Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Alapjogok. Alkotmánytan II.

2008, János, Sári, Bernadette, Somody

A tankönyv átfogóan, a magyar alkotmányjog szemszögéből dolgozza fel az alapjogok témakörét.

Magyarító szótár

1, Tótfalusi István

Nyelvérzékünk napjainkban két nagy osztályt különböztet meg a szavak között. Vannak szavak, melyeket magyar szavakként tartunk számon. Ilyen az apa, hal, méz, nyom, les, fej szó, de magyarnak valljuk a sátor, vásár, asszony, üveg, zsír, polgár, kilincs, piac, iskola stb. szót is. Ezekkel szemben állnak az átlagos nyelvérzékű beszélő tudatában az idegen szavak, vagyis az olyan szók, mint az aktív, coach, kartell, pendrive, perspektíva, videó szó.

A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban

2001, Jon Elster

A mű bevezetés a társadalomtudományokba, áttekinti a modern analitikus és empirikus társadalomtudományok alapkérdéseit.

Thomas-féle kalkulus, I. kötet

1, George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano

A Thomas-féle Kalkulus a mérnökök matematikai oktatásában világszertefogalommá vált. Az eredeti, 15 fejezetből álló terjedelmes tankönyv központitémája a differenciál- és az integrálszámítás, célja pedig, hogy az olvasótbevezesse az analízis e két alapvető eszközének legfontosabb alkalmazásaiba.A mű egyik nagy erénye, hogy rendkívül nagy számban tartalmaz kidolgozottpéldákat, illetve különböző szintű gyakorló-feladatokat, így egységeskomplex tankönyvként és példatárként használható. A magyar kiadás 3 kötetbenjelenik meg.Az első kötetet tárgya a differenciálszámítás. Az első fejezet lényegében atovábblépéshez szükséges középiskolai ismeretek összefoglalása. A 2.fejezetben a szerzők a határérték és a folytonosság fogalmát tárgyalják,majd ezt követi a 3. fejezetben a derivált fogalmának bevezetése és aderiválási szabályok ismertetése. A 4. fejezet a derivált legfontosabbalkalmazásait öleli fel, itt kaptak helyet oly fontos és közismert tételekis, mint a Bolzano- vagy a Darboux-tétel.A második kötet tárgya az integrálszámítás. Mivel a fejezetek folyamatosszámozását a 3 kötetben végig fenntartjuk, a 2. kötet az 5. fejezettelindul, melyben a szerzők bevezetik a határozott integrál fogalmát ésismertetik a Newton-Leibniz-tételt. A 6. fejezet a határozott integráltipikus alkalmazásait tárgyalja, a terület- és térfogatszámítást, továbbáegyes fizikai alkalmazásokat. A 7. fejezet témája a transzcendensfüggvények. A következő két fejezet ismét az integrál gyakorlati oldaláhoztér vissza. A 8. fejezetben a különféle integrálási technikákkalismer-kedhet meg az olvasó, míg a 9. fejezetben az integrál kevésbétriviális alkalmazásairól: a differenciálegyenletek néhány típusáról esikszó.A harmadik kötet a 10. fejezettel kezdődik. A 10. fejezetben akúpszeletekkel és a polár-koordinátákkal ismerkedhetünk. A 11. fejezettárgya a véges sorok és sorozatok elmélete. A 12. fejezetbe került a térkoordinátageometriájának ismertetése. A 13. fejezet a vektor értékűfüggvényekkel és a térbeli mozgások leírásával foglalkozik. A 14. fejezettárgya a parciális deriváltak, a 15. fejezeté a többszörös integrálok. A 16.fejezet pedig az integrálfogalom kiterjesztésével vektorterekre valófoglalkozik.Az eredeti művet George B. Thomas, a Massachusetts Institute of Technologynéhai professzora írta a differenciál- és integrálszámítás oktatásáraszolgáló tankönyvként.

Hírek

Karbantartás és sávszélesség-növelés

2016. június 2.

Az Oktatási Hivatal győri szerverparkjában végzett munkálatok miatt a Tankönyvtár elérhetőségében 2016. június 28-án 10 órától 13 óráig kimaradások várhatóak.

Kívánni sem tudtunk volna jobb Educatio Kiállítást

2016. február 1.

Hiszen kívánságfánkat roskadásig tűzdeltétek vágyaitokkal, álmaitokkal, s honlapunk kínálata iránt is lelkesen érdeklődtetek a 16. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.

Szerzői workshop az Elsevier szervezésében

2015. március 24.

Az angol nyelvű előadások a tudományos folyóiratokban való megjelenéshez nyújtanak hasznos gyakorlati ismereteket a szerzőknek és a leendő szerzőknek.

Projektzáró konferencia - "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása"

Projektzáró konferencia - "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása"

2015. február 24.

A szakma képviselői és a meghívott előadók sorra vették az elmúlt három év legfontosabb fejlesztéseit, eredményeit és tapasztalatait a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 "Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása" elnevezésű kiemelt projekt 2015. január 15-i hivatalos zárókonferenciáján.

Arcanum Digitális Tudománytár II.

2015. január 15.

Elérhető az ADT II. adatbázis a DTK-n, a visszajelzések és látogatottsági adatok alapján sok látogató örömére! Az ADT II. egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető folyóirat/dokumentum gyűjtemény. Az ADT I. valamint ADT II. által tartalmazott szövegek terjedelme meghaladja az 3,2 millió oldalt.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.