Ajánló
1, Dr. Kovács László, Krizsán Zoltán, Szűcs Miklós, Wagner György
A jegyzet bemutatja a logisztikai rendszerek informatikai hátterének alapjait, a hálózati elemeket, az adatgyűjtés eszközeit. A jegyzet második része az információs rendszerek alapját képező adatbázisokat, adatcsere és adatkezelési módszereket ismerteti.
2011, Dr. Bartis Domokos, Dr. Pongrácz Judit
A „3D szövettenyésztés” tananyag áttekinti a komplex szövetek előállításához használt fő váz típusokat, bioalapanyagokat, sejteket és szöveteket, illetve szövettechnológiai eljárásokat.
2011, Czeglédi László
A könyvtári minőségmenedzsment típusú gondolkodás elterjedése olyan tendencia, amelynek ismerete és gyakorlati alkalmazása nélkül nem lehet korszerű szolgáltatásokat nyújtani. A könyvtári minőségmenedzsment módszereinek alkalmazásával növelhetjük az intézmény versenyképességét, gazdaságosabban kihasználhatjuk meglévő erőforrásainkat, tudatosabban szervezhetjük feladatainkat, tehát az előbb említett elvárásokat egyre magasabb színvonalon tudjuk kielégíteni. A minőségmenedzsment típusú gondolkodás alapvető szemléletváltást jelent, az egyéni feladatmegoldás helyett előtérbe kell kerülnie a csoportmunkának. A minőségmenedzsment tevékenység bevezetése és magas színvonalú művelése lehetőségeket teremt más területek felé is – például az oktatás felé –, amelynek eredménye lehet egy kiemelkedő minőségű szolgáltatási rendszer kialakítása. A kurzus ezekhez a tevékenységekhez igyekszik alapvető ismereteket nyújtani, megismerteti a hallgatót a legfontosabb módszerekkel és rávilágít a minőségszemléletű intézményirányítás legfontosabb jellemzőire.
1, Pete Péter
A kurzus a klasszikus makroökonómiai gazdaságpolitika (fiskális és monetáris politika) eszközeinek működését, a politikák céljait és hatásmechanizmusait tekinti át. A fő feladat az, hogy a hallgatók a Makroökonómia és a Nemzetközi Gazdaságtan kurzusokon megismert alapmodelleket alkalmazni tudják a gazdaságpolitikai kérdések elemzésére. Ennek megfelelően az ismert alapmodelleket kiterjesztjük, részletezzük, kiegészítjük az egyes szakterületek specifikumaival.A korábbiakhoz képest nagyobb hangsúlyt fektetünk a gazdasági dinamika és a várakozások, információs problémák elemzésére. A modellek alkalmazása során szóba kerülnek az empírikus mérés és tesztelés problémái, a taglalt modellek magyarázó erejét támasztják alá azok az egyes országok makroökonómiai történetéből választott esettanulmányok, amelyeken a modellek működését illusztráljuk.A kurzus nagyobb részében a monetáris politikával, a pénz és a jegybanki politika makroökonómiai befolyásoló képességével foglalkozunk. Vizsgálunk tökéletes árrugalmasságot feltételező (inflációs, illetve seigniorage) valamit ragadó áralkalmazkodást feltételező (új keynesi) modelleket. Utóbbira támaszkodva áttekintjük a fejlett országok által követett monetáris politikai rezsimeket, különös súlyt helyezve az inflációs célkövetés rendszerére.A fiskális politika esetében azokat a körülményeket részletezzük, amelyek megnehezítik egyes fiskális politikai akciók hatásának előrejelzését. Áttekintjük a fiskális multiplikátorok jelentését és a méretükkel kapcsolatos szakmai vitákat.Egyes témaköröket a hallgatók önállóan dolgoznak fel, és a feldolgozott irodalmat prezentációk formájában adják elő. Ahol ez lehetséges, külső szakértők, meghívott előadók ismertetik a gazdaságpolitikai döntéshozás (pl. Magyar Nemzeti Bank) hazai gyakorlatát
1, Koller László, Balázs Novák
A villamosenergia-rendszerben alkalmazott nagy- közép és kisfeszültségű kapcsolókészülékek és kapcsolóberendezések szerkezeti felépítésének és üzemének (működésének, méretezésének, kiválasztásának, rendszereinek) elméleti és gyakorlati elsajátítása
2010, Gyenes Róbert
Ebben a modulban először a Föld alakjával kapcsolatos méréseket, kísérleteket tekintjük át történeti jelleggel. A második részben a Föld nehézségi erőterének meghatározásával foglalkozunk, amely témát a későbbiekben a Felsőgeodézia tárgy tárgyalja részletesebben. Ebben a modulban kapott helyet a koordináta-transzformáció témája is. Ez a téma számos szakterületen, tantárgyban fordul elő a későbbiekben.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója