Ajánló
2011, Veresné dr. Somosi Mariann, Hogya Orsolya
A teljesítménymenedzsment rendszer a szervezeti, a csoport- és az egyéni teljesítmények elérésének olyan eszköze, amely a teljesítmény megegyezéses keretek között tervezett stratégiai, taktikai és operatív céljain és szintjein alapul. A könyv a teljesítménymenedzsment, az emberi erőforrás menedzsment, az egyéni teljesítményértékelés és a teljesítménymenedzsment módszerek témaköreivel foglalkozik.
2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor
Félkör közelítése Fergusson szplájnnal
2010, Dr. Vincze László
a kisajátítás a közérdekből, kártalanítással történő terület-igénybevételnek a XIX. századi „találmánya”. Napjainkig alkalmazzuk olyan esetekben, amikor a tulajdonjog megszerzésének egyéb módjai már nem jöhetnek szóba és a magvalósítani kívánt célt más területen nem tudjuk megvalósítani. A lebonyolításához szükséges dokumentáció valójában változási vázrajzkészítéssel állítható elő, de igen sok tekintetben sajátos szabályok szerint.
2012, Hervay Péter, Horváth Richárd, Kátai László, Madarász István, Mikó Balázs, Molnár László, Nagy István, Oldal István, Papp Olivér, Piros Attila, Rabb László, Szabó István, Tóth G. Nóra, Váradi Károly
A mérnöki tevékenység az utóbbi évtizedben lényegesen átalakult, a tervezés nélkülözhetetlen eszközévé a vált a számítógép. A korszerű számítógépes eszközökkel a mérnökök komplexebb feladatokat tudnak megoldani hatékonyabb munkával. A tankönyv célja a számítógépes mérnöki tevékenység alapjainak áttekintése. Az egyes fejezetek foglalkoznak a 3D szilárd test modellezés alapjaival a geometriai leíráson keresztül a modellépítés elméletén át a parametrizálás lehetőségével. Megismertetésre kerül a lemezalkatrészek modellezése valamint a felületmodellek kezelése is. A konstrukciók összeállítása megismerteti a különböző kényszereket és modell szerelési műveleteket. A végeselemes módszer alapjai lehetőséget adnak a CAD numerikus módszereiben történő betekintésre. A CAD tankönyv a számítógépes tervezés legfontosabb kapcsolódó fejezeteit tárgyalja, figyelembe véve, hogy az egyéb számítógépes technikák (CAx rendszerek) a mérnöki tevékenység igen fontos részét képezik.
2011, Holló Csaba
A megjelenítő eszközök sokfélesége, illetve a fogyatékkal élő emberek támogatása miatt egyre fonto-sabb szerepet kap a weboldalak szabványos megalkotása, melynek legfontosabb eszközeit a jegyzet az alapoktól indulva mutatja be. Egy modern weboldal azonban a felhasználóval, illetve a felhasználók között történő kommunikáció különböző szintjeit kell biztosítsa, amihez szükséges a statikus kódnak a kiszolgáló, illetve az ügyfél gépén futó programokkal történő kiegészítése. A jegyzetben, kizárólag a Java nyelv ismeretét feltételezve, az alapoktól indulva mutatjuk be a Java alapú kiszolgáló oldali webprogramozás legalapvetőbb feladatait, illetve az ügyfél oldali webprogramozás JavaScript nyelv általi lehetőségeit. Különálló fejezetben foglalkozunk a manapság divatos AJAX kommunikáció meg-valósítási lehetőségeivel, melynek tartalma akkor is érthető, ha az olvasó Java szervletek helyett más kiszolgáló oldali nyelvet (például PHP-t) ismer. Végül betekintést nyerünk két különböző megközelí-tést használó keretrendszerbe, és röviden szólunk a web design legfontosabb kérdéseiről. A jegyzet a tartalom sokszínűsége és terjedelmi korlátai miatt dokumentációnak nem tekinthető, viszont oktatási tananyagként készítése során kiemelt szempont volt a legfontosabb módszerek rendszerezett bemutatása és a tartalom érthetősége.
2011, Kovács Péter Zoltán, Prof. Dr. Tisza Miklós
A finomlemezeket széles körben alkalmazzák a feldolgozóiparban: a készterméket gyakran bonyolult alakító műveletek sorozatával dolgozzák fel. A lemezanyagok alakíthatósági megítélésére, a jelenlegi, szabványos, az anyagvizsgálatban általánosan alkalmazott anyagjellemzők önmagukban nem alkalmasak. Az új anyagok fejlődésével, egyre nagyobb az igény megbízható alakíthatósági adatok szolgáltatására mind az alakítási szimulációkhoz, mind a gyakorlati alakításokhoz. Ennek érdekében a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológia Tanszékén a Regionális Egyetemi Tudásközpont támogatásával egy integrált lemezalakíthatósági vizsgáló rendszert valósítottunk meg, amely egy elektro-hidraulikus, számítógép vezérlésű lemezvizsgáló gépet és egy automatizált opti­kai alakváltozás-mérő rendszert foglal magába. Ez a komplex vizsgáló rendszer lehetővé teszi az alakítási határdiagramok, határgörbék (FLD, FLC) gyors és megbízható meghatározását. A tananyag modul részletesen elemzi az elméleti alapokat, valamint bemutatja számos gyakorlati példán keresztül a lemezalakíthatósági vizsgáló rendszer és az optikai mérő rendszer működését.
2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója