Ajánló
2011, Pécsi Tudományegyetem
Komplex megközelítésű tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz
1, Bányai Emőke
A válogatásban szereplő eseteket az ELTE TáTK szociális munka szakos hallgatói gyűjtötték össze és elemezték 2008 és 2011 között. Az esetleírások a gyűjtés idejében fennálló helyzetet, illetve az adott időszakban elérhető szociális ellátási formákat mutatják be...
2012, Jánosi Imre, Tél Tamás
A környezettudomány és azon belül a környezetfizika egyik legnagyobb jelentőségű területét a globális környezeti áramlások vizsgálata jelenti. A környezeti áramlások (akár a légkörben vagy vizekben zajlanak, akár globális vagy lokális kiterjedésűek) környezetünk alakulásának legfontosabb mozzanataihoz tartoznak. Ide sorolhatjuk még a Földünk belsejében, elsősorban a folyékony köpenyben zajló áramlási jelenségeket is, amelyek a Föld kialakulása óta eltelt évmilliárdok alatt markánsan alakították és pillanatnyilag is alakítják a felszín viszonyait. Erről a közegről azonban a későbbiekben nem lesz szó, mert tárgyunk a Nap energiája által hajtott légköri és óceáni áramlások, amelyek nem geológiai, hanem "emberi" időskálán befolyásolják környezetünket. Az áramlási jelenségeknek környezetünk szempontjából alapvetően meghatározó a jelentősége. Gondoljunk csak a napi időjárás változásainak áramlási vonatkozásaira, a Golf-áramlatra, amely lakhatóvá teszi Európa északi övezeteit, a világtengerek más, jelentős áramlataira, vagy kisebb skálán azokra a jelenségekre, amelyek a bioszféra egy-egy szegmensének benépesülését és létezését lehetővé tették és teszik. A modern világ viszonyait kétség kívül alapvetően befolyásolják az emberi társadalmak gazdasági tevékenységét kísérő nem kívánt mellékhatások, elsősorban a környezet szennyezése. Ezek a szennyezések az áramlási folyamatok során mind a légkörben, mind a vizekben távoli területekre is eljutnak. Nem kérdéses, hogy a káros hatások megelőzésének, és a károk csökkentésének előfeltétele a kapcsolódó folyamatok megismerése, megértése, és ezek után esetleges befolyásolása.
2010, Dr. Bácsatyai László
Ez a modul a „Szabad álláspont kiegyenlítése” feladat eredményei alapján a hibaellipszis, a talpponti görbe és a közepes ponthiba meghatározását mutatja be.
1, Sziklai István
A kiadvány célja, hogy az Olvasó számára áttekintést adjon az Európai Unió közösségi szociálpolitikájának történetéről, legfontosabb problémáiról, dilemmáiról, megközelítésmódjairól.
2011, Komenczi Bertalan
Az Információelmélet - Információs jelenségek és folyamatok című tárgy az információ fogalom értelmezésébe, illetve az információ különböző rendszerekben betöltött szerszerepének megismerésébe nyújt bevezetést. A tananyag a következő témaköröket foglalja magában: Az információfogalom értelmezése. A matematikai információelmélet alapelemei. Bináris logika, a kettes számrendszer kitüntetett szerepe az informatikai rendszerekben. Az információ szerepe és jelentősége különböző kibernetikai rendszerekben. Információ, jel, jelentés a szemantikai információelméletben. Az információ szerepe biológiai rendszerekben. Információ és kommunikáció a társadalomban. A társadalmi információ. Információkritika. Jövőképek.
2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója