Ajánló
2011, Komenczi Bertalan
Az Információ és társadalom - Az információtól az információs társadalomig című tananyag keretein belül az ember, információ, technika és társadalom kapcsolatrendszerben fogalmaztunk meg olyan összefüggéseket, amelyek a 21. századra kialakult információs, tudásalapú társadalom megértését segítik elő. Az információfogalom értelmezését követően az emberi információfeldolgozás jellegzetes kulturális formációit vizsgáljuk. Hangsúlyozottan szerepel az anyagban az új információtechnika, a számítógép és a hálózatok, valamint a World Wide Web kifejlesztésének-kialakulásának szellemi, technikai, társadalmi hátterének bemutatása. Részletesen foglalkozunk az informatizálódó társadalom ismérveivel, elemezzük a folyamatban lévő trendeket, és ezek alapján jövőperspektívákat vázolunk fel.
1, Gábor András, Juhász István
Jelen könyv a 2002-ben megjelent PL/SQL-programozás – Alkalmazásfejlesztés Oracle9i-ben könyv javított,átdolgozott, a 10g verzióba beépített új eszközöket is tartalmazó változata, amely a PL/SQL nyelv lehetőségeit tárgyalja, kitérve az alapvető nyelvi eszközök ismertetésére és azok használatára a gyakorlatban.
2011, Maros István
Az informatikai alkalmazások egy jelentős hányada a döntéstámogatás területére esik. Ez pedig jártasságot igényel a döntéstudományban, amit gyakran az operációkutatással azonosítanak. Jelen jegyzet célja, hogy az informatikus egyetemi hallgatókat segítse ezen jártasság megszerzésében az operációkutatás és az optimalizálás legfontosabb modelljeinek és módszereinek a megismertetésén keresztül. Ezen belül a lineáris, nemlineáris és egészértékű programozás, valamint a hálózati optimalizálás tárgyalására kerül sor olyan terjedelemben, ami egy féléves kurzus keretibe belefér.
1, Veszelka Mihály, Dr. Pupos Tibor
1. Bevezetés (ismétlés)2. Kapcsolódó ismeretanyag felelevenítése (statisztika, vállalati pénzügyek, vállalkozási ismeretek, regionális és vidékfejlesztési ismeretek, projekttervezési kapcsolódó tananyag részei)3.Aktuális pályázati lehetőségek (pályáztatás célja, a pályáztatás mechanizmusa, -vázolni a rendszert és elemeit, -honnan indult,-intézményi struktúra, az aktuális operatív vidékfejlesztési programok és kapcsolódó pályázati lehetőségek)4. Pályázatok formai és tartalmi elemei (ezek célja és szerepe, formai és tartalmi hasonlóságok bemutatása)5. A pályázatírás lépései és folyamata –egy adott esettanulmány alapján5.1. pályázatírás vagy pályázat készítetés,5.2. pályázatírás folyamata, 5.2.1.Gannt-diagram elkészítése, -miért ezzel kezdünk?,a konkrét pályázat struktúrájának megfelelően,5.3. a pályázat véglegesítése a teljes dokumentáció összeállítása, (küldése és postázása)6. Partnerség, humán erőforrás, hatásvizsgálat7. Gyakori hibák a pályázatírásban8. Nyilvánosság szerepe, formai követelményei9. Projektértékelés, monitoring, ellenőrzés10. Kockázatkezelés, megvalósítás buktatói11. Összegzés
2011, Aszalós László, Battyányi Péter
A Mesterséges intelligencia nyelvek című tantárgy gyakorlataihoz kapcsolódó feladatatok és megoldásaik gyűjteménye
2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója