Ajánló
2011, Simon Gyula
A jegyzet platform-független módon igyekszik megismertetni a programozás alapjait, a struk-turált programozást. Tárgyalja az alapvető programozói háttérismereteket és alapfogalmakat mind a hardver, mind a szoftver oldaláról. Bemutatja az algoritmusok és programok alapvető építőelemeit, valamint a strukturált programok készítésének alapvető szabályait. Az algorit-musok és adatszerkezetek leírására többféle leíró modellt is használ (folyamatábra, Jackson-ábra, reguláris kifejezések és definíciók), valamint a C programozási nyelv segítségével ezekre implementációs példákat is mutat.
2012, Boór Ferenc, Hervay Péter, Kakuk Gyula, Markos Sándor, Mátyási Gyula, Mikó Balázs
A számítógép a mérnöki alkalmazás, tervezés munkaeszköze lett. A vállalatirányítás, konstrukciós tervezés, technológiai tervezés, gyártásirányítás integrációja elképzelhetetlen nélküle. A CAM - a számítógéppel segített gyártás- széles jelentéssel bír napjainkban. Túlmutat a programok alkalmazásán, felöleli a termékek teljes életciklusához tartozó fázisokat. A Szerzők a CAM tananyag összeállításakor törekedtek arra, hogy a teljes vertikumot bemutassák. Ezért a tananyag kitér a termék és termeléstervezésre, a megmunkálási modellekre, a technológiai tervezés automatizálása, a CIM rendszerelemekre, a minőségvezérelt tervezésre. A gyártástervezés az előtervezés, műveleti sorrendtervezés, művelettervezés automatizált megoldásait, dokumentumait tárgyalja. Külön fejezet foglalkozik a szereléssel, szerelés tervezéssel, a szerelés és a gyártás kölcsönhatásaival. Szerelés tervek készítése és szerelési munkahelyek tervezése is része a tananyagnak. CNC szerszámgépek és robotok felépítése, programozása készíti elő a CAM rendszerek alkalmazását. Itt a Szerzők a rendszer függetlenség elvét alkalmazva tárgyalják a 2-5D-s megmunkálások tervezését. Fontos oszlopa a CAM filozófiának, alkalmazásnak a digitális gyártás és gyors prototípus (RPT), illetve szerszám gyártás (RT). A tananyag a konkrét tárgyi ismeretek elsajátításának biztosításán kívül a CAM filózófia megértését, alkalmazást is szolgálja.
1, Koller László, Balázs Novák
A villamosenergia-rendszerben alkalmazott nagy- közép és kisfeszültségű kapcsolókészülékek és kapcsolóberendezések szerkezeti felépítésének és üzemének (működésének, méretezésének, kiválasztásának, rendszereinek) elméleti és gyakorlati elsajátítása
2010, Végső Ferenc
In this module we are show the geodatabase design steps, including defining entities and its relations, intelligent individuals, and modeling the user’s view.
2011, Pálvölgyi Mihály
A tananyag célja, hogy bevezessen a tartalmi, tárgyi feltárás elméletébe, alapfogalmaiba, fogalmi, nyelvi összefüggéseibe, a könyvtári tudásreprezentáció eszköztárába és módszereibe.Részletesen vizsgálja az osztály, osztályozás, osztályalkotás, összefüggések, relációk kérdését. Ezt követően a feltárási egységek, a kognitivum és szurrogátum viszonyába, a feltárás folyamatába, mélységi szintjeibe ad betekintést.Ezekre az alapfogalmakra építve tárgyaljaz információkereső rendszer fogalmát, céljait, modelljeit, alkalmazási példáit. A tananyag részletesen ismerteti az Egyetemes Tizedes Osztályozás alapján történő feltárás tudnivalót, megoldási sémákon, gyakorlati példákon keresztül.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója