Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Projektmunka

2011, Verók Attila - Vincze Beatrix

A tananyag célja a projektkoktatás elméletének és gyakorlatának rövid áttekintése, a nemzetközi és a hazai szakirodalom fontosabb szerzőinek bemutatása. Kitér a projektpedagógia és a reformpedagógia kapcsolatának nemzetközi és magyar vonulatának ismertetésének segítségével a projektmódszer főbb sajátosságainak az értelmezésére.Tárgyalja a projekt szó jelentését, a pedagógiai projekt kritériumait, formáit, a nemzetközi projektek gyakorlatát, a módszer alkalmazásának menetét, az értékelést, a projektmunka jelentőségét a modern pedagógiai kultúrában. A tananyag segít tájékozódni és alkalmazni a projektmunka és a projektorientált tanulási formákat.

Virtuális könyvtárak

2011, Racskó Réka

Az információs társadalomban a könyvtári szolgáltatások elektronikus környezetben történő közvetitése új dimneziókat nyitott. Olyan, eddig nem használt fogalmak jelentek meg, mint az elektronikus, digitális vagy virtuális könyvtárak. Az új techikáknak köszönhetően számos digitalizálási projekt jelent meg, amelyek hozzájárulnak kulturális örökségünk átörökitéséhez.

Metaadat tárolási technológiák

2011, Tóvári Judit - Szabó Bálint

A tankönyv bemutaja az XML nyelvet, ismerteti annak szerkezetét, a tag-ek, attribútumok, tartalmak ábrázolásának módját, a jól formázott, és érvényes XML dokumentumok elkészítésének technikáját. Az olvasó megismerheti a DTD, és az XSD struktúra leíró nyelveket, a dokumentum szabványok definiálásának módját. Megismeheti az XML dokumentumok feldolgozásának lehetőségeit, az XPath keresőnyelv és az XQuery szintaxisát. A könyv bemutatja az XML dokumentumok XSLT segítségével történő transzformálását, valamint a XML és CSS (Cascading Style Sheet) együttes alkalmazását, az XML dokumentumok formázott megjelenítésének lehetőségeit.

Térinformatikai alkalmazások 14., A természetvédelemi tevékenység és a társadalmi környezet konfliktusai

2010, Dr Takács András Attila

A modul a természetvédelem és a társadalom konfliktusainak alapeseteit (telepítési, területhasználati, bio/geodiverzitás csökkenés) mutatja be.

Elektronikus oktatási anyag kialakítása az élő szervezet strukturális összetevőinek és biokémiai folyamatainak képalkotó elemzésére: Orvosbiológiai graduális

2012, Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet

Az orvos diagnosztikai képalkotás graduális tananyaga medikus hallgatók számára. Ez az orvosbiológiai graduális fejezete az "Elektronikus oktatási anyag kialakítása az élő szervezet strukturális összetevőinek és biokémiai folyamatainak képalkotó elemzésére" című elektronikus oktatási anyagnak

Modellezés és szimuláció az oktatásban

1, Geda Gábor

A természet jelenségeinek alaposabb megismerése - nem csak azoktatás folyamatában - a róluk alkotott modellek segítségével islehetséges. A megismerés mélységét csak a modell hitelességekorlátozza. Célkitűzésünk volt, hogy olyan elemeket vegyünk sorra,amelyeknek szemléletformáló szerepe lehet a matematikai modellezésés a számítógépes szimuláció témakörében, ugyanakkor gyakorlatihaszna is van az oktatás és a modellezés terén egyaránt.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.