Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Térinformatikai alkalmazások 7., Közlekedési információs rendszerek

2010, dr. Végső Ferenc

A laikusok a közlekedésirányítási rendszer alatt általában a jármű navigációt értik. A közlekedési információs rendszer azonban ennél jóval tágabb fogalom. Magába foglalja a település utcaszintű adatbázisát speciális hálózati topológiával megfejelve. Megfelelő adatokkal feltöltve valós idejű információkat szolgáltat a közlekedésirányítóknak, közlekedésszervezőknek, a tömegközlekedés diszpécsereinek, rendfenntartóknak, mentő és tűzoltó szervezeteknek egyaránt. Ha megvalósul az adatbázissal való online kommunikáció, a közlekedők is profitálhatnak belőle.

Knowledge bases

2011, Kis-Tóth Lajos

After clarifying the different understandings of the term knowledge base, we examine the particular features that characterise knowledge bases in different countries.To introduce you to the objectives and architecture of the Sulinet Digital Knowledge Base, to acquaint you with its „philosophy" and with possibilities of application. The lesson aims to acquaint you with the process of editing graphs, the concept of pedagogical metadata and the way they are created. You will become familiar with what a concept store is and how concept graphs are edited.

Elektronikus dokumentumok jogi hatásai

2011, Dr. Wopera Zsuzsa

A tananyag keretei között döntően a modern információs és kommunikációs technológiának a polgári eljárásokra gyakorolt hatásával ismerkedünk meg. Azzal, hogy miként könnyíti meg az egyes polgári eljárások lefolytatását az informatika fejlődése. A polgári perben miként hatott a bizonyítás fejlődésére a modern technika, az elektronikus okiratok megjelenés és alkalmazása révén, ill., hogy az igazságszolgáltatás egyes szereplői milyen feladatokat kapnak az „e-eljárásokban”, elektronikus dokumentumok készítésében és felhasználásában.

Metaadat tárolási technológiák

2011, Tóvári Judit - Szabó Bálint

A tankönyv bemutaja az XML nyelvet, ismerteti annak szerkezetét, a tag-ek, attribútumok, tartalmak ábrázolásának módját, a jól formázott, és érvényes XML dokumentumok elkészítésének technikáját. Az olvasó megismerheti a DTD, és az XSD struktúra leíró nyelveket, a dokumentum szabványok definiálásának módját. Megismeheti az XML dokumentumok feldolgozásának lehetőségeit, az XPath keresőnyelv és az XQuery szintaxisát. A könyv bemutatja az XML dokumentumok XSLT segítségével történő transzformálását, valamint a XML és CSS (Cascading Style Sheet) együttes alkalmazását, az XML dokumentumok formázott megjelenítésének lehetőségeit.

Prevention of the atmosphere

2011, Prof. Dr. Angela Anda

Prevention of the atmosphere

Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok

2011, Cséfalvay Edit, Deák András, Farkas Tivadar, Hanák László, Mika László Tamás, Mizsey Péter, Sawinsky János, Simándi Béla, Szánya Tibor, Székeky Edit, Vágó Emese

A Vegyipari műveletek II. tananyag két fő részből áll. Az első részben (1.1-1.10 fejezetek) először az anyagátadás alapjait tárgyaljuk, azután részletesen bemutatjuk a vegyiparban és rokon iparágakban gyakran előforduló anyagátadó műveleteket: abszorpció, desztilláció, extrakció, szárítás, adszorpció, ioncsere, kristályosítás, membránszeparációs műveletek. A második rész (2.1-2.8 fejezetek) célja a kémiai reaktorok általános ismertetése: ideális reaktormodellek, konverzió nem ideális reaktorokban, gáz-szilárd reakciók, gáz-folyadék és folyadék-folyadék reakciók, reakciók szuperkritikus oldószerekben. Bemutatjuk, hogy a heterogén reaktoroknál a komponensátadás és a kémiai reakció együtt határozzák meg a folyamat sebességét. Nagy súlyt fektettünk a gyakorlati használhatóságra ezért mindegyik műveletnél számos példát soroltunk fel, ahol az adott műveletet használják. Számítási példákkal mutattuk be az összefüggések, alapegyenletek használatát. Külön fejezetben összefoglaltuk a kísérlettervezés alapjait, ami a laboratóriumi vagy félüzemi kísérletezést hatékonyabbá teszi. Végül kidolgozott tervezési feladatokkal szemléltettük, hogyan lehet a különböző műveleteknél tanult számítási módszereket egy komplex feladat megoldásában felhasználni. A munka célja könnyen hozzáférhető digitális tananyag készítése volt, így az anyag megértését az írott szöveg mellett szemléltető ábrák, animációk és videók segítik.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.