Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Borászati technológia

1, Eperjesi Imre, Horváth Csaba, Sidlovits Diána, Pásti György, Zilai Zoltán

Európa regionális földrajza 1. Természetföldrajz

2014, Gábris Gyula, Horváth Erzsébet, Horváth Gergely, Kéri András, Móga János, Nagy Balázs, Nemerkényi Antal, Pavlics Károlyné, Simon Dénes, Telbisz Tamás

A most közreadott, kétkötetes Európa nemcsak külső formájában és terjedelmében különbözik elődjétől, hanem tartalmában is gazdagodott. Jelen kötet a kontinens természetföldrajzának a korábbinál sokkal részletesebb és alaposabb feldolgozása, amely önálló kötetet igényelt. A társadalomföldrajzi fejezetek a teljes egészükben Európa területén fekvő FÁK-tagállamok, mindenek előtt Ukrajna tárgyalásával bővültek. Az utóbbi évtized fejleményei természetesen szükségessé tették a többi ország anyagának kisebb-nagyobb mértékű átdolgozását is. A regionális földrajz a természeti és a társadalmi jelenségeket, folyamatokat összefüggéseiben megragadó, komplex jellemzésre törekszik. Az ismeretanyag kiválasztása és rendszerezése során főként a tanárképzés és -továbbképzés igényeit tartottuk szem előtt, de úgy véljük: a mind szorosabb egységbe fonódó Európa földrajzi jellemzése a világeseményekben eligazodni kívánó szélesebb olvasóközönség figyelmére is számot tarthat.

Mezőgazdasági növénytan

1, Dr. Turcsányi Gábor

1992. karácsonyán kaptuk kézhez a Földművelésügyi Minisztérium levelét, amelyben tankönyvírási pályázatunk elfogadásáról értesítettek bennünket. Akkor még nem tudtuk, hogy tizenketten mekkora feladatot vállalunk magunkra. Ennyi, egymástól távol lakó szerző elképzelését és stílusát egyeztetni nem volt könnyű. Jócskán voltak már előzményei tankönyvünknek; a dr. Hortobágyi Tibor által szerkesztett Agrobotanika című tankönyvsorozat, valamint dr. Kárpáti Zoltán és dr. Terpó András kertészeti egyetemi tankönyvei kitűnő példákkal szolgáltak. Sok új szerzőnk azonban valami mást akart: meg szerette volna újítani tananyagunkat a lehető legújabb, de már általánosan elfogadott botanikai és ökológiai ismeretekkel. Mintául Strasburger nagy hagyományú és már 33. kiadást megért Lehrbuch der Botanik című könyvét választottuk. Ez mindenekelőtt a hajtásos növényekkel foglalkozó rendszertani fejezetekhez és a morfológiai részhez nyújtott jelentős segítséget. Az általa követett rendszerrel Soó régebben Magyarországon általánosan használt, de a legújabb kemotaxonómiai eredményekkel nem módosított rendszerét váltottuk fel. Úgy véltük, érdemes végre a hazai növénymorfológiai oktatást is a rendszertanhoz hasonlóan fejlődéstörténeti alapokra helyezni. A prokarioták, az algák és a gombák rendszerezésekor a világirodalom legelfogadottabb rendszereit használtuk. A sejttani, a szövettani, a növényföldrazi és az ökológiai fejezetek írásakor a legújabb angolszász és német irodalmakat vettük alapul.

Bevezető komplex függvénytan

2014, Halász Gábor

Az egyváltozós komplex függvénytan - legalábbis az elemeinek itt tárgyalandó része - a komplex változós, komplex értékű függvények differenciál- és integrálszámítása.

A magyar dal könyve

1, Dobszay László

Az utolsó olyan antologikus összeállítás, mely a magyar dalkultúra egészéről akart képet adni: Kodály Zoltán közel hatvan éve megjelent Iskolai Énekgyűjteménye. Azóta a dalkincs több évtizedes kutatása jelentós gazdagodást hozott. Indokolt tehát egy olyan új antológia, mely nem csak szép dalok gyűjteménye kíván lenni, hanem összképet is akar adni a magyar melosz fontos területeiről, ezek egymáshoz arányított jelentőségéről. Bár az iskolának is szüksége van új alapgyűjteményre, de a nagyközönség is igényel egy ilyen eligazítást, sőt sokszor érezzük azt, hogy a külföld számára is képet kellene adni dallamkultúránkról. A válogatásnál törekedtünk arra. hogy a magyar dallamosság valamennyi jelentős, értékes rétegéből ízelítőt adjunk, valóban összkép bontakozzék ki. A válogatás több mint 600 dallamtípust eredményezett. Az egyes dalokhoz, hosszabb-rövidebb megjegyzéseket fűztünk. Ezek hol a szöveg, hol a dallam, műfaj, szokás, funkció, történeti vonatkozás stb. szempontjából akarják segíteni a megértést. Végső céljuk az, hogy a dalok, melyek eredeti létmódjukat már föladták vagy lassanként föladják, műveltségi kincsként szívódhassanak föl a következő nemzedékek tudatába. Úgy hisszük – tárgya révén, a kivitel tökéletlenségei ellenére – egyben illő tiszteletadás a Mester előtt, aki mind népzenében, mind zenetörténetben, mind pedig e keltő együttszemlélésében ihletője és példaképe minden etárgyú törekvésnek.

Hírek

Szerver frissítés és karbantartás

2017. május 30.

2017. június 1-jén, csütörtökön a Digitális Tankönyvtár szolgáltatásaiban kimaradások várhatók.

Szerzői workshop az Elsevier szervezésében

2015. március 24.

Az angol nyelvű előadások a tudományos folyóiratokban való megjelenéshez nyújtanak hasznos gyakorlati ismereteket a szerzőknek és a leendő szerzőknek.

Projektzáró konferencia - "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása"

Projektzáró konferencia - "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása"

2015. február 24.

A szakma képviselői és a meghívott előadók sorra vették az elmúlt három év legfontosabb fejlesztéseit, eredményeit és tapasztalatait a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása" elnevezésű kiemelt projekt 2015. január 15-i hivatalos zárókonferenciáján.

Arcanum Digitális Tudománytár II.

2015. január 15.

Elérhető az ADT II. adatbázis a DTK-n, a visszajelzések és látogatottsági adatok alapján sok látogató örömére! Az ADT II. egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető folyóirat/dokumentum gyűjtemény. Az ADT I. valamint ADT II. által tartalmazott szövegek terjedelme meghaladja az 3,2 millió oldalt.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.