Ajánló
2011, Bartha Gábor, Havasi István
E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Térinformatikai alapismeretek tantárgyához.
1, Dublecz Károly
Oktatási segédlet az Állattenyésztő mérnöki, valamint a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (MSc) mesterszak hallgatói számára
2011, Less György
E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Magyarország földtana tantárgyához.
2010, Dr. Dorgai László
A térségi gazdasági-szociális különbségek veszélyes szintet is elérhetnek, ezért az egyes országok és az Európai Unió is a területi különbségek mérséklésére törekszik a társadalmi-kohézió jegyében. A modul elsősorban az eszközrendszer bemutatására helyezi a fő hangsúlyt, bár szól a regionális politikában követett elvekről is (így: szubszidiaritás, partnerség, programozás, koncentráció, addicionalitás). Az eszközrendszerben a jelenlegi programidőszak (2007-2013) céljait (konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás, területi együttműködés) és a hozzá kapcsolódó támogatási lehetőségeket (alapok és felhasználási lehetőségeik) tárgyalja mélyebben. A magyar területfejlesztési politika kapcsán a területfejlesztési törvényből indul ki és eljut az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, illetve annak operatív programjaihoz, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztéséhez. Ismerteti a támogatási források tervezett megosztását is.
2011, BAYATI, Budapest
Három rövid videó-részlet a felületkezelés lézeres technológiáiról.
2010, Dr. Gribovszki Zoltán
A modul a vízgazdálkodást komplex módon bemutató rövid bevezető után a vízgazdálkodás alapozását szolgáló hidraulikai és hidrológiai alapokat tekinti át a későbbiek megértése céljából csak a legszükségesebb fogalmakra kitérve.
2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója