Ajánló
2011, Balázs Margit
A sejtbiológia tárgykörébe a sejt, a sejtszervek (organellumok) felépítése, alapvető működési mechanizmusai tartoznak. Utóbbiak: a sejtekben folyó transzport folyamatok, sejtek mozgása, szaporodása, energia gazdálkodása, "szakosodása" (differenciálódása), a környezettel, ill. más sejtekkel kimutatható kommunikációja. A sejtek "funkcionális anatómiáját" (a működési elveket illusztrálandó) molekuláris mélységig tárgyalja, de a molekuláris részletek szisztematikus tárgyalását más alapozó tárgyaknak, pl. a biokémiának és molekuláris biológiának engedi át. Ugyanakkor az alapozó tárgyak ismeretanyagát szemléletesen és súlypontozva, de a hitelesség és a megértés élményét nyújtó részletgazdagsággal integrálja. A sejtbiológiai problémák feltárása ma elsősorban molekuláris biológiai, biokémiai, biofizikai eszközökkel történik – így a sejtek működése az ezen módszereket alkalmazó tantárgyak nyelvén írható le, ezek szókincse birtokában válik érthetővé. A fenti szempontok magyarázzák, hogy a tananyag szükségszerűen jelentős mértékben támaszkodik több más alapozó tantárgy ismeretanyagára. Az eligazodást megkönnyítendő, a tananyag ezen alapismeretek vázlatos áttekintését, a legalapvetőbb molekuláris (kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai, esetenként biofizikai) fogalmak rövid ismertetését is magába foglalja.
2010, Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula
Tartalmi kivonat: Bevezetés; Jogi alapok, fogalmak; A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata; A település területének meghatározása, ágazati kapcsolódások; A települések zöldterület-rendszere; Településfejlesztés, mezőgazdasági típusváltás; Összefoglalás; Tárgymutató, fogalomtár; Irodalomjegyzék.
1, Antal Iványi
The book consists of 30 chapters in 3 volumes with algorithms of 30 various area of informatics.
2011, Tóvári Judit
A tananyag az igen változatos formákban és tartalommal nyomtatottan és elektronikusan egyaránt megjelenő folytatólagos források, illetve részdokumentumaik könyvtári feldolgozásával foglalkozik.
2011, Lengyelné Molnár Tünde
A tananyag ismerteti az online keresés elméletét, az alapfogalmaktól kezdve a keresés lépéseinek lebontásáig. A tananyag kialakítja a hallgatókban a keresőkérdés kereső kifejezésekre bontásának képességét, illetve a keresési folyamat legoptimálisabb kivitelezését. Megismerteti a logikai és helyzeti operátorokat, és gyakorlati alkalmazását, és ismerteti a keresési stratégiákat. A tananyag bemutatja a hazánkban használatos adatbázisokat, melyeknek első lépése a múlt áttekintése, majd a CD-ROM-on elérhető adatbázisok használatának elsajátítása nemzeti és nemzetközi adatbázisokon keresztül.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója