Ajánló
1, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék
Interaktív animációk gyűjteménye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék tananyagaihoz.
2010, dr. Végső Ferenc
A közművek civilizációnk működésének alapjait jelentik. Nyilvántartásuk, karbantartásuk, működtetésük és hibáik elhárítása létfontosságú számunkra. Ráadásul a közművek többsége versenykörülmények között üzemel. Ezért a műszaki szempontokon túl fontos a vállalati hatékonyság, piackutatás, fogyasztókkal való kapcsolattartás. Az eddig leírtak megindokolják, miért nyer egyre nagyobb teret a térinformatika a közművek területén.
2007, Kovács Zoltán
A tananyag a klasszikus ábrázoló geometriai leképezéseket valamint a görbe és felületmodellezés alapjait tárgyalja. Az olvasó megismeri a tér síkra történő klasszikus leképezéseinek analitikus geometriáját, különös tekintettel a komputergrafikai alkalmazások igényeire. A görbe és felületmodellezés alapjainak elsajátítása során az olvasó betekintést nyer a szabadformájú görbék és felületek modellezésének néhány approximációs és interpolációs eljárásába.
2010, Márkus Béla
Ebben a modulban áttekintést adunk a térinformatikai rendszer elemeiről, és felvázoljuk, hogyan működik a GIS, ismertetjük a térinformatika kialakulását, kezdeti szakaszát és fejlődését. A térinformatika és a GIS dinamikus fejlődése következtében, szinte naponta keletkeznek új kifejezések. Gyakran azonos fogalomra eltérő kifejezéseket használnak. Az ebből eredő félreértések elkerülésére, a modulban megadjuk a legfontosabb térinformatikai alapfogalmakat.
2010, Dr. Szepesné Stiftinger Mária
Az adatbázisok az adatok rendszerét jelentik. A rendszer kialakítása adatmodell segítségével történik. A relációs adatbázis modell létrehozásával foglalkozunk részletesebben, ezen modell elterjedt használata okán. A széleskörű használat magyarázata az egzakt matematikai háttér a relációs algebra.
2011, Kis-Tóthné Tóbik Krisztina - Miklós Andrea
A könyvtári gyűjteményszervezés alapfogalmainak és fő tevékenységi köreinek ismertetése után, bemutatja a gyűjteményszervezés elveit és a gyűjteményére vonatkozó szabálygyűjteményt, a Gyűjtőköri Szabályzatot. Részletezi a könyvtári gyűjtemény létrehozásának és fejlesztésének eszközeit, módszereit. Megismerteti az állománygyarapítás módjait, forrásait, s a dokumentumok beszerzésének folyamatát. Foglalkozik az állomány nyilvántartásba vételének elméleti és gyakorlati tudnivalóival, illetve az állományellenőrzés és apasztás alapszabályaival. Kitér a raktározási formákra, s a tárolási tér- és eszközrendszerrel kapcsolatos tudnivalókra. Áttekinti az állományok állagmegőrzésével kapcsolatos intézkedéseket, fontosabb szabályokat.
2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója