Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Minőségmenedzsment

2011, Czeglédi László

A könyvtári minőségmenedzsment típusú gondolkodás elterjedése olyan tendencia, amelynek ismerete és gyakorlati alkalmazása nélkül nem lehet korszerű szolgáltatásokat nyújtani. A könyvtári minőségmenedzsment módszereinek alkalmazásával növelhetjük az intézmény versenyképességét, gazdaságosabban kihasználhatjuk meglévő erőforrásainkat, tudatosabban szervezhetjük feladatainkat, tehát az előbb említett elvárásokat egyre magasabb színvonalon tudjuk kielégíteni. A minőségmenedzsment típusú gondolkodás alapvető szemléletváltást jelent, az egyéni feladatmegoldás helyett előtérbe kell kerülnie a csoportmunkának. A minőségmenedzsment tevékenység bevezetése és magas színvonalú művelése lehetőségeket teremt más területek felé is – például az oktatás felé –, amelynek eredménye lehet egy kiemelkedő minőségű szolgáltatási rendszer kialakítása. A kurzus ezekhez a tevékenységekhez igyekszik alapvető ismereteket nyújtani, megismerteti a hallgatót a legfontosabb módszerekkel és rávilágít a minőségszemléletű intézményirányítás legfontosabb jellemzőire.

Ismeretelmélet

1, Ujvári Márta

Az episztemológia jegyzet ráépül az alapképzésre, ahol a Filozófia/A tárgy bevezetést nyújt az egymással összefüggő két filozófiai diszciplína, a metafizika és az episztemológia fogalmi alapjába és történeti háttérébe. A jelen mester kurzus jegyzete részletesen tárgyalja a propozícionális tudás feltételeit, a különböző igazságelméleteket, továbbá az igazolás funádcionalista és koherentista elméleteit. Sor kerül a szkeptikus kihívásra és a konstruktív szkepszis által motivált módszertani elvekre is, amelyek a szociológiában mint társadalomtudományban is jelentkeznek.

Egészségkárosító magatartások és mérési módszerek

1, Elekes Zsuzsanna

A jegyzet az egészségkárosító magatartásokkal kapcsolatos főbb elméleti és módszertani ismereteket tekinti át.A tananyag elméleti részében a hallgatók megismerik a témához kapcsolódó fontosabb szociológiai elméleteket, az egyes viselkedési formák problémakénti megjelenésének történetét, társadalmi okait. A legújabb kutatási eredmények segítségével a tananyag bemutatja a különböző egészségkárosító magatartások kialakulásában szerepet játszó veszélyeztető tényezőket.A módszertani rész célja az egészségkárosító magatartások elterjedtségére, jellemzőire, az időbeli változások tendenciáira, a veszélyeztetettek körének feltérképezésére, és a magatartásokkal kapcsolatos attitűdök feltérképezésére vonatkozó mérési eszközök és kutatási módszerek bemutatása, megismertetése. A tananyag tárgyalja a fontosabb egészségkárosító magatartások (alkohol, gyógyszer, tiltott szerek, dohányzás) mérésére rendelkezésre álló közvetett és közvetlen indikátorokat, becslési eljárásokat. Ismerteti az alkalmazott indikátorokkal kapcsolatos érvényességi és megbízhatósági problémákat.

Survival kit for early stage technology based startup companies

2010, Semmelweis Innovations

Lecture at Semmelweis International BioEntrepreneurship Program by Zsombor Lacza.

Oskar Bätschmann: Útmutatás az interpretációhoz: Művészettörténeti hermeneutika. Prezentációs anyag

1, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művészettörténeti Intézet

Oktatási segédanyagként készült ppt-prezentáció a Bevezetés a művészettörténetbe c. kéziköny Oskar Bätschmann Útmutatás az interpretációhoz: művészettörténeti hermeneutika c. tanulmányának feldolgozásához

Az Európai Unió információs rendszere

2011, Sike Sándor

A tananyag áttekintést ad az Európai Unió működését meghatározó szerződésekről, mindenekelőtt a 2009. december 1-jétől hatályos Lisszaboni Szerződésről, bemutatja a továbbra is hatályban tartott alapszerződéseket. Felvázolja az Unió intézmény-rendszerének működését, megismerteti az egyes intézmények információs termékeit, az EU hivatalos dokumentumait, valamint az ezek közötti eligazodás metódusait. A tananyag megismerteti a hallgatókat a 2009 őszétől megújult Európa Szerver tartalmainak bonyolult rendszerével. Segítséget nyújt a szerveren található honlapok ezrei közötti eligazodásban, biztonságos alapot nyújt a különböző adatbázisokban való, az erre kifejlesztett rendszerek segítségével történő kereséshez.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.