Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Valószínűség-számítás és matematikai statisztika

2011, Fegyverneki Sándor

E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Valószínűség-számítás és matematikai statisztika tantárgyához.

Új matematikai mozaik

1, Ambrus Gergely, Bárszi Gergely, Csikós Balázs, Frenkel Péter, Gács András, Gyárfás András, Hraskó András, Kiss Emil, Laczkovich Miklós, Lovász László, Montágh Balázs, Moussong Gábor, Pach János, Pelikán József, Recski András, Reiman István

Három egyetemista matematikai tehetséggondozó tábort szervezett. Diákok ésprofesszorok szívesen fogadták az invitálást, a „Balázstábor”hagyománnyá vált. Ez a könyv a tizedik, jubileumi év alkalmából íródott.Montágh Balázs, Bérczi Gergely, Gács András, Szőnyi Tamás, Ambrus Gergely,Lovász László, Wettl Ferenc, Hraskó András, Schmidt Edit, Gyárfás András,Tóth Géza, Pach János, Laczkovich Miklós, Frenkel Péter, Kiss Emil, ReimanIstván, Pelikán József, Csikós Balázs, Moussong Gábor, Szűcs András ésRecski András írnak benne a táborban tartott előadásaik alapján egy-egynekik kedves problémáról, témakörről.Említsünk meg néhányat ízelítőül! Lovász László a számítógéphez kötődő újmatematikai problémákról mesél. Mikor „jó” egy véletlenszámgenerátor? Hogyan lehet felhasználni a véletlent, szokásos módszereinkkelmegválaszolhatatlannak tűnő kérdések eldöntéséhez? A Wolf-díjas matematikusközérthető nyelven a legmodernebb elméletekbe vezeti be az érdeklődőt.Csikós Balázs írását olvasva, feladatain töprengve elcsodálkozunk, hogymennyire hasonlít és miben tér el a Földünk világához jobban illő gömbigeometria a több ezer éve oktatott Euklideszitől. Laczkovich Miklós is kétvilágot, a számok és a polinomok világát hasonlítja össze, hogy mindkettőtjobban megérthessük. Írásával kapcsolatban egy diák, Frenkel Péter ragadjameg a lehetőséget, hogy Laczkovich polinomjainak apropóján rávezessen minketa szabályos 17-szög szerkesztésére.

Tabularium otorhinolaryngologiae

1, Z. Szabó László dr.

A fül-orr-gégészeti kórképek közötti gyors tájékozódást, utánanézést biztosítja.

Információ és társadalom

2011, Komenczi Bertalan

Az Információ és társadalom - Az információtól az információs társadalomig című tananyag keretein belül az ember, információ, technika és társadalom kapcsolatrendszerben fogalmaztunk meg olyan összefüggéseket, amelyek a 21. századra kialakult információs, tudásalapú társadalom megértését segítik elő. Az információfogalom értelmezését követően az emberi információfeldolgozás jellegzetes kulturális formációit vizsgáljuk. Hangsúlyozottan szerepel az anyagban az új információtechnika, a számítógép és a hálózatok, valamint a World Wide Web kifejlesztésének-kialakulásának szellemi, technikai, társadalmi hátterének bemutatása. Részletesen foglalkozunk az informatizálódó társadalom ismérveivel, elemezzük a folyamatban lévő trendeket, és ezek alapján jövőperspektívákat vázolunk fel.

Ad hoc Sensor Networks

2011, Levendovszky János, Oláh András

A kialakított tematika egy viszonylag nagy területet mutat nem villamosmérnök ill. informatikus irányultságú hallgatóknak. Az összefoglaló anyagok alapozzák meg és fogják össze azokat az ismereteket, amelyekre a hallgatóknak a területről a későbbi tanulmányikban (és szakmai pályájukon) szükségük lehet. Az érdeklődő hallgatók számára az elkészült anyagok kiinduló alapot jelentenek a vezeték nélküli komunikációs rendszerek egy konkrét területének mélyebb megismerésére.

Advanced DBMS

1, Radványi Tibor

Az adatbáziskezelés nagy fontosságú téma az informatikát magas szinten tanulák számára. A Haladó DBMS jegyzet túllép az alapvető ismereteken, és Az MS Access részletes megismerése után az MSSQL szerver lehetőségeit is bemutatja.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.