Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Geodézia 13., 13 Speciális geodéziai műszerekTarsoly

2010, Tarsoly Péter

Ez a modul a geodézia speciális műszereinek felépítésével és a velük való mérési módszerekkel foglalkozik, előkészítve a későbbi szaktárgyak ismeretanyagát.

Bevezetés a környezeti áramlások fizikájába

2012, Jánosi Imre, Tél Tamás

A környezettudomány és azon belül a környezetfizika egyik legnagyobb jelentőségű területét a globális környezeti áramlások vizsgálata jelenti. A környezeti áramlások (akár a légkörben vagy vizekben zajlanak, akár globális vagy lokális kiterjedésűek) környezetünk alakulásának legfontosabb mozzanataihoz tartoznak. Ide sorolhatjuk még a Földünk belsejében, elsősorban a folyékony köpenyben zajló áramlási jelenségeket is, amelyek a Föld kialakulása óta eltelt évmilliárdok alatt markánsan alakították és pillanatnyilag is alakítják a felszín viszonyait. Erről a közegről azonban a későbbiekben nem lesz szó, mert tárgyunk a Nap energiája által hajtott légköri és óceáni áramlások, amelyek nem geológiai, hanem "emberi" időskálán befolyásolják környezetünket. Az áramlási jelenségeknek környezetünk szempontjából alapvetően meghatározó a jelentősége. Gondoljunk csak a napi időjárás változásainak áramlási vonatkozásaira, a Golf-áramlatra, amely lakhatóvá teszi Európa északi övezeteit, a világtengerek más, jelentős áramlataira, vagy kisebb skálán azokra a jelenségekre, amelyek a bioszféra egy-egy szegmensének benépesülését és létezését lehetővé tették és teszik. A modern világ viszonyait kétség kívül alapvetően befolyásolják az emberi társadalmak gazdasági tevékenységét kísérő nem kívánt mellékhatások, elsősorban a környezet szennyezése. Ezek a szennyezések az áramlási folyamatok során mind a légkörben, mind a vizekben távoli területekre is eljutnak. Nem kérdéses, hogy a káros hatások megelőzésének, és a károk csökkentésének előfeltétele a kapcsolódó folyamatok megismerése, megértése, és ezek után esetleges befolyásolása.

Dislocations

2011, John Humphreys, Boban Tanovic, Kovács Kristóf

This section looks at the lattice distortions associated with dislocations and shows how these result in stress fields. It also explains the dislocation Burgers vector and dislocations reactions.

Innovációmenedzsment

2011, Dr. Pörzse Gábor

Egyetemi hallgatók, kutatók és érdeklődők számára rendelkezésre álló, három egyetem konzorciumában kialakított, első olyan kutatásszervezés és innovációmenedzsment elektronikus tananyag, amely kifejezetten koncentrál az élet- és egészségtudományok területére

Geoinformation management 6., Standards and interoperatibility

2010, Márkus Béla

The module is dealing with the types and benefits of standards, the need for interoperatibility; it focuses attention on GI related standards in particular the European Committee for Standardization (Comité Européen de Normalisation - CEN), International Standardisation Organisation (ISO) and Open Geospatial Consortium (OGC) activities.

Orthopaedics

2011, Dr. Szendrői Miklós

Complementary educational material of orthopaedics, supplemented by clinical and radiological images and videos, created for those medical students who are entitled to use it and are registered in the Neptune system of  Semmelweis University

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.