Ajánló
2011, Alexander, Jeffrey; Allport, Gordon W.; Arvidsson, Peter; Bagdikian, Ben H.; Baudrillard, Jean; Blumler, Jay; Boltanski, Luc; Bourdieu, Pierre; Cantril, Hadley; Castells, Manuel; Converse, Philip; Curran, James; Dearing, James W.; DeFleur, Melvin F.; Donohue, George A.; Dröge, Franz; Edelman, Murray; Elliott, Philip Ross Courtney; Finnegan, John R. Jr.; Fishkin, James S.; Freeman, Robert; Funkhouser, Edward T.; Galtung, Johan; Gans, Herbert; Gerbner, George; Gerhards, Jürgen; Gurevitch, Michael; Habermas, Jürgen; Hall, Stuart; Halloran, James; Hart, William B.; Hunt, Arnold; Innis, Harold A.; Iyengar, Shanto; Katz, Elihu; Kepplinger, Hans Matthias; Key, Valdemar O.; Kincaid, D. Lawrence; Lang, Gladys E.; Lang, Kurt; Lasswell, Harold D.; Lazarsfeld, Paul F.; Lester, Marylin; Lippmann, Walter; Luhmann, Niklas; McCombs, Maxwell; McLuhan, Marshall; Merton, Robert K.; Molotch, Harvey; Morgan, Michael; Mutz, Diana; Neijens, Peter; Noam, Eli; Noelle-Neumann, Elizabeth; Olien, Clarice N.; Peters, Bernhard; Postman, Leo J.; Price, Vincent F.; Rogers, Everett M.; Rosengren, Karl Erik; Ruge, Mari H.; Saxer, Ulrich; Shanahan, James; Shaw, Donald; Simon, Adam F.; Sparks, Colin; Sturesson, Dahn; Tichenor, Philip J.; Tuchman, Gaye; Viswanath, Kasisomayajula; Webster, Frank; Windahl, Sven; Zaller, John R.
A kiadvány az első magyar nyelvű szöveggyűjtemény, amely átfogóan mutatja be a tömegkommunikáció, a nyilvánosság és a média világát, s egyúttal megfelelő szakirodalmi hátteret biztosít az oktatás számára. A tananyag a közvetlen médiavonatkozásokon kívül a nyilvánosság és közvélemény bizonyos aspektusait is hangsúlyosan tárgyalja, a társadalmi kommunikáció kérdéskörét állítva a középpontba. A tanulmányok szerzői között a szociológusok mellett politológusokat és szociálpszichológusokat is találunk. A különböző megközelítések együttes megjelentetése lehetőséget nyújt arra, hogy az olvasó maga teremtsen összefüggést az egymásra olykor kevéssé reflektáló kutatási területek között.
2011, Dr. Hegyi Szabolcs, Dr. Szabó Eszter, Dr. Szabó Miklós
A tananyag az emberek közti érintkezés alapformáját képező kommunikáció alapvető fogalmainak áttekintése után a szervezeten belüli kommunikáció elméletét, a kommunikációs stratégiákat, a vezetői kommunikáció, és az interkulturális kommunikáció különböző formáit mutatja be.
1, Júlia Varga
The purpose of this course is to give an introduction to the economic analysis of education. In addition to the discussion of the theoretical problems of education economics students will learn about empirical analysis of policy issues. We will cover six broad areas 1. we will begin with an introduction to the economic theories about the economic value of education: the human capital theory, the screening/signalling models and the manpower requirement approach. 2. We will then discuss how the quantity and quality of education may contribute to economic growth, 3. methods for cost-benefit analysis of education; 4. theoretical problems of financing education; 5. methods for cost-effectiveness analysis of education and 6. teacher labour market.
1, Vajda István
A megújuló energiaforrások és azok felhasználása villamos energia termelésére. A szupravezetők fizikája (elméleti és alkalmazástechnikai szempont), az alacsony hőmérsékletek előállítása, a villamos energetikai gyakorlatban alkalmazott szupravezető alkatrészek gyártása és tulajdonságai. Közvetlen energiaátalakítás elmélete, a gyakorlatban alkalmazott közvetlen energiaátalakítók típusai és villamos jellemzőinek számítása. Energiatárolás elvei, gyakorlati megvalósításai és alkalmazásai. A megújuló energiaforrások villamos részeinek tervezése, üzemeltetése, a villamos rendszerbe való illesztése és gazdaságosságának megítélése (elméleti alap)
2011, Verók Attila - Vincze Beatrix
A tananyag célja a projektkoktatás elméletének és gyakorlatának rövid áttekintése, a nemzetközi és a hazai szakirodalom fontosabb szerzőinek bemutatása. Kitér a projektpedagógia és a reformpedagógia kapcsolatának nemzetközi és magyar vonulatának ismertetésének segítségével a projektmódszer főbb sajátosságainak az értelmezésére.Tárgyalja a projekt szó jelentését, a pedagógiai projekt kritériumait, formáit, a nemzetközi projektek gyakorlatát, a módszer alkalmazásának menetét, az értékelést, a projektmunka jelentőségét a modern pedagógiai kultúrában. A tananyag segít tájékozódni és alkalmazni a projektmunka és a projektorientált tanulási formákat.
2011, Sike Sándor
A tananyag áttekintést ad az Európai Unió működését meghatározó szerződésekről, mindenekelőtt a 2009. december 1-jétől hatályos Lisszaboni Szerződésről, bemutatja a továbbra is hatályban tartott alapszerződéseket. Felvázolja az Unió intézmény-rendszerének működését, megismerteti az egyes intézmények információs termékeit, az EU hivatalos dokumentumait, valamint az ezek közötti eligazodás metódusait. A tananyag megismerteti a hallgatókat a 2009 őszétől megújult Európa Szerver tartalmainak bonyolult rendszerével. Segítséget nyújt a szerveren található honlapok ezrei közötti eligazodásban, biztonságos alapot nyújt a különböző adatbázisokban való, az erre kifejlesztett rendszerek segítségével történő kereséshez.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója