Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Társadalomfilozófia

1999, Joel Feinberg

A kötet középpontjában a polgári szabadság helyes jogi korlátozásának és védelmezésének problémája áll.

Általános pszichológia 1-3. – 1. Észlelés és figyelem

1, Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett

A tankönyvsorozat a pszichológia BA szintjének alapozó kurzusához, az általános pszichológia megismerőfolyamatokkal foglalkozó három félévnyi anyagához szükséges "state of the art" ismereteket tartalmazza.

A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban

2001, Jon Elster

A mű bevezetés a társadalomtudományokba, áttekinti a modern analitikus és empirikus társadalomtudományok alapkérdéseit.

Preventív fogászat

2009, Ida, Nyárasdy, Jolán, Bánóczy

A könyv összefoglalja azokat a tudnivalókat, amelyek a fogszuvasodás, a fogágybetegségek, a foghiány, a szájnyálkahártya- és sztomato-onkológiai betegségek megelőzéséhez szükségesek.

Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1944). Parlament, pártok, választások

2014, Boros Zsuzsanna, Szabó Dániel

A könyv a parlamentarizmus három elemével: magával a parlamenttel, a politikai pártokkal és a képviselő-választásokkal foglalkozik Magyarország történetének első polgári korszakaiban. A parlamentet, pártokat, választási folyamatokat nem elsősorban strukturálisan, statikus módon, hanem inkább a politikai élet dinamikus és változó világában mutatjuk be. A választások számadatai, a parlamenti mandátumok megoszlása, a parlament működési rendje, a pártok programjai lényeges mutatói a politikai rendszereknek, de célunk volt egyúttal a sajátos magyar parlamenti rendszerek politikai logikájának, az azokat működtető politikai szereplők politikafelfogásának a bemutatása a parlamentáris intézményekben cselekvésükön keresztül.

Általános társadalomföldrajz I.-II.

2014, Abonyiné Palotás Jolán, Ancsin Gabriella, Aubert Antal, Bánhidi Miklós, Erdősi Ferenc, Farkas János, Fodor István, Frisnyák Sándor, Godó Nándor, Golobics Pál, Hajdú Zoltán, Hajnal Klára, Hunyadi László, Kecskeméthy Klára, Kocsis Károly, Kőszegfalvi György, Pap Norbert, Pál Viktor, Rechnitzer János, Süli-Zakar István, Tímár Judit, Tóth József, Trócsányi András, Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft.

A kötet a társadalomföldrajz szaktárgyi terminológiájának újraértékelése és tisztázása. A két kötet feldolgozta az általános társadalomföldrajz legfontosabb kérdésköreit.

Egyetemes állam- és jogtörténet

2014, Kajtár István, Herger Csabáné, Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft.

Az egyetemes állam- és jogtörténet az államok és jogrendszerek történeti fejlődésével foglalkozik, feltárja sturktúrájukat és működési elveiket. Az egyetemes jogi kultúra számos nagy jogtörténeti és politikai dokumentumát közreadja. Az elemzés Európán kívüli kontinensekre is kiterjed.

A kvantumkémia alapjai és alkalmazása

1, Veszprémi Tamás, Fehér Miklós

A könyv szisztematikus bevezetést ad a kvantumkémiába, bemutatja az alapvető kémiai fogalmak valódi fizikai hátterét. Gyakorlati példák segítségével mutatja meg a kvantumkémia sokoldalúságát, alkalmazhatóságát a molekulák szerkezetének megállapítására, spektroszkópiai tulajdonságok kiszámítására, kémiai reakciók mechanizmusának megértésére vagy a reakció termékeinek jellemzésére. Segíthet új molekulák szintézisének megtervezésében vagy egy újonnan bevezetett szubsztituens hatásának megállapításában. Az első rész áttekintést nyújt a modern kvantumkémia alapelveiről és megpróbálja az e területen kevés háttértudással rendelkezőket megismertetni a publikációkban gyakran előforduló szakkifejezésekkel és értelmükkel. Bemutatja a kémiában ma használatos legfontosabb modellek elméleti alapját, alkalmazhatóságát, és korlátait, és külön fejezetet szentel a csoportelméletnek.A második rész az elvek alkalmazásával foglalkozik, és példákon mutatja be a fontos mennyiségek és tulajdonságok kiszámítását.>

Hírek

Karbantartás és sávszélesség-növelés

2016. június 2.

Az Oktatási Hivatal győri szerverparkjában végzett munkálatok miatt a Tankönyvtár elérhetőségében 2016. június 28-án 10 órától 13 óráig kimaradások várhatóak.

Kívánni sem tudtunk volna jobb Educatio Kiállítást

2016. február 1.

Hiszen kívánságfánkat roskadásig tűzdeltétek vágyaitokkal, álmaitokkal, s honlapunk kínálata iránt is lelkesen érdeklődtetek a 16. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.

Szerzői workshop az Elsevier szervezésében

2015. március 24.

Az angol nyelvű előadások a tudományos folyóiratokban való megjelenéshez nyújtanak hasznos gyakorlati ismereteket a szerzőknek és a leendő szerzőknek.

Projektzáró konferencia - "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása"

Projektzáró konferencia - "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása"

2015. február 24.

A szakma képviselői és a meghívott előadók sorra vették az elmúlt három év legfontosabb fejlesztéseit, eredményeit és tapasztalatait a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása" elnevezésű kiemelt projekt 2015. január 15-i hivatalos zárókonferenciáján.

Arcanum Digitális Tudománytár II.

2015. január 15.

Elérhető az ADT II. adatbázis a DTK-n, a visszajelzések és látogatottsági adatok alapján sok látogató örömére! Az ADT II. egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető folyóirat/dokumentum gyűjtemény. Az ADT I. valamint ADT II. által tartalmazott szövegek terjedelme meghaladja az 3,2 millió oldalt.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.