Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai I.

2011, Monok István

A tananyag az ókortól a 20. századi médiumok megjelenéséig követi végig a könyv előállításának, írásának, kiadásának, gyűjtésének és olvsásásnak a történetét. A megközelítési mód kifejezetten művelődéstörténeti, vagyis abból a szempontból mutatja be az előző mondatban jelzett témaköröket, hogy a könyv, mint médium, miként szolgálta a kulturális hagyománynak a következő generációk számára történő áthagyományozását. Miután ez utóbbit történeti síkban teszi, a tananyag egyben a könyv társadalmi kommunikációtörténete is. A tananyag természeténél fogva számos könyvtörténeti kifejezés kerül megmagyarázásra, illetve a fogalom, a mögöttes jelenség története is bemutattatott.

Nemzetközi emberi jogok

1, Halmai Gábor, JuhászGábor, Majtényi Balázs, Salát Orsolya

Az elektronikus kiadvány a TÁMOMOP-4.1.2-08/2/A/KMRKMRKMR-2009-0043 – „A szociálpolitikus és a szociális munkás képzés megújítása az ELTE és a BCE együttműködésében” (SZOCMEG) projekt keretében készült.

Földhasználati tervezés és monitoring 6., Földhasználati monitoring térinformatikai módszerekkel

2010, dr. Végső Ferenc

Ez a modul a földhasználati monitoring térinformatikai támogatásáról szól. Általános elvek helyett – egy rövid földhasználati eszmefuttatás után - példákon keresztül próbálja bemutatni a földhasználat megfigyelésének térinformatikai módszereit. A teljességre való törekvés nélkül – főleg magyar példákon – szemléltetjük a földhasználat megfigyelésének térinformatikai példáit. A példákat időrendben írtuk le ezzel is bemutatva a lehetőségek változásait a technológia fejlődésének tükrében.

Termeléstervezés és -menedzsment

2011, Dr. Illés Béla, Dr. Bíró Zoltán, Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota, Dr. Berényi László, Harangozó Zsolt

A gazdasági társaságok (elsősorban a termelők és szolgáltatók) eredményük döntő többségét az általuk működtetett termelési (szolgáltatási) folyamatokban előállított termékeken, szolgáltatásokon keresztül realizálják. Ezen folyamatok eredményes működtetése döntő fontosságú a gazdálkodó szervezetek számára. A vállalatok termelési folyamataira, a folyamatok folytonosságának biztosítására épülnek ki a kisegítő, kiszolgáló, kereskedelmi, gazdálkodási, pénzügyi, stb. folyamatok. Talán kis túlzással állíthatjuk, hogy a termelési folyamat az alapja a gazdasági társaság működésének. Ebben az oktatást segítő tananyagban a termelésmenedzsment egyes, általunk fontosnak vélt kérdéseihez kapcsolódó mintafeladatokat, illetve esettanulmányokat kívánunk bemutatni.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 2., A mezőgazdasági utak tervezése

2010, Dr. Kosztka Miklós

A modul bemutatja az úttervezési munkák célját, a mezőgazdasági utak nyomozásának szempontjait, a semleges vonal szerepét és tervezését. Ismerteti az úttervezési munkák rendjét, a műszaki tervek tartalmát. Útmutatást ad a tervezési munkák közben szükséges mérésekhez és a nyomjelzési munkákhoz.

Adatbázis-kezelés

2011, Szabó Bálint

A könyv ismerteti az adatbázis-tervezés és -kezelés alapvető fogalmait, a relációs adatbázisok tervezésének, fizikai kialakításának és használatának folyamatát. Az olvasó a tananyag elsajátítása után képes lesz adatbázisok adatait megfelelően kezelni, kívánt szempontok szerint kiválogatni, rendszerezni, megfelelő formában megjeleníteni. Érteni fogja, a Microsoft Access relációs adatbázis-kezelő rendszer működését, képes lesz mások által létrehozott Access adatbázisok használatára, vagy akár egyszerűbb adatbázisok elkészítésére is.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.