Ajánló
2011, Sebestyén György - Tamásné Fekete Adrienn
A tananyag megismerteti a hallgatókat az információs- és tudástársadalomban, a hazai és a nemzetközi könyvtárügyben alkalmazandó stratégiai tervezés, változásmenedzsment és marketing szükségességével és lehetőségeivel: feladataival, folyamatával, lépéseivel, módszereivel és eszközeivel. Bemutatja a vezetői munka természetét, jellegzetességeit, a humán erőforrás helyét, szerepét a könyvtári szervezetben, a szervezeti formákat és a könyvtári szervezet hatékony működésének feltételeit. Részletesen foglalkozik a könyvtári intézmény stratégiai szempontból alapvető dokumentációjának elemeivel: az alapító okirattal, a küldetésnyilatkozattal, a Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint a folyamatellenőrzés dokumentumaival.
2011, Ferenc Husvéth
Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt
2011, Hartai Éva
E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Geology tantárgyához.
2011, Földessy János, Németh Norbert
E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Mineral Exploration tantárgyához.
2012, Hervay Péter, Horváth Richárd, Kátai László, Madarász István, Mikó Balázs, Molnár László, Nagy István, Oldal István, Papp Olivér, Piros Attila, Rabb László, Szabó István, Tóth G. Nóra, Váradi Károly
A mérnöki tevékenység az utóbbi évtizedben lényegesen átalakult, a tervezés nélkülözhetetlen eszközévé a vált a számítógép. A korszerű számítógépes eszközökkel a mérnökök komplexebb feladatokat tudnak megoldani hatékonyabb munkával. A tankönyv célja a számítógépes mérnöki tevékenység alapjainak áttekintése. Az egyes fejezetek foglalkoznak a 3D szilárd test modellezés alapjaival a geometriai leíráson keresztül a modellépítés elméletén át a parametrizálás lehetőségével. Megismertetésre kerül a lemezalkatrészek modellezése valamint a felületmodellek kezelése is. A konstrukciók összeállítása megismerteti a különböző kényszereket és modell szerelési műveleteket. A végeselemes módszer alapjai lehetőséget adnak a CAD numerikus módszereiben történő betekintésre. A CAD tankönyv a számítógépes tervezés legfontosabb kapcsolódó fejezeteit tárgyalja, figyelembe véve, hogy az egyéb számítógépes technikák (CAx rendszerek) a mérnöki tevékenység igen fontos részét képezik.
2011, Mádai Ferenc
E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Ásványvagyon gazdálkodás tantárgyához.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója