Ajánló
2011, Dr. Koppány Krisztián - Dr. Kovács Norbert
Az elemzés alapvető információs bázisát jelentő pénzügyi kimutatások Excelben történő kezelése. A vállalatértékelés legfontosabb általános szempontjai, az elemzéshez felhasználható mutatók és ezek rendszerbe foglalásának lehetőségei, dinamikus fundamentális elemzés. A vállalat tágabb környezetének, a piaci, iparági sajátosságok és tendenciák vizsgálata, összehasonlító (peer group elemzés), piac- és versenytárselemzés.
2011, Lengyelné Molnár Tünde
A tananyag megismertet a szerzői jogi követelményekkel, a speciálisan a digitális anyagokra vonatkozó szerzői jogi törvényeket. A tananyag ezután egy más dimenzióba vezet minket, és a titkosítás tudományterületét ismerhetjük meg. Egy történeti ágon át haladva olvashatunk változatos megoldásokról, majd a titkosítás generációin végigmenve eljutunk napjaink már komoly matematikai ismereteket is igénylő algoritmusaihoz. Közben megismerhetjük a kódolás tudományának, a kriptográfiának a fogalomrendszerét, illetve az elrejtés tudományát, a szteganográfiát. Majd a fogalmak ismertetése után kerülnek összefoglalásra a titkosítási algoritmusok. A tananyag ezután visszakanyarodik a szerzői jog területére melynek középpontjába most a szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technika kerül. Ehhez megnézzük az Európai Unió irányelveit, valamint a jogsértő eseteket. Végezetül a használható DRM-algoritmusok bemutatása következik, de a tananyagot a könyvtárak és a digitális jogkezelés helyzetével zárjuk.
2010, Dr. Nagy Frigyes
A magyar mezőgazdaság, a többi tagállamhoz hasonlóan, további mintegy százhúsz országgal tagja a Világkereskedelmi Szervezetnek, ahol a nemzetközi kereskedelem alapszabályait fogalmazzák meg, és a szabályok betartását ellenőrzik. A szabályok megszegéséért szigorú szankciók járnak. Így valamennyi tagország érdeke, hogy alkalmazkodjon, és elkerülje a nemzetközi kereskedelemből való kizárást, vagy egyéb más szankciót. Ezt azért kell ismerni, mert a tapasztalatok szerint sokszor találkozunk értetlenséggel, egyoldalú szemlélettel, saját érdekek fel nem ismerésével, és nem teljesíthető követelések támasztásával.
2010, Dr. Vincze László
a kisajátítás a közérdekből, kártalanítással történő terület-igénybevételnek a XIX. századi „találmánya”. Napjainkig alkalmazzuk olyan esetekben, amikor a tulajdonjog megszerzésének egyéb módjai már nem jöhetnek szóba és a magvalósítani kívánt célt más területen nem tudjuk megvalósítani. A lebonyolításához szükséges dokumentáció valójában változási vázrajzkészítéssel állítható elő, de igen sok tekintetben sajátos szabályok szerint.
1, Dr. Nagy Szabolcs
Human civilization either follows the patterns of consumerism consume the available resources left, ie the goods are wastefully "overconsumed" and then not within a long-term, in its current form it will cease to exist, or survival will be chosen by us, but you must give up the possession of certain goods or at least limit using them - within reasonable rates. The chapters to be presented here were born with the explicit intention to provide a comprehensive picture of the sustainability concept, its approaches, and one of its most important forms of expression: the environmentally conscious consumer behavior and sustainable marketing to promote because we make the greatest impact on the environment through our consumption. After studying the curriculum the reader can not only understand and learn, but also can make direct positive impact on the environment - following the patterns of sustainability – and implemented it into the daily practice as well.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója