Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

A lélektan története

2010, Pléh Csaba

A könyv elsősorban az 1850 és 2000 közötti korban tekinti át a szaktudományos és hivatásszerű pszichológia történetét.

Vegyipari művelettani alapismeretek

1, Dr. Fonyó Zsolt, Dr. Fábry György

A háziállatok diagnosztikai boncolása

1, dr. Vetési Ferenc, dr. Mészáros M. János

Állatorvosi járványtan I. - Állatorvosi mikrobiológia, bakteriológia, virológia, immunológia

1, dr. Medveczky István, dr. Rusvai Miklós, dr. Varga János, dr. Tuboly Sándor

Oxiológia

2006, Gábor, Gőbl

A könyv alapszerkezete a prehospitális sürgősségi ellátásra helyezi a hangsúlyt, de a hazai és nemzetközi változások tükrében a sürgősségi betegellátás rendszere is széles áttekintést kapott.

Gyermekgyógyászati kézikönyv I.

2008, Éva, Oláh

A könyv küldetése, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a mindennapi betegellátásban, az elvégzendő diagnosztikai vizsgálatok és a szükséges terápiás beavatkozások terén.

Az érvelés mestersége

2014, Margitay Tihamér

Ez a kiadvány nem argumentáció-elméleti monográfia, hanem érveléstechnikai kézikönyv, (analógiával élve: nem nyelvelméleti munka, hanem gyakorlati nyelvtankönyv), mely nem az érvelések elméletéről, hanem magukról az érvelésekről szól. Ennek ellenére legalább röviden szót kell ejteni az elméleti háttérről, amelynek keretei között az érveléseket tárgyaljuk.

Bevezető komplex függvénytan

2014, Halász Gábor

Az egyváltozós komplex függvénytan - legalábbis az elemeinek itt tárgyalandó része - a komplex változós, komplex értékű függvények differenciál- és integrálszámítása.

Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1944). Parlament, pártok, választások

2014, Boros Zsuzsanna, Szabó Dániel

A könyv a parlamentarizmus három elemével: magával a parlamenttel, a politikai pártokkal és a képviselő-választásokkal foglalkozik Magyarország történetének első polgári korszakaiban. A parlamentet, pártokat, választási folyamatokat nem elsősorban strukturálisan, statikus módon, hanem inkább a politikai élet dinamikus és változó világában mutatjuk be. A választások számadatai, a parlamenti mandátumok megoszlása, a parlament működési rendje, a pártok programjai lényeges mutatói a politikai rendszereknek, de célunk volt egyúttal a sajátos magyar parlamenti rendszerek politikai logikájának, az azokat működtető politikai szereplők politikafelfogásának a bemutatása a parlamentáris intézményekben cselekvésükön keresztül.

Mezőgazdasági növénytan

1, Dr. Turcsányi Gábor

1992. karácsonyán kaptuk kézhez a Földművelésügyi Minisztérium levelét, amelyben tankönyvírási pályázatunk elfogadásáról értesítettek bennünket. Akkor még nem tudtuk, hogy tizenketten mekkora feladatot vállalunk magunkra. Ennyi, egymástól távol lakó szerző elképzelését és stílusát egyeztetni nem volt könnyű. Jócskán voltak már előzményei tankönyvünknek; a dr. Hortobágyi Tibor által szerkesztett Agrobotanika című tankönyvsorozat, valamint dr. Kárpáti Zoltán és dr. Terpó András kertészeti egyetemi tankönyvei kitűnő példákkal szolgáltak. Sok új szerzőnk azonban valami mást akart: meg szerette volna újítani tananyagunkat a lehető legújabb, de már általánosan elfogadott botanikai és ökológiai ismeretekkel. Mintául Strasburger nagy hagyományú és már 33. kiadást megért Lehrbuch der Botanik című könyvét választottuk. Ez mindenekelőtt a hajtásos növényekkel foglalkozó rendszertani fejezetekhez és a morfológiai részhez nyújtott jelentős segítséget. Az általa követett rendszerrel Soó régebben Magyarországon általánosan használt, de a legújabb kemotaxonómiai eredményekkel nem módosított rendszerét váltottuk fel. Úgy véltük, érdemes végre a hazai növénymorfológiai oktatást is a rendszertanhoz hasonlóan fejlődéstörténeti alapokra helyezni. A prokarioták, az algák és a gombák rendszerezésekor a világirodalom legelfogadottabb rendszereit használtuk. A sejttani, a szövettani, a növényföldrazi és az ökológiai fejezetek írásakor a legújabb angolszász és német irodalmakat vettük alapul.

Hírek

Karbantartás és sávszélesség-növelés

2016. június 2.

Az Oktatási Hivatal győri szerverparkjában végzett munkálatok miatt a Tankönyvtár elérhetőségében 2016. június 28-án 10 órától 13 óráig kimaradások várhatóak.

Szerzői workshop az Elsevier szervezésében

2015. március 24.

Az angol nyelvű előadások a tudományos folyóiratokban való megjelenéshez nyújtanak hasznos gyakorlati ismereteket a szerzőknek és a leendő szerzőknek.

Projektzáró konferencia - "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása"

Projektzáró konferencia - "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása"

2015. február 24.

A szakma képviselői és a meghívott előadók sorra vették az elmúlt három év legfontosabb fejlesztéseit, eredményeit és tapasztalatait a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása" elnevezésű kiemelt projekt 2015. január 15-i hivatalos zárókonferenciáján.

Arcanum Digitális Tudománytár II.

2015. január 15.

Elérhető az ADT II. adatbázis a DTK-n, a visszajelzések és látogatottsági adatok alapján sok látogató örömére! Az ADT II. egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető folyóirat/dokumentum gyűjtemény. Az ADT I. valamint ADT II. által tartalmazott szövegek terjedelme meghaladja az 3,2 millió oldalt.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.