feladatai. 5./ Információ fogalma, jelentősége; Az információ értéke, mennyisége; Az információ minősége; A szervezeten belüli információs rendszerek; Adatbázisok kiépítése, kezelése; Több szintű vonzerőleltárak készítése.6./ Az információs irodák kapcsolatrendszerei, formájuk, tartalmuk; Kapcsolat a HTDM -kel RTDM -kel; - a kormányzati szervekkel, önkormányzatokkal, - a turisztikai szervezetekkel;- a nemzetközi szervezetekkel, - az intézményekkel, civil szervezetekkel; - a médiumokkal;- együttműködési megállapodások, szerződések; A kapcsolattartás nehézségei;7. / Az információs irodák marketingtevékenysége; Marketing koncepció; Marketingterv; Reklámszervezés; Kampányszervezés folyamata;8./ Az információs irodák kiadványozási feladatai; A kiadványok fajtái, típusai; A nyomtatott reklámok szerkesztési ismeretei; Prospektusok, kiadványok szerkesztése; Nyomdai alapismeretek;9./. Az információ és adat fogalmai; Az információ jellemzői, fajtái; Az információ és az informatika; A dokumentumok fajtái; A dokumentumok és dokumentum kezelés szabálya;10./ Az információs irodák kommunikációs gyakorlata I. A kommunikációs mix elemei és használatuk az információs irodai gyakorlatban; A kommunikáció fajtái; Reklám fogalma; Reklámhordozók; Reklámeszközök: - Nyomtatott reklámok - audió -vizuális reklámok, - közterületi reklámok.11./. Az információs irodák kommunikációs gyakorlata II. A kommunikációs mix további elemeinek részletes ismertetése: PR; Eladásösztönzés; Személyes eladás; Internet- Webmarketing; A marketing és az internet;12./ Az információs irodák rendezvényszervező tevékenysége I. A rendezvény fogalma; A rendezvényszervezés fogalma; A rendezvényszervező intézmények és intézményrendszerek; Rendezvényszervező cégek; Rendezvények résztvevői, közreműködői; A rendezvényszervezés folyamata;13./ Az információs irodák rendezvényszervező tevékenysége II. A rendezvények típusainak részletes bemutatása; Tudományos rendezvények; Kiegészítő rendezvények; Társadalmi rendezvények; Állami rendezvények; Kulturális rendezvények; Egyéni/ családi rendezvények;14./ Az információs irodák rendezvényszervező tevékenysége III. Szakmai vásárok szervezése rendezése; A turisztikai vásár, mint komplex eseménymarketing; A vásári részvétele feladatai és szabályai; A résztvevők köre, a részvételi feltételek; A vásárszervező feladatai; A vásári résztvevő feladatai; A szakmai vásárok kiegészítő rendezvényei; A vásárok follow up tevékenysége;15./ Az információs irodák rendezvényszervező tevékenysége IV. Speciális rendezvény: a study-tour; Az irodák szerepe a konferenciák szervezésében; A rendezvényszervezés beszállítói köre; A rendezvényszervezés dokumentumai: tervek, ajánlatkérések, szerződések; Együttműködés más rendezvényszervezőkkel;16./ Szponzorálás, szponzorkeresés, pályázati lehetőségek az információs irodákban; A szponzorálás, mint PR eszköz; Szponzorkeresés a reklámozás, kiadványozás során; A szponzortárgyalás eszközei, jelentősége; A rendezvények szponzorálási lehetőségei; A pályázatírás szükségessége; A pályázatírás legfontosabb szabályai;17./ Az információs irodák ügyfélszolgálati funkciója I. Az ügyfélszolgálati irodák feladatai, működésének alapelvei; A korszerű ügyfélszolgálat tartalmi elemei; Az ügyfélszolgálat feladatai; Az ügyfél-elégedettség mérése; Az ügyfélszolgálat személyzetével kapcsolatos elvárások;18./ Az információs irodák ügyfélszolgálati funkciója II. Az iroda külső és belső megjelenésének feltételei; Az iroda ügyfélkapcsolatai; A személyzet képzése; Az információs személyzetével kapcsolatos elvárások; A személyzet megjelenése, magatartás és viselkedéskultúrája; (etikai kódex) A személyzettel szembeni kommunikációs elvárások; A helyi lakossággal szembeni viselkedés alapjai;19./ Az információs irodák létrehozatala, hálózatépítés; Az információs irodák országos hálózata kialakításának lehetőségei; A tourinform irodák hálózata, működési tapasztalatai; Az információs irodák és a tourinform irodák együttműködési lehetőségei; Az együttműködés nehézségei, azonosságok és különbségek;20./ A TDM információs irodák minőségirányítása; A minőség fogalma és értelmezése; Minőség a szolgáltatásban; A TQM, mint minőségmenedzsment rendszer; Célok, elvek, elemek; A TQM szemléletű működés várható eredményei a szervezetben;
1, Imre Fertő
The overall objective of this course is to get you to realize that supply and demand constructs are not vacuous notions used only by economists in the context of a chalkboard in front of a classroom. That is, we can combine the basic supply-demand framework from microeconomic theory with statistical methods to learn something about the behavior of commodity prices and/or supply and demand conditions in commodity markets.
2010, Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula
A modul, fejezet az azt követőkkel együtt (8-15. sz.) a mezőgazdasági területek komplex szemléletű, mindenre kiterjedő, rendezéssel összefüggő diszciplínák leírására, illetve megtanítására vállalkozik.
2011, Cseri Julianna
Az élettani alapismeretek témakörben szereplő modulok interdiszciplináris megközelítésben azokat az ismereteket tartalmazzák, melyek megalapozzák a szervrendszerek működésére és az alapvető szabályozó folyamatokra vonatkozó tananyag elsajátítását. A modulok flexibilisen alkalmazhatók az egészségtudományi alapképzésben, a mesterképzéshez való kapcsolódás megteremtésében és mesterképzési programok részeként is. A sejtélettani modul a sejtmembrán transzportfolyamataival, a sejtek közötti hírközlés mechanizmusával és az idegi szabályozás megértéséhez szükséges elemi elektrofiziológiai jelenségekkel foglalkozik. A sejtek belső környezete és a homeosztázis alapvető szabályozása külön modult alkot. Részletes ismertetésre kerülnek a keringési és a légzési szervrendszer működésével kapcsolatos alapismeretek, melyeket kiegészít a fizikai aktivitást kísérő élettani változások leírása.
1, Dvořák, Max
A művészettörténész Max Dvořák klasszikus tanulmánya
2011, Antal Péter - Bóta László
A tananyag a korszerű számítógépek alapvető tulajdonságaival , a számítógépek belső felépítésével, működési elvével ismerteti meg a hallgatót. Taglalja az egyes alkatrészek illesztési és szerelési szabályait, ismerteti a számítógéphez csatolható input és output eszközök csatolási és telepítési tudnivalóit, az üzembe behelyezés és működtetés szabályait. Részletesen taglalja a korszerű operációs rendszerek tulajdonságait, és telepítésük lépéseit.
3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2014. január 29.

Mi is ott voltunk a 14. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Papp László Sportarénában január 16-18. között. A kiállítás három napján, 5 000 négyzetméteren, összesen 121 hazai és külföldi kiállító és 48 előadás várta a látogatókat. A Digitális Tankönyvtár csapata a fejlesztéseinkről szóló szekciótermi előadásokkal, az online kvízjátékunk kitöltési lehetőségével, és a Tankönyvtárról nyújtott információkkal próbált segíteni az érdeklődőknek.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

2012. szeptember 14.

2012 szeptemberétől hozzáférhetővé válik a felsőoktatás és részben a tudományos kutatóhelyek számára az Elsevier SciVerse 1192 darab e-könyvet tartalmazó e-book könyvtára. A jogosult intézmények számára az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosítja a hozzáférést.

2012. január 5.
Az ADT egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető tudományos és forrás adatbázis gyűjtemény. Célja a legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikumok kereshető formában történő közzététele, a lehető legteljesebb formában. Az ADT által tartalmazott szövegek terjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója