Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

CAD/CAM/CAE elektronikus példatár - A05A - Alkatrész-modellezés. Söprés

2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor

Gyakorló feladat. Cél a söprés parancs használatának bemutatása.

A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II.

2011, Bényei Miklós

A tananyag művelődés- és könyvtártörténeti alapvetés, célja a történeti szemlélet kialakításának előmozdítása, hozzájárulás a szakmai önismeret és öntudat formálódásához és elmélyüléséhez. Rámutat a könyvtárak fontos szerepére a művelődés rendszerében és a társadalom fejlődésében, a könyvtártörténet jelentőségére. Megismertet a különböző korok könyvtári kultúrájának sajátosságaival, könyvtártípusaival, az újkori könyvtárügy szervezeti alapmodelljeivel, a könyvtároképzés főbb irányaival, az informatikai forradalom hatásával. Részletesebben foglalkozik a magyarországi könyvtárügy fejlődésének fontosabb állomásaival, kiemelkedő intézményeivel, a jelen korszerűsítési törekvéseivel. Felvillantja a könyvtárak jövőjével kapcsolatos felfogásokat.

Elektronikus dokumentumok jogi hatásai

2011, Dr. Wopera Zsuzsa

A tananyag keretei között döntően a modern információs és kommunikációs technológiának a polgári eljárásokra gyakorolt hatásával ismerkedünk meg. Azzal, hogy miként könnyíti meg az egyes polgári eljárások lefolytatását az informatika fejlődése. A polgári perben miként hatott a bizonyítás fejlődésére a modern technika, az elektronikus okiratok megjelenés és alkalmazása révén, ill., hogy az igazságszolgáltatás egyes szereplői milyen feladatokat kapnak az „e-eljárásokban”, elektronikus dokumentumok készítésében és felhasználásában.

Nagyméretarányú térképezés 9., A DAT adatbázis térképfelújításai és dokumentálása

2010, Dr. Vincze László

A modulban azoknak a térképi adatbázisoknak, illetve térképrészleteknek a felújításáról van szó, amelyek nem újfelmérés eredményeként kerültek a DAT adatbázisba. Bemutatjuk a lehetséges eseteket és alkalmazható megoldások lényegét. A konkrét technológia kialakítása ezekre épülően történhet meg.

KÖZGAZDASÁGTAN I.

1, Bíró Anikó, Kőhegyi Gergely, Major Klára

A tantárgy bevezetés a mikroökonómiába. Az egyéni döntéshozók viselkedését és a köztük fellépő interakciókat vizsgálja. Célja az alapvető mikroökonómiai fogalmak és összefüggések megismertetése, amelyek a közgazdasági elemzések megértéséhez és készítéséhez nélkülözhetetlenek. Hangsúly az intuíción, megértést segítő példákon, grafikus vizsgálatokon lesz, a matematikai eszköztár használatát minimálisra korlátozzuk.

Advanced Corporate Finance

1, Dr. Bozsik Sándor, Dr. Fellegi Miklós, Süveges Gábor, Dr. Szemán Judit

In this book you examine the methodology by which you can explore the size of economic risks, how to evaluate the particular business branches and investments, as well as how to reduce the economic risks.After understanding the readings, the students will be able to create financial portfolios, to quantify the financial risk exposure and to reduce the risk by hedge deals and to evaluate future business opportunities by using the decision tree and the real option method.We strive to to introduce the problems using examples. The examples can be downloaded in Excel from the Department's website: http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/uipz/index.html.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.