Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II.

2011, Bényei Miklós

A tananyag művelődés- és könyvtártörténeti alapvetés, célja a történeti szemlélet kialakításának előmozdítása, hozzájárulás a szakmai önismeret és öntudat formálódásához és elmélyüléséhez. Rámutat a könyvtárak fontos szerepére a művelődés rendszerében és a társadalom fejlődésében, a könyvtártörténet jelentőségére. Megismertet a különböző korok könyvtári kultúrájának sajátosságaival, könyvtártípusaival, az újkori könyvtárügy szervezeti alapmodelljeivel, a könyvtároképzés főbb irányaival, az informatikai forradalom hatásával. Részletesebben foglalkozik a magyarországi könyvtárügy fejlődésének fontosabb állomásaival, kiemelkedő intézményeivel, a jelen korszerűsítési törekvéseivel. Felvillantja a könyvtárak jövőjével kapcsolatos felfogásokat.

CAD/CAM/CAE elektronikus példatár - Lemezalkatrész modellezés 4.

2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor

3D lemezalkatrészrõl készült testmodelllétrehozásának bemutatása egyszerûalkatrészen

CAD/CAM/CAE elektronikus példatár - VEM Síkbeli húzott rúd

2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor

Síkbeli hídszerkezet végeselemes vizsgálata

Geoinformation management 1., Organisation and business aspects

2010, Márkus Béla

The module is a summary of the management concepts; the aim is to build the foundament of the practical application of this knowledge in geospatial management. The module describes the management concepts, the short history of management science, the organization, the organization's environment, basic types and the importance of the organizational culture, main strategic planning steps. The final part of the modul deals with organisational and business aspects of GIS

Megvilágítás

1, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művészettörténeti Intézet

Oktatási segédanyagként készült ppt-prezentáció Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve c. munkája Megvilágítás c. fejezetének feldolgozásához

CAD/CAM/CAE elektronikus példatár - A07 - Az alkatrész-modellezés használata

2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor

Gyakorló feladat: Cél az eddigi ismeretek összefoglalása egy konkrét gépészeti alkatrészen keresztül

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.