Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Algoritmizálás alapjai

2011, Tömösközi Péter

A jegyzet célja, hogy segítsen az algoritmikus gondolkodás kialakításában. A problémák megoldásának fontos része, hogy tudjuk pontosan megfogalmazni a problémát az adott körülmények ismeretében, illetve tudjuk annak megoldását lépésekre bontani és a lépéseket a megfelelő sorrendben végrehajtani a helyes megoldáshoz. A jegyzetben bevezetést nyújtunk az algoritmizálás alapjainak megismeréséhez. Az elméleti ismereteket számos konkrét feladat részletes megoldásával szemléltetjük. A jegyzetben elsősorban alapvető, elemi algoritmusokat tárgyalunk, így a könyv kifejezetten a kezdők számára lehet hasznos.

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

1, Dombos Tamás, Zentai Viola

Az antropológiai gondolkodás története viszonylag rövid múltra tekint vissza. Agazdasági tevékenységeket magyarázó eszmék szoros kölcsönhatásban formálódtaka társadalomelmélet fontos eredményeivel, az eszmetörténet, szociológia, agazdaságtörténet egyes művelői is közeli kapcsolatot ápoltak a 19. század vége ótaépítkező antropológiai hagyománnyal. A gazdaságantropológia fejlődéstörténetétbemutathatnánk eme tudományos találkozások mentén, amelyet azonban nem rögzítkánon. Noha nem szoros időrendben vizsgáljuk az alapfogalmakat ésmegközelítéseket, a kurzus első felében kirajzolódik majd egy eszmetörténeti trend,amely az 1920-as évek klasszikusaitól (Malinowski, Mauss) halad az iskolateremtőPolányin és szubsztantivista követőin át (Dalton, Bohannan) a francia marxistákig(Meillassoux, Godelier) és a szimbolikus antropológia képviselőiig (Sahlins, MaryDouglas), hogy onnan eljusson a modern kapitalizmusok belső szerkezetét (Wolf,Bourdieu, Comaroffs, Taussig) és globális kötődéseit vizsgáló (Hannerz, Appadurai)antropológusok munkáihoz, illetve az anyagi kultúra és a fogyasztás mintáit vizsgálóművekhez (Daniel Miller).A kurzus második felében a modern és kortárs antropológia különféle jelesszerzőinek munkáival ismerkedünk meg. Először példákkal világítjuk meg a posztkolonializmusés globalizáció kereteiben működő gazdasági és társadalmiformációkat. Ezen belül kitüntetett figyelmet kapnak a kultúra és a piacmetszéspontjai és konfliktusai, valamint a hagyományos vagy preindusztriális és aposztindusztriális formák együttélése kortárs társadalmi gyakorlatokban. Feltárjuk aháztartás, a piaci kapcsolathálók, a modern kereskedelem, a munka, pénz, és afogyasztás kulturális rendszerekbe foglalt értelmezéseit kortárs szerzők teoretikusújításokra épülő, „sűrű” leírásai tanulmányozásával.

CAD/CAM/CAE elektronikus példatár - A01A - Alkatrész-modellezés. Kezdeti lépések

2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor

Gyakorló feladat. Cél egy egyszerű feladaton keresztül bemutatni az alkatrész modellezés legalapvetőbb eljárásait, használatát.

Informatikai rendszerek felügyelete

2011, Schubert Tamás, Erdélyi Krisztina

A tárgy keretében a hallgatók az Information Technology Infrastructure Library (ITIL) két területével, a konfigurációmenedzsmenttel és a hálózatmenedzsmenttel ismerkednek meg. A konfigurációmenedzsment témakörben az ITIL Szolgáltatásieszköz- és konfigurációmenedzsment folyamatát tárgyaljuk, majd részletesen ismertetjük az eszközök feltérképezését, az operációs rendszer távoli telepítését, a távoli szoftvertelepítés és szoftvercsomagok készítéséhez tartozó protokollokat és technológiákat.A hálózatmenedzsment témakörben a hálózatmenedzsment feladatait, az internet menedzsment architektúráját, a menedzselt információra vonatkozó modellt (MIB) és kommunikációs protokollt (SNMP) mutatjuk be.Mindkét témakör tárgyalása során szabványos protokollokat, legjobb gyakorlatot és módszertant követünk. Ismertetjük és bemutatjuk rendelkezésre álló szoftverválasztékot, összevetjük a szolgáltatásaikat. A legfontosabb funkcióikat a hallgatók a gyakorlatban is alkalmazzák. A gyakorlatokon IBM Tivoli és HP Szoftver termékeket használunk.

Párhuzamos algoritmusok

1, Dr. Olajos Péter

A jegyzet célja, hogy a párhuzamosítási lehetőségek mellett azok implementálási megoldásait is bemutassa. Több környezetben kerül bemutatásra a programozási lehetőségek használata, több mintaprogram és feladat segíti a megértést.

Ásvány- és kőzettan alapjai

2011, Szakáll Sándor

E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Ásvány- és kőzettan alapjai tantárgyához.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.