Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II.

2011, Bényei Miklós

A tananyag művelődés- és könyvtártörténeti alapvetés, célja a történeti szemlélet kialakításának előmozdítása, hozzájárulás a szakmai önismeret és öntudat formálódásához és elmélyüléséhez. Rámutat a könyvtárak fontos szerepére a művelődés rendszerében és a társadalom fejlődésében, a könyvtártörténet jelentőségére. Megismertet a különböző korok könyvtári kultúrájának sajátosságaival, könyvtártípusaival, az újkori könyvtárügy szervezeti alapmodelljeivel, a könyvtároképzés főbb irányaival, az informatikai forradalom hatásával. Részletesebben foglalkozik a magyarországi könyvtárügy fejlődésének fontosabb állomásaival, kiemelkedő intézményeivel, a jelen korszerűsítési törekvéseivel. Felvillantja a könyvtárak jövőjével kapcsolatos felfogásokat.

PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS HANDOUTS

1, Gábor Kende

Handouts for the Probability Theory and Mathematical Statistics course of the Applied Economics BA program at ELTE

A globalizáció kihívásai: új irányzatok a szociális munkában és a szociális munka szupervíziójában

1, Bányai Emőke

Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében jelent meg.

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

1, Ungvári Gábor

A kurzus célja, hogy a szemléletmódot és eszközöket adjon környezeti konfliktusok közgazdasági tárgyalásához. Ennek érdekében első lépésben olyan ismeretek elsajátítására van szükség, amelyek birtokában környezetinek, természetinek, ökológiainak nevezett kérdéseket rendszerszerű megközelítésbe lehet helyezni. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, de egyszerűen vannak olyan alapok, amelyek nélkül nem érdemes elkezdeni összetettebb problémák tárgyalását. Ebbe a körbe tartoznak azok az ismeretek is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az általában felmerülő környezeti kérdéseket, a számunkra környezeti szempontból meghatározó Kárpát-medencére (magunkra) tudjuk vonatkoztatni. A második részben probléma köröket tekintünk át ágazatpolitikai megközelítésekben. Ennek a résznek az a célja, hogy konkrét példákon keresztül tekintsünk rá azokra a területekre, amelyek legnagyobb hatással vannak környezeti problémák kialakulására, vagy azok felszámolhatóságára annak ellenére, hogy sok esetben a felvetett kérdések a legkevésbé sem tűnnek környezetinek. Az a tapasztalatom, hogy a környezeti kérdések sikeres elemzésének egyik legfontosabb feltétele, hogy azt ne általában, hanem egy konkrét táj keretei közé helyezve tegyük. Erre a bevezető blokk példát is fog hozni. A kurzus alapvetően azt a célt is szolgálja, hogy a résztvevők a saját ismert/lakott tájegységükre tudják a megszerzett ismereteiket vonatkoztatni. A kurzus nem lesz „klasszikus” környezet-gazdaságtan kurzus abban az értelemben, hogy követne bármely, alapvetően az elemzési eszköztár bemutatását szolgáló tankönyvet. A fókusz fordított lesz: a vezérlő elvet a véleményem szerint itt és most meghatározó környezeti problémák összefüggései adják. E témák feldolgozását segítenék a választott tankönyv megfelelő fejezetei is. A lényeg az lesz, hogy el tudjunk jutni a kérdések racionális közgazdasági keretezésének kialakításához, ami már elegendő alapot szolgáltat a módszerek közötti választáshoz. A számonkérés folyamatos munkán alapul. Az első blokk végére mindenkinek ki kell választania egy tájegységet és leírni az alapvető jellemzőit, ezt az alapot kell majd folyamatosan bővíteni a kurzus második blokkjában tárgyalásra kerülő témakörök tájegység specifikus megjelenésével. A kurzus végére így a résztvevők számára össze tud állni egy konkrét terület társadalmi-gazdasági-ökológiai összefüggésrendszere. Ez adja a beszámolás írásos alapját. A kurzus záró eseménye egy előadás-kör, ahol a résztvevők megismertetik, megbeszélik egymással az eredményeiket.

Nutrient management

2011, Sárdi Katalin

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt . A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 21., A birtokrendezés társadalmi elfogadtatása

2010, Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula

Tartalmi kivonat: Bevezetés; Tagosítás és egyéb birtokrendezések a XX. század első évtizedében; Földtulajdon és földhasználati viszonyok átalakulásának hatása 1945-2000; A földről szóló törvénytől a birtokrendezési törvényjavaslatokig; Jelenünk társadalmi tényezői; Összefoglalás; Tárgymutató, fogalomtár; Irodalomjegyzék.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.