Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Egynehány hazai utazások leírása

1, Teleki Domokos (1773-1798), Éder Zoltán (1931-)

Az első Magyarországról szóló, magyar nyelvű útleírás az 1796-os első kiadás óta első ízben Éder Zoltán kiadásában, jegyzeteivel és utószavával jelent meg (1993, Balassi Kiadó), a Régi Magyar Könyvtár. Források 3. köteteként; ennek digitalizált változata a jelen elektronikus kiadás.

A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai I.

2011, Monok István

A tananyag az ókortól a 20. századi médiumok megjelenéséig követi végig a könyv előállításának, írásának, kiadásának, gyűjtésének és olvsásásnak a történetét. A megközelítési mód kifejezetten művelődéstörténeti, vagyis abból a szempontból mutatja be az előző mondatban jelzett témaköröket, hogy a könyv, mint médium, miként szolgálta a kulturális hagyománynak a következő generációk számára történő áthagyományozását. Miután ez utóbbit történeti síkban teszi, a tananyag egyben a könyv társadalmi kommunikációtörténete is. A tananyag természeténél fogva számos könyvtörténeti kifejezés kerül megmagyarázásra, illetve a fogalom, a mögöttes jelenség története is bemutattatott.

Termékminősítés és termékhigiénia

2011, Dr. Jávor András, Dr. Szigeti Jenő

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

A kommunikációelmélet alapjai

2011, Forgó Sándor

Megismerkedünk az elméleti alapfogalmakkal, a kommunikációs rendszerekkel, és kiemelten foglalkozunk az emberi kommunikációval, valamint a kommunikációkutatás történetével, a kommunikációtörténeti és kutatástörténeti vonatkozásokkal, valamint a kommunikációs rendszerekkel és az alkalmazott kommunikációs formák sajátosságaival.

Információkereső nyelvek II.

2011, Pálvölgyi Mihály

A tananyag a szabályozatlanság/szabályozottság spektrumból kiindulva bevezet a természetes nyelven alapuló osztályozás fő típusaiba, azok ismérveibe, fejlődéstörténetébe és alkalmazásaiba.Az indexelés modul áttekintést ad a kulcszóindexek, a PRECIS-index, a hivatkozási index készítésének, használatának tudnivalóiról, példákra alapozva. A tárgyszavazási modul szintén példákon keresztül mutatja be a tárgyszóalkotás, tárgyszavazás szabályait. Ezt követi a legjelentősebb nemzetközi tárgyszórendszerek (pl. az amerikai Kongresszusi Könyvtár), illetve magyar tárgyszórendszrek (Új Könyvek tárgyszójegyzék, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kétnyelvű tárgyszórendszere) sokrétű bemutatása.

Vasötvözetek egyensúlyi kristályosodása

2011, Prof. Dr. Tisza Miklós

A vasötvözetek az ipari alkalmazást tekintve mindmáig az egyik legfontosabb mérnöki anyagnak tekinthetők, alkalmazási arányuk és jelentőségük különösen a gépipar területén meghatározó. Széleskörű alkalmazásukban az is fontos szerepet játszik, hogy a vasötvözetek különféle átalakulási módjainak tudományos igényű elemzése is a különféle anyagok között a legnagyobb múltra tekint vissza. A vasötvözetek széleskörű ipari alkalmazásának egyik alapvető oka, hogy tulajdonságaik megfelelően végrehajtott fázisátalakulásokkal igen széles tartományban változtathatók.E tulajdonság változtatások elvi alapjai a vasötvözetek egyensúlyi és nem egyensúlyi átalakulási folyamataiban rejlenek. Ezért ebben a tananyag modulban olyan elméleti és módszertani anyagok kidolgozását tűztük ki célul, amelyek a különböző képzési szinteken tanuló mérnökhallgatókat segítik e folyamatok elvi alapjainak jobb megértésében és ez által lehetővé teszik az alkalmazások által megkívánt felhasználói tulajdonságoknak megfelelő fázisátalakulások tudatos megtervezését, gyakorlati felhasználását. A tananyag modul részletesen elemzi és szemléletesen bemutatja a különféle kristályosodási folyamatok során lejátszódó fázisátalakulásokat.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.