Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Radiológiai praktikum

2012, Bogner Péter, Berényi Ervin

A könyv a megszokott módon tárgyalja az egyes szervrendszerek vizsgálati lehetőségeit és képalkotó diagnosztikáját, ugyanakkor a szorosan vett radiológiai diagnosztika mellett áttekintést ad a nukleáris medicinában és a sugárterápiában alkalmazott képalkotó módszerekről is

Térinformatikai ismeretek (fordítás és adaptáció NCGIA GIS Core Curriculum) 1., Térinformatikai alapismeretek

2010, Márkus Béla

Ebben a modulban áttekintést adunk a térinformatikai rendszer elemeiről, és felvázoljuk, hogyan működik a GIS, ismertetjük a térinformatika kialakulását, kezdeti szakaszát és fejlődését. A térinformatika és a GIS dinamikus fejlődése következtében, szinte naponta keletkeznek új kifejezések. Gyakran azonos fogalomra eltérő kifejezéseket használnak. Az ebből eredő félreértések elkerülésére, a modulban megadjuk a legfontosabb térinformatikai alapfogalmakat.

Online algoritmusok

2011, Dósa György, Imreh Csanád

A gyakorlati problémákban gyakran fordulnak elő olyan optimalizálási feladatok, ahol a bemenetet csak részenként ismerjük meg, és a döntéseinket a már megkapott információ alapján, a további adatok ismerete nélkül kell meghoznunk. Ilyen feladatok esetén online problémáról beszélünk. Az algoritmusokat egy legrosszabb eset korlát elemzéssel szokás vizsgálni, amelyet versenyképességi elemzésnek neveznek. Az online algoritmusok elméletének igen sok alkalmazása van a számítástudomány, a közgazdaságtan és az operációkutatás különböző területein. A jegyzetnek nem a témakör részletes áttekintése a célja, hanem a területen használt alapvető algoritmustervezési és elemzési technikák bemutatása az online algoritmusok elméletének különböző részterületein (lapozás, lista karbantartás, k-szerver feladat, ütemezés, ládapakolás, számítógépes hálózatok online problémái, online tanulás) keresztül.

Információkereső nyelvek II.

2011, Pálvölgyi Mihály

A tananyag a szabályozatlanság/szabályozottság spektrumból kiindulva bevezet a természetes nyelven alapuló osztályozás fő típusaiba, azok ismérveibe, fejlődéstörténetébe és alkalmazásaiba.Az indexelés modul áttekintést ad a kulcszóindexek, a PRECIS-index, a hivatkozási index készítésének, használatának tudnivalóiról, példákra alapozva. A tárgyszavazási modul szintén példákon keresztül mutatja be a tárgyszóalkotás, tárgyszavazás szabályait. Ezt követi a legjelentősebb nemzetközi tárgyszórendszerek (pl. az amerikai Kongresszusi Könyvtár), illetve magyar tárgyszórendszrek (Új Könyvek tárgyszójegyzék, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kétnyelvű tárgyszórendszere) sokrétű bemutatása.

Nagyméretarányú térképezés 16., A telekalakítások (megosztás, házhelyosztás és mezőgazdasági területek kiosztásainak) végrehajtása

2010, Dr. Vincze László

Ebben a modulban a telekalakítások végrehajtásának folyamatát és feladatait részletezzük a 15. modulban összefoglalt szabályozások figyelembevételével, tekintettel a 11 és 12. modulban leírtakra is.

Szerves kémiai praktikum

2011, Hornyánszky Gábor, Poppe László, Hazai László, Nagy József, Tóth Tünde

Jelen munkánkban összefoglaljuk a szerves kémiai laboratóriumi munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Ismertetjük azokat a munka és balesetvédelmi szabályokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a biztonságos munkavégzés megvalósításához. Kitérünk a vegyszerek kezelésével kapcsolatos legújabb EU irányelvekre, a biztonsági adatlapok legfontosabb információira, a leggyakrabban használt piktogrammok jelentéseire, valamint a tűzoltó készülékek típusaira és használatukra. Bemutatjuk a jegyzőkönyvezetés legfontosabb tartalmi és formai követelményeit. Felsoroljuk a szerves kémiai laboratórium eszközeit. Sorba vesszük a szerves laboratórium alapműveleteit: a kristályosítást, a desztillációt (vízgőzdesztillációt, vákuumdesztillációt), az extrakciót, a szárítást, a szűrést, az adagolást, a hűtés és a melegítés megvalósításának lehetőségeit. Ismertetjük az olvadáspont, a forráspont és a törésmutatómérés módszereit. Kitérünk a kromatográfia alapjaira, valamint a gyakorlatok során alkalmazott vékonyréteg- és oszlopkromatográfia kivitelezésének technikáira. Röviden összefoglaljuk a gyakorlat során megismert legfontosabb vegyületeket, bemutatva legfontosabb tulajdonságaikat, felhasználási területeiket. Bemutatjuk a szerves kémiai irodalomkutatás módszereit, mind a nyomtatott, mind az elektronikus adatbázis-kezelés módozatait. Végül összefoglaljuk a szerves szerkezetfelderítés alapjait.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.