Ajánló
2011, Havasréti József
Havasréti József itt olvasható írásai a magyar underground, illetve neoavantgárd kultúra irányzatainak és műfajainak (filmművészet, kapcsolatművészet, művészújságok, esszé és kísérleti irodalom stb.), illetve kiemelkedő alkotóinak (Bódy Gábor, Hajas Tibor, Erdély Miklós, Molnár Gergely, Galántai György, Tábor Ádám és mások) tevékenységével foglalkozik. Az egyes tanulmányok külön hangsúlyt helyeznek a tágabban értelmezett médiumok, a szövegek, és az életszcénák kapcsolódási pontjaira, figyelembe véve, hogy a hazai avantgárd mozgalmak is fontosnak tartották az "élet" (a mindennapi élet, az életstílusok, életterek) valamint a "művészet" közötti határok megszüntetését, lebontását. A kötet elemzéseiben hasonló módon előtérbe kerülnek azok a törekvések is, melyek kapcsolatot kívántak létrehozni a magyar avantgárd/underground kultúrát egyaránt jellemző hermetikus-ezoterikus hagyományok, valamint a kommunikáció-, illetve a médiaelmélet, a jelelmélet, a nyelvészet racionális hagyományai között.
1, Laki Mihály, Pető Iván, Kovács János Mátyás
A kurzus célja a 20. századi, úgynevezett létező szocializmus gazdasági működésének leíró elemzése. A szocialista tervgazdaság modelljét a kapitalizmus és piacgazdaság hatékony és igazságos alternatívájaként fogalmazták meg radikális értelmiségiek (közgazdászok és más társadalomtudósok), forradalmárok, munkásmozgalmi vezetők, illetve a hatalom megszerzése után a kommunista állampárt tervezői és ideológusai. A tervről/projektről néhány év alatt kiderült, hogy hibás, a létrehozott irányítási és tulajdoni szerkezet kezdetektől súlyos működési zavarokat mutatott. A kurzus tárgya az a lassú, felemás tanulási folyamat, amelynek a végén a szocialista rendszer összeomlott. A példaország/gazdaság Magyarország. A kurzus – mint azt az egyes témákhoz mellékelt irodalomjegyzék is mutatja – két szakmai- tudományos nyelv ismeretét tételezi fel. Az elemzés és értékelés során egyfelől használni fogjuk az analitikus közgazdaságtan és történettudomány nyelvét és módszereit. Másfelől olyan szövegek megértését, illetve fogalomkészletek használatát is elvárjuk, amelyekkel a szocialista kísérlet résztvevői és elemzői éltek. A bevezető órák után (1–3) a kommunista rendszer történeti szakaszait tekintetbe vevő, kronologikus rendet követő foglalkozások következnek (4–8), míg az utolsó öt alkalommal (9–13) tematikus rendben vizsgálunk egy-egy metszetet.
2006, Némedi Dénes
2011, Lengyelné Molnár Tünde
A tananyag megismertet a szerzői jogi követelményekkel, a speciálisan a digitális anyagokra vonatkozó szerzői jogi törvényeket. A tananyag ezután egy más dimenzióba vezet minket, és a titkosítás tudományterületét ismerhetjük meg. Egy történeti ágon át haladva olvashatunk változatos megoldásokról, majd a titkosítás generációin végigmenve eljutunk napjaink már komoly matematikai ismereteket is igénylő algoritmusaihoz. Közben megismerhetjük a kódolás tudományának, a kriptográfiának a fogalomrendszerét, illetve az elrejtés tudományát, a szteganográfiát. Majd a fogalmak ismertetése után kerülnek összefoglalásra a titkosítási algoritmusok. A tananyag ezután visszakanyarodik a szerzői jog területére melynek középpontjába most a szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technika kerül. Ehhez megnézzük az Európai Unió irányelveit, valamint a jogsértő eseteket. Végezetül a használható DRM-algoritmusok bemutatása következik, de a tananyagot a könyvtárak és a digitális jogkezelés helyzetével zárjuk.
1, Gergely Kőhegyi, Dániel Horn, Klára Major
Content: What is microeconomics, Descriptive and normative analysis. Rationality. Scarcity. Individual decision making and societal behavior. Notion of the market. List of topics to be covered during the semester.Modeling and mathematical models. Variables (endogen variables), parameters (exogenous variables) and the role of functions. The model of supply and demand (mathematical representation, defining and analyzing the equilibrium, comparative static, change in parameters in general and due to government intervention. Taxes, quotas, price ceiling etc.) Mathematical representation and interpretation. Modeling of different markets (defining a market, isolated markets, relation of markets, difference between the general and the partial equilibrium) Relationship between macro- and microeconomics. Individual decision based societal behavior Finding an optimum. Average and marginal quantities. Preferences (notion of preference ordering, understanding axioms, notion of goods, geometric representation). Representing preferences with utility functions. Ordinal and cardinal utility. Utility function as a multivariable function. Notion, origin and understanding of marginal utility. Notion, origin and understanding of indifference curves and their characteristics. Special preferences. Mathematical consequences. Characteristics of goods (classifying goods). Origin of preferences and utility, how we measure them? Consumption optimum. Budget constraint. Role of variables and parameters. A heuristic approach to consumer optimum. Geometric depiction (relation of convexity with necessary and sufficient conditions, problem of corner solutions and their economic interpretation). Conditions for consumer optimum using cardinal or ordinal utility functions. Finding the optimum, multiple methods, “normal” utility curves Finding the optimum, multiple methods, complementary goods and substitutes, other special cases Individual and market demand. Consumer behavior under changing circumstances. Modeling questions: role of variables and parameters. The Income Expansion Path, the Engel curve, Price Expansion Path, Demand curve Income and substitution effect of a price change. Problem of decomposition, different approaches. Separation of effects and classification of goods. Aggregating individual demands, market demand Demand theory, contd. Notion of elasticity. Income and price elasticity. Demand curve and elasticity. Classifying goods based on demand. Empirical possibilities of defining a demand curve. Other empirical examples. Firm as a unit of decision making. Entrepreneur, owner, manager. Microeconomic notion of firm. Profit, revenue and costs. Types of costs, cost curves. The optimal decision of the firm. The shutdown decision. Division of outputs among plants. Cost functions: short and long run. Effects of economies of scale on the optimal decision. Application: peak and off peak operation. Equilibrium on the competitive markets. Supply function on the short and long run. External economies and diseconomies. Firm survival and the zero profit theorem. Benefit of exchange: consumer and producer surplus. Welfare effects of state interventions: taxes, quotas and price setting Optimal decision of monopolies. Decision under linear demand. Relation of the optimum and the price-elasticity of demand. Monopoly vs. perfect competition. Applications. Monopoly and social welfare: analysis of welfare effects. Regulation of monopolies. Demand for factor services. Production and factor employment with a single variable input. The notion of production function. Diminishing returns reconsidered and its relation to the production function. The notion of marginal product. Relation of production functions and cost functions. Relation of cost minimization and profit maximization. Demand for a single factor service. Production and factor employment with several variable inputs. Multivariate production functions, isoquants, marginal products, geometric representation and function analysis. Finding the optimal input usage. Relation with cost functions. Duality. Industry’s demand for inputs. Competitive factor market and monopsony. Welfare questions. Application: labor market and minimum wage regulations. Resource supply and factor market equilibrium. Optimum of resource owners. Income and price expansion path on the labor market. Application: the incentive effects of welfare and social security. Individual factor supply and market factor supply. Equilibrium on the factor service market. Application: sources of wage inequalities. Summary.
2011, Sike Sándor
A tananyag áttekintést ad az Európai Unió működését meghatározó szerződésekről, mindenekelőtt a 2009. december 1-jétől hatályos Lisszaboni Szerződésről, bemutatja a továbbra is hatályban tartott alapszerződéseket. Felvázolja az Unió intézmény-rendszerének működését, megismerteti az egyes intézmények információs termékeit, az EU hivatalos dokumentumait, valamint az ezek közötti eligazodás metódusait. A tananyag megismerteti a hallgatókat a 2009 őszétől megújult Európa Szerver tartalmainak bonyolult rendszerével. Segítséget nyújt a szerveren található honlapok ezrei közötti eligazodásban, biztonságos alapot nyújt a különböző adatbázisokban való, az erre kifejlesztett rendszerek segítségével történő kereséshez.
2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója