Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Média - nyilvánosság - közvélemény. Szöveggyűjtemény

2011, Alexander, Jeffrey; Allport, Gordon W.; Arvidsson, Peter; Bagdikian, Ben H.; Baudrillard, Jean; Blumler, Jay; Boltanski, Luc; Bourdieu, Pierre; Cantril, Hadley; Castells, Manuel; Converse, Philip; Curran, James; Dearing, James W.; DeFleur, Melvin F.; Donohue, George A.; Dröge, Franz; Edelman, Murray; Elliott, Philip Ross Courtney; Finnegan, John R. Jr.; Fishkin, James S.; Freeman, Robert; Funkhouser, Edward T.; Galtung, Johan; Gans, Herbert; Gerbner, George; Gerhards, Jürgen; Gurevitch, Michael; Habermas, Jürgen; Hall, Stuart; Halloran, James; Hart, William B.; Hunt, Arnold; Innis, Harold A.; Iyengar, Shanto; Katz, Elihu; Kepplinger, Hans Matthias; Key, Valdemar O.; Kincaid, D. Lawrence; Lang, Gladys E.; Lang, Kurt; Lasswell, Harold D.; Lazarsfeld, Paul F.; Lester, Marylin; Lippmann, Walter; Luhmann, Niklas; McCombs, Maxwell; McLuhan, Marshall; Merton, Robert K.; Molotch, Harvey; Morgan, Michael; Mutz, Diana; Neijens, Peter; Noam, Eli; Noelle-Neumann, Elizabeth; Olien, Clarice N.; Peters, Bernhard; Postman, Leo J.; Price, Vincent F.; Rogers, Everett M.; Rosengren, Karl Erik; Ruge, Mari H.; Saxer, Ulrich; Shanahan, James; Shaw, Donald; Simon, Adam F.; Sparks, Colin; Sturesson, Dahn; Tichenor, Philip J.; Tuchman, Gaye; Viswanath, Kasisomayajula; Webster, Frank; Windahl, Sven; Zaller, John R.

A kiadvány az első magyar nyelvű szöveggyűjtemény, amely átfogóan mutatja be a tömegkommunikáció, a nyilvánosság és a média világát, s egyúttal megfelelő szakirodalmi hátteret biztosít az oktatás számára. A tananyag a közvetlen médiavonatkozásokon kívül a nyilvánosság és közvélemény bizonyos aspektusait is hangsúlyosan tárgyalja, a társadalmi kommunikáció kérdéskörét állítva a középpontba. A tanulmányok szerzői között a szociológusok mellett politológusokat és szociálpszichológusokat is találunk. A különböző megközelítések együttes megjelentetése lehetőséget nyújt arra, hogy az olvasó maga teremtsen összefüggést az egymásra olykor kevéssé reflektáló kutatási területek között.

Internetes keresőrendszerek működése

2011, Bóta László

A tananyag bemutatja az információszolgáltató eszközök fejlődését a könyvtáros szakmában, megismerteti az interneten fellelhető adatok keresésének lehetőségeit, az online keresés alapvető fogalmait, a webes keresőszolgáltatásokat, azon belül a webes keresőrendszerek működési mechanizmusát, és a felhasználói felület felépítését. A tananyag részletesen tárgyalja a keresőrobotok működési mechanizmusát, bemutatja a Google-t, mint keresőeszközt, a metakeresők világát, valamint az egyéb speciális keresők területét. A tananyag  megismerteti a szemantikus web fogalomkörét, valamint a katalógusok és intelligens rendszerek megoldásait.

A precíziós megmunkálások szerszámai

1, Dr. Szabó Sándor

A jegyzet áttekintést ad a precíziós megmunkálásokról, ismerteti a szükséges alapfogalmakat, paramétereket, majd bemutatja a precíziós megmunkálás szerszámait. A jegyzet utolsó részében ismerteti a szerszámok kiválasztásának és a forgácsolási adatok meghatározásának a módját.

Nutrient management

2011, Sárdi Katalin

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt . A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Információ és társadalom

2011, Komenczi Bertalan

Az Információ és társadalom - Az információtól az információs társadalomig című tananyag keretein belül az ember, információ, technika és társadalom kapcsolatrendszerben fogalmaztunk meg olyan összefüggéseket, amelyek a 21. századra kialakult információs, tudásalapú társadalom megértését segítik elő. Az információfogalom értelmezését követően az emberi információfeldolgozás jellegzetes kulturális formációit vizsgáljuk. Hangsúlyozottan szerepel az anyagban az új információtechnika, a számítógép és a hálózatok, valamint a World Wide Web kifejlesztésének-kialakulásának szellemi, technikai, társadalmi hátterének bemutatása. Részletesen foglalkozunk az informatizálódó társadalom ismérveivel, elemezzük a folyamatban lévő trendeket, és ezek alapján jövőperspektívákat vázolunk fel.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.