Ajánló
2011, Oláh András - olah.andras@itk.ppke.hu Tihanyi Attila - tihanyi.attila@itk.ppke.hu Cserey György - cserey.gyorgy@itk.ppke.hu
A kurzus anyaga betekintést ad a méréstechnika alapjaiba a feszültség és áramméréstől elindulva egészen a hagyományos orvosbiológiai mérések bemutatásáig. Az előadás mellett alapvető gyakorlati ismereteket ad a kapcsolódó mérések laborban történő végzésével.
2011, Prof. Dr. Tisza Miklós
A vasötvözetek az ipari alkalmazást tekintve mindmáig az egyik legfontosabb mérnöki anyagnak tekinthetők, alkalmazási arányuk és jelentőségük különösen a gépipar területén meghatározó. Széleskörű alkalmazásukban az is fontos szerepet játszik, hogy a vasötvözetek különféle átalakulási módjainak tudományos igényű elemzése is a különféle anyagok között a legnagyobb múltra tekint vissza. A vasötvözetek széleskörű ipari alkalmazásának egyik alapvető oka, hogy tulajdonságaik megfelelően végrehajtott fázisátalakulásokkal igen széles tartományban változtathatók.E tulajdonság változtatások elvi alapjai a vasötvözetek egyensúlyi és nem egyensúlyi átalakulási folyamataiban rejlenek. Ezért ebben a tananyag modulban olyan elméleti és módszertani anyagok kidolgozását tűztük ki célul, amelyek a különböző képzési szinteken tanuló mérnökhallgatókat segítik e folyamatok elvi alapjainak jobb megértésében és ez által lehetővé teszik az alkalmazások által megkívánt felhasználói tulajdonságoknak megfelelő fázisátalakulások tudatos megtervezését, gyakorlati felhasználását. A tananyag modul részletesen elemzi és szemléletesen bemutatja a különféle kristályosodási folyamatok során lejátszódó fázisátalakulásokat.
2010, Dr. Busics György
A folyamatosan üzemelő permanens állomások alkotta ún. aktív hálózatok szerepe az 1990-es évek közepe óta egyre inkább felértékelődik, szolgáltatásaik egyre bővülnek. Ebben a modulban egy világméretű (IGS), egy európai (EPN) és egy magyar (GNSSnet.hu) aktív hálózat történetét, felépítését és szolgáltatásait mutatjuk be. Kitérünk két műholdas alapú kiegészítő rendszerre is, amelyek szolgáltatásai szintén aktív hálózatra épülnek.
2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor
Egyhengeres robbanómotor mozgásszimulációja CATIA CAD környezetben
1, Radnai Gyula
1989-től Radnai Gyula szervezi és vezeti az Eötvös-versenyeket, a versenyek második kötetét ő állította össze. A példatár egyfelől matematika- és fizikaoktatásunk nem lebecsülendő örökségét őrzi, másfelől kiváló gyakorlóterep reál pályákra készülő fiataljaink számára.
3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2014. január 29.

Mi is ott voltunk a 14. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Papp László Sportarénában január 16-18. között. A kiállítás három napján, 5 000 négyzetméteren, összesen 121 hazai és külföldi kiállító és 48 előadás várta a látogatókat. A Digitális Tankönyvtár csapata a fejlesztéseinkről szóló szekciótermi előadásokkal, az online kvízjátékunk kitöltési lehetőségével, és a Tankönyvtárról nyújtott információkkal próbált segíteni az érdeklődőknek.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

2012. szeptember 14.

2012 szeptemberétől hozzáférhetővé válik a felsőoktatás és részben a tudományos kutatóhelyek számára az Elsevier SciVerse 1192 darab e-könyvet tartalmazó e-book könyvtára. A jogosult intézmények számára az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosítja a hozzáférést.

2012. január 5.
Az ADT egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető tudományos és forrás adatbázis gyűjtemény. Célja a legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikumok kereshető formában történő közzététele, a lehető legteljesebb formában. Az ADT által tartalmazott szövegek terjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója