Ajánló
2010, Végső Ferenc
A modulban tovább haladunk a térinformatikai adatbázis építésében. Megismerkedünk a térbeli egyedek vektoros leképezésének részleteivel. Foglalkozunk a vektoros adatszerkezetek fejlődésével, részletesen kifejtjük a ma egyeduralkodó topológiai leírást. A harmadik dimenzió vektoros leképezési formája a TIN hálózat, ezért a modulban ezt is bemutatjuk.
2011, Abigail Callanan, Frank Noble, Trevor Myers, Kovács Kristóf
Ez a modul áttekinti a szabadentalpia-görbék termodinamikai alapokból kiinduló számítását. A modul bemutatja a fázisdiagramok közös érintők módszerével végzett szerkesztését.
1, Antal Iványi
The book consists of 30 chapters in 3 volumes with algorithms of 30 various area of informatics.
2010, Dr. Szepesné Stiftinger Mária
Az információrendszerek jellemzői, feladatai.
2010, Csabina Zoltánné
Ez a modul a határozatlan integrállal kapcsolatos feladatokat tartalmazza.
2011, Beck-Bíró Kata, Bodorkós Barbara, Csillag Sára, Farkas Judit, Gelei András, Glózer Rita, Hidegh Anna Laura, Láng Alina, Mester Tibor, Szőts-Kováts Klaudia, Váradi Szabó Zsuzsa
A szervezetszociológusok körében manapság egy újfajta megközelítés terjed a szervezetek mibenlétével, lényegével kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy mitől szervezet egy szervezet, a szervezeti kultúra fogalmának segítségével igyekeznek választ adni. Szerintük a szervezeti kultúra az, amely egy szervezet állandóságát, identitását megteremti, fenntartja. A szervezet eszerint akkor változik, ha változik sajátos, csak rá jellemző kultúrája, amely a kutatók szerint nem más, mint a szervezet egészét behálózó értelmezési rendszer. Egy olyan rendszer, mátrix, amely meghatározza, magában foglalja azt, hogy hogyan gondolkodnak a szervezet tagjai, hogyan értelmezik az őket körülvevő valóság jelenségeit, illetve a szervezet saját belső világának eseményeit, továbbá hogy mindezekkel összefüggésben hogyan viselkednek, cselekszenek a szervezet keretei között. Egyfajta szabályozó rendszerről van tehát szó, mely irányítja, vezérli a szervezetekben zajló jelentésadó-értelmező folyamatokat. Ez a koncepció feltűnően egybecseng a kulturális antropológia kultúrafelfogásával, mely szerint a kultúra lényegében egy jelentésháló, jelentések egybefüggő rendszere, mely a társadalomban élő ember folyamatos kommunikációjának révén jön létre. A tananyag szerkesztői és szerzői kísérletet tesznek arra, hogy a szervezeti jelenségek kutatása során összekapcsolják, egymásra vonatkoztassák a kommunikáció- és kultúratudomány, valamint a közgazdaság-tudomány (vezetéstudomány) perspektíváját, modelljeit. A tanulmányok a szervezetek belső világát, kultúráját, kommunikációját, társadalmi szerep- és felelősségvállalását kulturális jelenségek gyanánt, interpretatív, reflexív kiindulópontból vizsgálják, és számba veszik a szervezetkutatás ez irányú módszertani lehetőségeit is.
2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója