Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

KÖZGAZDASÁGTAN I.

1, Bíró Anikó, Kőhegyi Gergely, Major Klára

A tantárgy bevezetés a mikroökonómiába. Az egyéni döntéshozók viselkedését és a köztük fellépő interakciókat vizsgálja. Célja az alapvető mikroökonómiai fogalmak és összefüggések megismertetése, amelyek a közgazdasági elemzések megértéséhez és készítéséhez nélkülözhetetlenek. Hangsúly az intuíción, megértést segítő példákon, grafikus vizsgálatokon lesz, a matematikai eszköztár használatát minimálisra korlátozzuk.

Integrált könyvtári rendszerek

2011, Kerecsendi András

A tananyag bemutatja az integrált könyvtári rendszerek történetét, feladatkörét, működésének alapjait, jelentőségét. Részletesebben foglalkozunk a főbb modulok (beszerzés, katalogizálás, folyóiratkezelés, OPAC, kölcsönzés) nyújtotta funkciókkal, lehetőségekkel, illetve a szoftverektől elvárható egyéb szolgáltatásokkal. A hallgatók megismerik a hazánkban elterjedt rendszereket főbb tulajdonságaik alapján, amely tudás alapján képesek akár kiválasztani egy könyvtár számára a megfelelő megoldást.

OKTATÁSGAZDASÁGTAN

1, Varga Júlia

A kurzus célja, hogy áttekintést adjon az oktatásgazdaságtan legfontosabb kérdéseiről az oktatás közgazdasági elemzésének módszereiről. Az elméleti kérdések vizsgálata mellett a fontosabb empirikus vizsgálatok módszereit, eredményeit is ismerteti, és vizsgálja, hogy az egyes elméleti magyarázatok elfogadása milyen oktatáspolitikai következményekkel járhat. A tárgy keretében hat nagyobb témakört tárgyalunk. 1. Részletesen áttekintjük az oktatás gazdasági szerepéről szóló legfontosabb elméleteket: az emberitőke-elméletet; a szűrőelméletet és a munkaerő-szükségleten alapuló megközelítést. 2. Vizsgáljuk az oktatási gazdasági növekedés kapcsolatát; 3. az oktatási költség-haszon elemzés módszereit és problémáit; 4. az oktatásfinanszírozás elméleti kérdéseit és gyakorlatát; 5. az oktatás hatékonyságának értékelésére kidolgozott módszereket; és a 6. tanári munkaerőpiac sajátosságait.

Bevezetés a könyvtár- és információtudományba

2011, Verók Attila

A tananyag bemutatja a könyvtár mint információt gyűjtő, tároló, feldolgozó és szolgáltató intézmény lényegi vonásait, a könyvtárak típusait és fajtáit, valamint a magyar könyvtári rendszert, ennek révén bevezeti a hallgatót a könyvtári munkafolyamatok elméleti és gyakorlati elsajátításába.

Ingatlannyilvántartás 3., 3 Az ingatlan-nyilvántartás létrehozása és alapelvei

2010, Hidvéginé dr. Erdélyi Erika

Ingatlan-nyilvántartás szerkesztése

Introduction to GIS

2011, Havasi István, Bartha Gábor

E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Introduction to GIS tantárgyához.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.