Ajánló
2011, Sándor János
A tananyag egyaránt használható az alapképzésben és a mesterképzésekben. A tananyag magába foglalja a halmazelmélet, a kombinatorika, az eseményalgebra, a differenciálszámítás és az integrálszámítás alapjait, foglalkozik a mátrixokkal, a számsorozatokkal és a függvényekkel. bevezetést nyújt a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika elméletébe, a módszerek, eljárások biológiai, orvosi alkalmazásaiba. Elemzi a statisztikai adatok kiértékelésének elméleti és gyakorlati problémáit, valamint alapot ad az egészségügyben felmerülő demográfiai, statisztikai és egyéb problémák elemzéséhez, megoldásához. Foglalkozik a statisztikai munka folyamatával, a mintavétellel és részletesen bemutatja a leggyakrabban használatos statisztikai módszereket. Az epidemiológiai vizsgálatok tervezését segíti az epidemiológiai vizsgálatok jellegzetességeinek bemutatása és a vonatkozó epidemiológiai statisztikai alapok részletezése.
2008, Dr. Juhász Lajos
Jegyzetünkben a természetvédelemmel kapcsolatos általános ismereteken kívül élőlények védelmével kapcsolatos legfontosabb ismereteket összesítettük, kiemelten a hazai természetvédelmi gyakorlatra alapozva.
1, Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)
Ez az elektronikus kiadás a Balassi Kiadónál 1998-ban megjelent szöveggyűjtemény digitalizált változata:igen bő válogatás a humanizmus magyarországi irodalmából, kétnyelvű szövegközléssel, jegyzetekkel.
2011, Dr. Házy Attila
A jegyzetben a nemlineáris optimalizálással kapcsolatos legfontosabb részeket tekintjük át. Egy bevezetés után a következő fejezetben leírjuk a később felhasználásra kerülő definíciókat, tételeket, jelöléseket. Ezután az általános nemlineáris optimalizálási feladatok osztályozása és megoldási módszerei találhatóak különböző feltételek esetén. A negyedik fejezetben a legfontosabb egy és többváltozós minimumkereső eljárásokkal kapcsolatos eredményeket, algoritmusokat gyűjtöttük össze, és példákkal illusztráltuk a működésüket. A következő fejezetben az optimalizálás játékelméleti alkalmazásával ismerkedhetünk meg. A hatodik fejezetben az egészértékű programozási feladat megoldási módszereit (vágások, korlátozás és szétválasztás) gyűjtöttük össze. Végül az utolsó fejezetben betekintést nyújtunk a gráfokon történő optimalizálási feladatokba (minimális feszítőfa, legrövidebb utak keresése). A jegyzet egy 100 feladatot tartalmazó feladatgyűjteménnyel és irodalomjegyzékkel zárul.>
2010, Dr. Szepesné Stiftinger Mária
A modulban bemutatjuk a rendszerfejlesztést támogató eszközök közül az UML szabványos, egységesített modellezőnyelvet, a CASE (Computer Aided Software Engineering = számítógéppel támogatott szoftver-fejlesz-tés) rendszerek általános jellemzését, valamint az általunk továbbiakban használ VUML rendszert.
2011, Dr. Mihók Sándor
Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt
3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2014. január 29.

Mi is ott voltunk a 14. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Papp László Sportarénában január 16-18. között. A kiállítás három napján, 5 000 négyzetméteren, összesen 121 hazai és külföldi kiállító és 48 előadás várta a látogatókat. A Digitális Tankönyvtár csapata a fejlesztéseinkről szóló szekciótermi előadásokkal, az online kvízjátékunk kitöltési lehetőségével, és a Tankönyvtárról nyújtott információkkal próbált segíteni az érdeklődőknek.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

2012. szeptember 14.

2012 szeptemberétől hozzáférhetővé válik a felsőoktatás és részben a tudományos kutatóhelyek számára az Elsevier SciVerse 1192 darab e-könyvet tartalmazó e-book könyvtára. A jogosult intézmények számára az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosítja a hozzáférést.

2012. január 5.
Az ADT egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető tudományos és forrás adatbázis gyűjtemény. Célja a legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikumok kereshető formában történő közzététele, a lehető legteljesebb formában. Az ADT által tartalmazott szövegek terjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója