Ajánló
2011, Adonyi Róbert
A jegyzet célja, hogy betekintést nyújtsunk a programozási feladatok során elénk kerülő programtervezési kérdésekbe. Ehhez bemutatjuk az alap adatszerkezeteket és az adatszerkezeteken megvalósítható különböző algoritmusokat, hiszen a rendelkezésünkre álló adatszerkezetek és a hozzájuk kapcsolódó algoritmusok tulajdonságainak és működésüknek alapos ismeretében tudjuk csak az alkalmazás igényeinek legmegfelelőbb megoldást kiválasztani. A jegyzet az elméleti ismeretanyagot és a programozás jellegű tárgyak teljesítéséhez szükséges gyakorlati jellegű tudást kapcsolja össze. A jegyzetben szereplő mintaprogramok és kódrészletek objektum orientált szemléletben C++ programozási nyelven kerülnek megvalósításra.
1, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művészettörténeti Intézet
Oktatási segédanyagként készült ppt-prezentáció a Bevezetés a művészettörténetbe c. kéziköny Dethard von Winterfeld Tárgyrögzítés az építészetben c. tanulmányának feldolgozásához (magyar esettanulmány 1. Ják)
2011, Dr. Kardos Károly, Dr. Danyi József, Dr. Végvári Ferenc
2011, Dr. Nagy Tamás
A gazdasági problémák megoldásához me már elengedhetetlen a matematikai ismeretek elsajátítása. A tananyag a lineáris programozás és az ahhoz szükséges lineáris algebrai ismereteket tárgyalja. A könnyebb megértést számos példa és gyakorlati feladat segíti.
1, Sik Endre
A könyv első fejezete a migráció elméleti probélmáiból (pl. metodológiai nacionalizmus), és a diaszpóra jelenségének különböző szociológiai megközelítéseiből válogat. A következő rész a migráció és a kapcsolati tőke viszonyát taglaló tanulmányokat foglal magában. Az utolsó részben a magyarországi menekültügyi rendszer kialakulását vizsgáló tanulmányok olvashatók.
1, Dr. Patkó Gyula, Dr. Csáki Tibor, Dr. Zsiga Zoltán, Dr. Szabóné Dr. Makó Ildikó, Simon Gábor
A jegyzet összefoglalja a modern szerszámgépek néhány elméleti kérdését, bemutatja a számjegyvezérlés hatását a szerszámgépek fejlődésére és alkalmazására. A jegyzet felhívja a figyelmet néhány dinamikai kérdésre, megismerteti az olvasót a számjegyvezérlés, az NC-technika alapjaival, bemutatja a kézi és számítógépes programozás eszközeit, lehetőségeit és felvázolja az interpoláció elméleti alapjait.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója