Ajánló
1, Ladányi János, Csanádi Gábor, Gerő Zsuzsa, Liskó Ilona, Szelényi Iván, Virág Tünde
Ezek a tanulmányok Ladányi János önállóan és szerzőtársaival, mindenekelőtt Szelényi Ivánnal és Csanádi Gáborral közösen írt munkái. Az első fejezet társadalmi egyenlőtlenségek térbeni leképeződésével, növekvő regionális egyenlőtlenségekkel és erősödő lakóhelyi szegregációval foglalkozik. A második fejezet a posztkommunista átmenet szociális és térszerkezeti hatásait vizsgálja. A harmadik fejezet a magyar településrendszer körzetesítésének társadalmi konzekvenciáit tárgyalja. A negyedik fejezetben pedig néhány, a fenti témákhoz kapcsolódó polgárjogi írás található; A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósul meg a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043; „A szociálpolitikus és szociális munkás képzés megújítása az ELTE és a BCE együtt működésében (SZOCMEG)” projekt keretében.
2011, Kocsisné dr. Baán Mária
Az Innovate projekt keretében kidolgozott angol nyelvű tananyag rövid áttekintést ad a lézeres felülettechnológiákról.; This lesson gives a short introduction to the industrial applications of lasers in Surface Engineering.
2011, Németh Áron
Az elmúlt években vitathatatlan biotechnológiai fejlődésnek voltunk és vagyunk tanúi, amely fejlesztések során mindig feltűnnek a mikroorganizmusok, akár mint termelő biokatalizátorok, akár mint termékek, vagy egyre gyakrabban mint gén/enzim források. Ennek köszönhetően a biotechnológiai/biomérnöki képzésben az Általános mikrobiológiát egy specifikus Ipari mikrobiológia követi, amelynek célja rendszerezetten összefoglalni a mikrobák nyújtotta lehetőségeket, potenciálokat, illetve az ezek kiaknázásához szükséges alapismereteket.Ezt szem előtt tartva a jegyzet először a bevezetés után a mikroorganizmusokkal és kezelésükkel kapcsolatos műveleteket és alapismerteket (fiziológiai, biokémiai) tekinti át, majd pedig a mikrobiális rendszertant követve – abból kiemelve az ipari vonatkozású törzseket – bemutatja a mikrobákban rejlő ipari lehetőségeket, és utal a már működő technológiákra.
2010, Semmelweis Innovations
Lecture at Semmelweis International BioEntrepreneurship Program by Zsombor Lacza.
2010, Végső Ferenc
Summary: In this chapter, we are discussed on the breakdown of geodesy, brief history of geodesy, types of survey networks, leveling, important measuring tools and equipments, point position methods, and finally the map making, which is an important step of surveying.
2011, Racskó Réka
Az információs társadalomban a könyvtári szolgáltatások elektronikus környezetben történő közvetitése új dimneziókat nyitott. Olyan, eddig nem használt fogalmak jelentek meg, mint az elektronikus, digitális vagy virtuális könyvtárak. Az új techikáknak köszönhetően számos digitalizálási projekt jelent meg, amelyek hozzájárulnak kulturális örökségünk átörökitéséhez.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója