Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Fizika II.

2011, Kovács Endre, Paripás Béla

E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Fizika II. tantárgyához.

Physics I.

2011, Kovács Endre, Paripás Béla

E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Physics I. tantárgyához.

Ipari káresetek elemzése

2011, Prof. Dr. Lukács János

A műszaki alkotások (szerkezetek) elhasználódása, leromlása, értékcsökkenése megállíthatatlan és általában visszafordíthatatlan folyamat. A különböző szerkezetek egyre nagyobb hányada közelíti meg, illetve éri vagy érte el egykor tervezett élettartamát, miközben azok kisebb-nagyobb mértékben károsodnak. A károsodott szerkezetek üzemeltetésének beszüntetése az esetek jelentős hányadában sem műszakilag, sem gazdaságilag nem indokolt, fel kell készülni tehát az azokkal való együttélésre, élettartamuk meghosszabbítására.A felkészülés egyik fontos eleme a már bekövetkezett káresetek és statisztikáik meg­ismerése, elemzése, tanulságainak összefoglalása, másik fontos része a szerkezet élettartamával való gazdálkodás megtervezése, majd annak tudatos végrehajtása. A harmadik fontos elem a karak­terisztikus esettanulmányok megismerése, amelyeken keresztül az elméleti jellegű ismeretek gyakorlati tudássá való közvetlen konvertálása elősegíthető. Az esettanulmányok természetesen arra is alkalmasak, hogy azok elemeit egy hasonló probléma megoldásához használjuk. A tananyag első részében káreset statisztikákat mutatunk be; a második rész összefoglalja az élettartam gazdálkodás dimenzióit; a harmadik részben pedig esettanulmányokon keresztül szemléltetjük az ismeretek alkalmazási lehetőségeit.

Bevezetés a könyvtár- és információtudományba

2011, Verók Attila

A tananyag bemutatja a könyvtár mint információt gyűjtő, tároló, feldolgozó és szolgáltató intézmény lényegi vonásait, a könyvtárak típusait és fajtáit, valamint a magyar könyvtári rendszert, ennek révén bevezeti a hallgatót a könyvtári munkafolyamatok elméleti és gyakorlati elsajátításába.

Hans Belting: A mű - kontextusban. Prezentációs anyag

1, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művészettörténeti Intézet

Oktatási segédanyagként készült ppt-prezentáció a Bevezetés a művészettörténetbe c. kéziköny Hans Belting A mű - kontextusban c. tanulmányának feldolgozásához

Affin és projektív geometria

1, Hoffmann Miklós, Papp Ildikó

Ezen jegyzet célja, hogy a matematika tanárszakos hallgatóknaksegítséget nyújtson a Projektív geometria című kurzus megértéséhez,tanulásához. A szerzők szándékai szerint az anyag felépítése,mennyisége és felosztása lehetővé teszi azt, hogy a jegyzet -- és ígya kurzus -- anyagát egy félév alatt, azaz heti egy fejezettelszámolva 12 hét alatt elsajátítsa az átlagos hallgató.A jegyzet a kurzus anyagához igazodva a projektív geometria előtt azaffin geometria alapjaival is megismerteti az olvasót, a tananyagtúlnyomó része azonban a projektív geometriai ismereteket tárgyalja.Az anyagban hangsúlyozottan kerültük a túlzott formalizmust,elsősorban a szemléletességre és a főbb elvek kifejtéséretörekedtünk. Az itt esetleg hiányzó bizonyítások, a szigorúbb,axiomatikus felépítés az irodalomjegyzékben található könyvekbenfellelhetők, azonban a jegyzet és a kurzus céljával, a tanáripályára való felkészítéssel inkább az előbbi megközelítést éreztükösszhangban.Természetesen az anyag előzetes ismereteket is feltételez,elsősorban a bevezető geometria kurzusok és a lineáris algebraterületéről. Ugyanakkor nem tér ki a jegyzet a tananyagon túliterületek vizsgálatára, még utalás szintjén sem, azaz sem többet,sem kevesebbet nem tartalmaz, mint a kurzus alatt elsajátítandóanyagot. Az érdeklődő olvasók az irodalomjegyzék alapján indulhatnaktovábbi felfedező útra a geometria területén.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.