Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Férfikutatások; TÁMOP online-szöveggyűjtemény

1, Hadas Miklós

A hézagpótló szöveggyűjtemény hat tematikus blokkba rendezve tartalmaz az utóbbi évtizedekben robbanásszerűen terebélyesedő férfikutatásokkal (angolul: men’s studies, vagy studies on men and masculinities) kapcsolatos, kiemelkedő fontosságú szövegeket, melyek többnyire az utóbbi két évtizedben születtek. Az első blokk (címe: A férfikutatások három hulláma) áttekintést nyújt a férfikutatások elmúlt hatvan évének történetéből. A második blokk (Vita a hegemón maszkulinitásról) a terület legfontosabb kulcsfogalmával kapcsolatos polémiára koncentrál. A harmadik blokk (Férfikutatások a történettudományban) azt szemlélteti, hogy egy modern társadalomtudomány szemléletmódját hogyan forradalmasította e szakterület. A negyedik blokk (Szociológia és maszkulin gondolkodás) a szociológia klasszikusainak maszkulin tárgykonstrukcióját dekonstruálja. Az ötödik blokk (Reprezentációk) a dzsenderszempontú filmelemzés lehetőségeit tárja föl. Végül a hatodik blokk (Feminizmusok és férfikutatások) a feminista megközelítések és a férfikutatások korántsem problémamentes viszonyával foglalkozó szövegeket tartalmaz.

Elméleti muzeológia. Szelekció

1, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művészettörténeti Intézet

Oktatási segédanyagként készült ppt-prezentáció Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve c. munkája Elméleti muzeológia. Szelekció c. fejezetének feldolgozásához

Hardver- és szoftverrendszerek verifikációja

2011, Ésik Zoltán, Gombás Éva, Németh L. Zoltán

Napjaink informatikai rendszerei egyre komplexebbek, és rohamosan bővül azoknak az alkalmazásoknak sora, melyek formális verifikációt igényelnek a hagyományos szimuláció és tesztelés mellett. A jegyzet az egyik legfontosabb verifikációs módszer, a modell ellenőrzés elméletébe és gyakorlatába kíván bevezetést nyújtani. Először áttekintjük a modell-ellenőrzés feladatát, megvalósítását, a módszer előnyeit és korlátait. Ezután konkurens és időzített rendszerek átmeneti rendszerekkel történő modellezését mutatjuk be, majd a rendszerek dinamikus viselkedésének leírása kerül tárgyalásra temporális logikák segítségével. Ezt követően az explicit és szimbolikus modell-ellenőrzés legfontosabb algoritmusait mutatjuk be. Végül a SPIN és az UPPAAL modell-ellenőrző szoftver rendszerrel ismertetjük meg az olvasót.

Integrált könyvtári rendszerek

2011, Kerecsendi András

A tananyag bemutatja az integrált könyvtári rendszerek történetét, feladatkörét, működésének alapjait, jelentőségét. Részletesebben foglalkozunk a főbb modulok (beszerzés, katalogizálás, folyóiratkezelés, OPAC, kölcsönzés) nyújtotta funkciókkal, lehetőségekkel, illetve a szoftverektől elvárható egyéb szolgáltatásokkal. A hallgatók megismerik a hazánkban elterjedt rendszereket főbb tulajdonságaik alapján, amely tudás alapján képesek akár kiválasztani egy könyvtár számára a megfelelő megoldást.

Introduction to Bioinformatics

2011, András Budinszky (andras@austin.rr.com) Péter Gál (gal@enzim.hu) Sándor Pongor (pongor@icgeb.org)

A theoretical and practical introduction to bioinformatics covering many popular and often used bioinformatics algorithms and various bioinformatics databases, packages and internet services

Geodéziai hálózatok 2., A vízszintes hálózatok fogalmainak és történetének áttekintése

2010, Dr. Busics György

Ez a modul a kétdimenziós pontmeghatározás alapfogalmait ismerteti. Áttekintést ad a magyarországi vízszintes hálózatok történetéről, részletesebben kitér a negyedrendű alappontok létesítésének munkálataira. Összefoglalja a vízszintes alappontok állandósításának módjait, külön kiemelve a magaspontok szerepét.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.