Ajánló
2011, Bényei Miklós
A tananyag művelődés- és könyvtártörténeti alapvetés, célja a történeti szemlélet kialakításának előmozdítása, hozzájárulás a szakmai önismeret és öntudat formálódásához és elmélyüléséhez. Rámutat a könyvtárak fontos szerepére a művelődés rendszerében és a társadalom fejlődésében, a könyvtártörténet jelentőségére. Megismertet a különböző korok könyvtári kultúrájának sajátosságaival, könyvtártípusaival, az újkori könyvtárügy szervezeti alapmodelljeivel, a könyvtároképzés főbb irányaival, az informatikai forradalom hatásával. Részletesebben foglalkozik a magyarországi könyvtárügy fejlődésének fontosabb állomásaival, kiemelkedő intézményeivel, a jelen korszerűsítési törekvéseivel. Felvillantja a könyvtárak jövőjével kapcsolatos felfogásokat.
1, Gábor Ungvári
The aim of the course is to give perspective and methodology to discuss and analyze environmental conflicts on economic ground. The first section focuses on the synthesis of ecologic, historical and economic approaches of the landscape change and its consequences on the endowment of natural resources and well-being. The second section goes through economic sectors and public functions that all users or modifiers of the most relevant natural resources from Hungary’s point of viewBy my experience the essential condition of a meaningful economic analysis on an environmental topic is the localization of the problem into the boundaries of a landscape unit. The first section will bring case study for this approach. It is a priority of the lesson to let the students apply the concepts to a place they are familiar with. And to reach a rational economic framing of the environmental problems that provide the necessary information to choose the proper methodology.The sequence of the project will drive by the logic of interconnections of the most relevant environmental problems, and not the sequence of the handbook. The handbook that gives background to the course is: Tom Tietenberg: Environmental & Natural Resource Economics. pl http://wps.aw.com/aw_tietenberg_envnatrese_8/ To fulfill the course a week by week attendance to the lessons is presumed. At the end of the first part, all students have to choose a landscape and summarize its basic characteristics applying the developed perspective. They will have to expand this knowledge base in the second part of the course integrating the applying with the specific information of their chosen territory. It will provide the fundamentals to the preparation of final essays on the synthesized social – economic – ecologic landscape assessment that will give the written base of valuating their work.
2011, Dr. Zsembeli József, Dr. Juhász Csaba
1, Szigeti Orsolya, Szakály Zoltán
Oktatási segédlet a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, valamint az Állattenyésztő mérnöki (MSc) mesterszak hallgatói számára
2011, Dr. László Nagy, Dr. Bálint László Bálint, Dr. Bálint L. Bálint L., Dr. Bertalan Meskó, Dr. László Nagy, Dr. Árpád Lányí, Dr. Beáta Scholtz, Dr. Lajos Széles, Dr. Tamás Varga
“Manifestation of Novel Social Challenges of the European Union in the Teaching Material of Medical Biotechnology Master’s Programmes at the University of Pécs and at the University of Debrecen” Identification number: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011
1, Eötvös Lorónd Tudományegyetem, Művészettörténeti Intézet
Az ELTE Művészettörténeti Intézet gondozásában elkészült on-line szöveggyűjtmény egy immár hetedik bővített kiadás�n�l tart� n�met k�zik�nyv � a Hans Belting, Heinrich Dilly, Wolfgang Kemp, Willibald Sauerl�nder és Martin Warnke által szerkesztett, a berlini Reimer Verlag által legutóbb 2008-ban kiadott Bevezetés a művészettörténetbe (Kunstgeschichte. Eine Einf�hrung) c. kötet � java részének fordítása. A 16 önálló tanulmány az épületek és más műtárgyak rögzítésének, állagmegőrzésének, attribúciójának és datálásának kérdéseitől a formalista, ikonográfiai-ikonológiai, hermeneutikai, befogadásesztétikai ill. társadalomtörténeti megközelítéseken át a kortárs médiumkutatás, az ún. New Art History és az interdiszciplinaritás k�rd�sk�reiig a művészettörténet tudományának különböző területeit illetve módszereit tekinti át. Az egyes fejezetekhez külön-külön szakirodalmi tájékoztató ill. válogatott bibliográfia kapcsolódik.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója