Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Információtörténelem

2011, Nádasi András

Az információtörténelem fogalom értelmezései. Az információtörténelem alapfogalmai. A fontosabb hazai és külföldi információtörténelmi iskolák. Az információtörténelmi gondolkodás magyar mesterei. Az információtörténelem részterületei. Információ-központú társadalomtörténet, az információs társadalom fogalom értelmezése. Információ-központú technikatörténet. Az információtechnológia társadalom- és kultúrtörténete. Az információs és kommunikációs technológiák története. Az információs eszközök és információs gépek evolúciója.

Sport A-tól Z-ig. Általános és különleges sportágak ismerete

2011, Gallovits László, Honfi László, Széles-Kovács Gyula

A tananyag ismerteti a mai legkorszerűbb ismeretrendszer szerint az általános és különleges sportágakat.

Valóságkonstrukciók - A szervezeti jelentésvilág interpretatív megközelítései

2011, Beck-Bíró Kata, Bodorkós Barbara, Csillag Sára, Farkas Judit, Gelei András, Glózer Rita, Hidegh Anna Laura, Láng Alina, Mester Tibor, Szőts-Kováts Klaudia, Váradi Szabó Zsuzsa

A szervezetszociológusok körében manapság egy újfajta megközelítés terjed a szervezetek mibenlétével, lényegével kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy mitől szervezet egy szervezet, a szervezeti kultúra fogalmának segítségével igyekeznek választ adni. Szerintük a szervezeti kultúra az, amely egy szervezet állandóságát, identitását megteremti, fenntartja. A szervezet eszerint akkor változik, ha változik sajátos, csak rá jellemző kultúrája, amely a kutatók szerint nem más, mint a szervezet egészét behálózó értelmezési rendszer. Egy olyan rendszer, mátrix, amely meghatározza, magában foglalja azt, hogy hogyan gondolkodnak a szervezet tagjai, hogyan értelmezik az őket körülvevő valóság jelenségeit, illetve a szervezet saját belső világának eseményeit, továbbá hogy mindezekkel összefüggésben hogyan viselkednek, cselekszenek a szervezet keretei között. Egyfajta szabályozó rendszerről van tehát szó, mely irányítja, vezérli a szervezetekben zajló jelentésadó-értelmező folyamatokat. Ez a koncepció feltűnően egybecseng a kulturális antropológia kultúrafelfogásával, mely szerint a kultúra lényegében egy jelentésháló, jelentések egybefüggő rendszere, mely a társadalomban élő ember folyamatos kommunikációjának révén jön létre. A tananyag szerkesztői és szerzői kísérletet tesznek arra, hogy a szervezeti jelenségek kutatása során összekapcsolják, egymásra vonatkoztassák a kommunikáció- és kultúratudomány, valamint a közgazdaság-tudomány (vezetéstudomány) perspektíváját, modelljeit. A tanulmányok a szervezetek belső világát, kultúráját, kommunikációját, társadalmi szerep- és felelősségvállalását kulturális jelenségek gyanánt, interpretatív, reflexív kiindulópontból vizsgálják, és számba veszik a szervezetkutatás ez irányú módszertani lehetőségeit is.

Környezetkémia

2012, Dr. Barkács Katalin, Dr. Bartholy Judit, Dr. Kiss Keve Tihamér, Dr. Nagy Mária, Dr. Pongrácz Rita, Dr. Salma Imre, Dr. Sohár Pálné, Dr. Tóth Bence

Ebben a tankönyvben az emberi élet számára elengedhetetlen környezeti elemek: a levegő, a víz és az élelmiszerek kémiájával foglalkozunk elsősorban. Kiindulunk az emberiség globális környezeti kihívásokból, áttekintjük a környezeti elemek jelenlegi állapotát, eddigi fejlődését, legfontosabb kémiai folyamatait és kapcsolatrendszerét, beleértve az éghajlatváltozást, majd az emberi beavatkozás kockázatait és következményeit, valamint a csökkentés lehetőségeit. A globális folyamatok ismertetése és magyarázata után bemutatjuk a szűkebb környezetünkre vonatkozó ismereteket és kapcsolatrendszert is. Tankönyvünket ajánljuk környezettan és kémia alapszakos hallgatóknak, valamint más mesterszakok, esetleg doktori iskolák hallgatóinak kiegészítő vagy magyarázó anyagként. Munkánkkal szeretnénk kifejezetten erősíteni a kritikai gondolkodásmódot a környezettudomány területén, amire várhatóan nagy szükség lesz a jövőben.

Environmental management

2008, Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.