Ajánló
2011, Lengyelné Molnár Tünde
A tananyag bemutatja a referátumkészítés sajátosságait, melyhez tisztázásra kerülnek a referátum fogalmai és a tájékoztatásban betöltött szerepe. A tananyag elsajátítása során megismerkednek a szöveg tartalmi feltárásának lehetőségeivel, a tartalomelemzés tudományával és történetével. Megismerik a referátumkészítés szabványait, ajánlásait, és az információminőségi szelektálásának módszereit. Elemezik referátumszolgáltató adatbázisok felépítésének technikáit, a referátum előállításának kritériumait. A tananyag részét képezi a dokumentumok tartalmát feltáró automatizálási lehetőségek áttekintése, a legnagyobb tartalomfeltáró; ­elemző szoftverek használatának megismertetése.
2011, Czeglédi László
A könyvtári minőségmenedzsment típusú gondolkodás elterjedése olyan tendencia, amelynek ismerete és gyakorlati alkalmazása nélkül nem lehet korszerű szolgáltatásokat nyújtani. A könyvtári minőségmenedzsment módszereinek alkalmazásával növelhetjük az intézmény versenyképességét, gazdaságosabban kihasználhatjuk meglévő erőforrásainkat, tudatosabban szervezhetjük feladatainkat, tehát az előbb említett elvárásokat egyre magasabb színvonalon tudjuk kielégíteni. A minőségmenedzsment típusú gondolkodás alapvető szemléletváltást jelent, az egyéni feladatmegoldás helyett előtérbe kell kerülnie a csoportmunkának. A minőségmenedzsment tevékenység bevezetése és magas színvonalú művelése lehetőségeket teremt más területek felé is – például az oktatás felé –, amelynek eredménye lehet egy kiemelkedő minőségű szolgáltatási rendszer kialakítása. A kurzus ezekhez a tevékenységekhez igyekszik alapvető ismereteket nyújtani, megismerteti a hallgatót a legfontosabb módszerekkel és rávilágít a minőségszemléletű intézményirányítás legfontosabb jellemzőire.
2011, Mészáros Józsefné
E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Numerical Methods tantárgyához.
2011, Tömösközi Péter
A jegyzet célja, hogy segítsen az algoritmikus gondolkodás kialakításában. A problémák megoldásának fontos része, hogy tudjuk pontosan megfogalmazni a problémát az adott körülmények ismeretében, illetve tudjuk annak megoldását lépésekre bontani és a lépéseket a megfelelő sorrendben végrehajtani a helyes megoldáshoz. A jegyzetben bevezetést nyújtunk az algoritmizálás alapjainak megismeréséhez. Az elméleti ismereteket számos konkrét feladat részletes megoldásával szemléltetjük. A jegyzetben elsősorban alapvető, elemi algoritmusokat tárgyalunk, így a könyv kifejezetten a kezdők számára lehet hasznos.
2011, Csizmazia Zoltán
Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt . A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
1, Kovács János Mátyás
A kurzus a közgazdasági gondolkodás institucionalista iskoláinak történetébe enged bepillantást. Középpontjában a modern közgazdaságtanban több mint három évtizede zajló „intézményi fordulat” áll. Az a sokrétű közgazdasági tudás, mely eredetileg a főáramon kívül illetve annak szélén keletkezett, egyfajta módszertani megbékélés keretében ma már jószerivel a standard elmélet részévé vált.Bár a félév során a legtöbb időt az új intézményi közgazdaságtan megismerésére fordítjuk (ideértve annak előzményeit és fogadtatását is), a kurzusnak nem célja, hogy az iskola egyes „osztályait” kimerítően tárgyalja, ezt megteszi számos más kurzus helyette. Fontosabb, hogy az új institucionalista gondolkodás térnyerését elhelyezzük a közgazdasági eszmetörténetben, és megértsük az intézményi fogalmak illetve az interdiszciplináris kutatási programok újra-és-újramegjelenésének tudományelméleti és tudományszociológiai okait. Az eszmetörténeti áttekintés során – a bevett szokásoktól eltérően – Kelet-Európára és az interdiszciplináris érintkezésekre is figyelünk. A kurzus egy kiadós fogalomtörténeti/módszertani bevezető után, először az institucionalizmus „régi” iskoláit veszi sorra és hasonlítja össze az „újakkal”. Majd lehorgonyoz az új intézményi közgazdaságtannál, bemutatva annak legfontosabb aldiszciplináit. Végül választ keres arra a kérdésre is, hogy miért olyan akadozó és felemás az új intézményi gondolkodás fogadtatása térségünkben.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója