Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Integrált könyvtári rendszerek

2011, Kerecsendi András

A tananyag bemutatja az integrált könyvtári rendszerek történetét, feladatkörét, működésének alapjait, jelentőségét. Részletesebben foglalkozunk a főbb modulok (beszerzés, katalogizálás, folyóiratkezelés, OPAC, kölcsönzés) nyújtotta funkciókkal, lehetőségekkel, illetve a szoftverektől elvárható egyéb szolgáltatásokkal. A hallgatók megismerik a hazánkban elterjedt rendszereket főbb tulajdonságaik alapján, amely tudás alapján képesek akár kiválasztani egy könyvtár számára a megfelelő megoldást.

Mérés-értékelés a földrajzoktatásban

1, Ütőné Visi Judit

A téma feldolgozásának célja, hogy bemutassa a korszerű mérés és tanulói teljesítményértékelés szerepét és gyakorlatát a földrajzoktatásban, megismertesse a tanárjelölteket a mérés-értékelés főbb típusaival, a mérőeszközökkel szemben megfogalmazódó általános elvárásokkal.

History of Mathematics via Problems

1, Richárd Balka, Attila Egri-Nagy, Tibor Juhász

These lecture notes are written for prospective Mathematics teachers.The chapters contain the curriculum of the course with the same titletaught at the Eszterházy Károly College. The course isdesigned for students in their last semester before graduation,therefore comprehending this material requires intensive backgroundknowledge and mathematical maturity. More specifically the studentsmust be familiar with complex analysis, topology and abstract algebra.Some of the chapters have exercises at the end. The aims of these arerefreshing some basic knowledge, giving experience of the involvedcalculations or providing perspective of further implications of theresults.

Drafting of Legal Documents and Negotiation in English

1, Dr. Kirs Eszter

Improvement of the skills of drafting of legal documents and negotiation in English has become essential for all Hungarian law students. The following chapters include a general introduction of the rules of procedure applicable at certain judicial insitutions working at the international level. In the first chapter basic legal expressions are explained in order to facilitate the understanding of the following parts of the present e-learning material. The reader will be presented an introduction of the rules of application and procedure at the European Court of Justice, European Court of Human Rights, International Court of Justice and the International Criminal Court.

Számítógép-hálózatok oktatási segédlet

2011, Almási Béla

Alapfogalmak. Fizikai réteg. Adatkapcsolati réteg. Hálózati réteg. IP forgalomirányítás. Szállítási réteg. Alkalmazási réteg.

Intelligens Irányító Rendszerek

2011, Lakner Rozália, Hangos Katalin, Gerzson Miklós

Az intelligens irányító rendszerek tankönyv anyaga a napjainkban dnamikusan fejlődő intelligens technikákat alkalmazó rendszer- és irányításelméleti feladatok (predikció, beavatkozás tervezés, rendszeranalízis, diagnosztika) megoldása során hasznosítható elméleti ismereteket és technikai megoldásokat tartalmazza műszaki informatikus hallgatók számára MSc szinten. A tankönyv fejezetei sorra veszik a folyamatirányító szakértői rendszer fogalmával és elemeivel, a tudásábrázolással, kvalitatív modellezéssel, Petri hálókkal, valamint a fuzzy irányítási rendszerekkel kapcsolatos tudnivalókat. A könyvben összefoglalt tananyagot a G2 folyamatirányító real-time szakértői rendszer rövid ismertetése egészíti ki. A fenti fejezeteket animált ábrák, valamint kidolgozott és megoldandó feladatok gazdagítják.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.