Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Ódák Horátz' mértékeinn, 1807

1, Vályi Nagy Ferenc (1765–1820), Sobor András (1966–)

Ez az elektronikus kiadás a Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozatának 3. köteteként napvilágot látott kritikai kiadás (Balassi Kiadó, 1999) digitalizált változata.

Görbék és felületek modellezése

1, Juhász Imre

A jegyzet célja a görbék és felületek számítógéppel támogatott tervezését magába foglaló bevezető kurzusok támogatása. Az anyag igyekszik kihasználni elektronikus terjesztésrből fakadó előnyöket, mint pl. a színek használata, a mozgatható ábrák, valamint a szövegből indítható demonstrációs programok.A tananyag megértéséhez alapvető lineáris algebrai, analízisbeli és természetesen geometriai ismeretek szükségesek, melyek azonban nem haladják meg a BSc alapkurzusok során elsajátítható ismeretek szintjét.A jegyzet kilenc fejezete az alább felsorolt témakörökkel foglalkozik. Az első és második fejezet témája a görbék leírása, interpoláló görbék, ezen belül: Lagrange-interpoláció, Hermite-ív, interpoláló szplájnok, Catmull-Rom-szplájn, Overhauser-szplájn, Ferguson-szplájn, interpoláló görbék paraméterezése. A harmadik fejezet a Bézier-görbéket tárgyalja részletesen: de Casteljau-algoritmus, Bernstein-polinom, a görbe deriváltja, kettévágása, Bézier-szplájn, fokszámnövelés, interpoláció Bézier-görbével. A negyedik fejezet témája a B-szplájn-görbe. A hozzá tartozó témák a normalizált B-szplájn alapfüggvény és tulajdonságai: többszörös csomóértékek, derivált, lineáris függetlenség; a B-szplájn-görbe, de Boor-algoritmus, a görbe deriváltja és folytonossága, csomóérték beszúrása, fokszámnövelés, periodikus B-szplájn-görbék, interpoláció B-szplájn-görbével. Az ötödik fejezet a racionális Bézier- és B-szplájn-görbéket ismerteti. A hatodik fejezet témája a kontrollpont alapú görbemodellezés. Ez a fejezet gyakorlatilag a korábban tárgyalt görbeleírások közös tulajdonságait kiemelve, egy általános egységes környezetbe helyezi őket. A hetedik fejezet a felületek leírásának néhány kérdésével foglalkozik, valamint a vonal-, a mozgó görbe által súrolt és a görbék tenzori szorzataként előállított felületekkel. A nyolcadik fejezet a Coons-foltokat tárgyalja. A kilencedik fejezete témája a tenzori szorzattal adott felületek legismertebb fajtája, a Bézier- és B-szplájn-felület, valamint ezek racionális változata. A jegyzetet a mellékelt programok használatát segítő függelék és a további ismeretek megszerzését segítő irodalomjegyzék zárja.

Szolgáltatás-menedzsment

2011, Gál Tibor - Kiss Adrien

A tananyag ismerteti a könyvtári rendszerben működő könyvtárak szolgáltatásainak komplex struktúráját. Bemutatja a hagyományos szolgáltatási formákat, azok történetét, gyakorlati példákkal ismerteti a szolgáltatások tervezéséhez és működtetéséhez szükséges tudnivalókat. Felvázolja a könyvtári szolgáltatások új útjait, a digitális korszak technikai fejlődésén alapuló trendeket. Szól a szolgáltatások információs-kommunikációs hátteréről, a felhasználói igények vizsgálatáról. Hangsúlyozza a könyvtárosi kompetenciák fontosságát, elemzi könyvtáros és felhasználó viszonyát a szolgáltatásokban. Érinti a könyvtárak előtt álló kihívásokat és lehetőségeket: oktatástámogatás, közhasznú könyvtár, elektronikus és digitális könyvtár, e-könyv, könyvtári portálok. Szól a könyvtárosképzés szerepéről is.

Digitális jogok kezelése

2011, Lengyelné Molnár Tünde

A tananyag megismertet a szerzői jogi követelményekkel, a speciálisan a digitális anyagokra vonatkozó szerzői jogi törvényeket. A tananyag ezután egy más dimenzióba vezet minket, és a titkosítás tudományterületét ismerhetjük meg. Egy történeti ágon át haladva olvashatunk változatos megoldásokról, majd a titkosítás generációin végigmenve eljutunk napjaink már komoly matematikai ismereteket is igénylő algoritmusaihoz. Közben megismerhetjük a kódolás tudományának, a kriptográfiának a fogalomrendszerét, illetve az elrejtés tudományát, a szteganográfiát. Majd a fogalmak ismertetése után kerülnek összefoglalásra a titkosítási algoritmusok. A tananyag ezután visszakanyarodik a szerzői jog területére melynek középpontjába most a szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technika kerül. Ehhez megnézzük az Európai Unió irányelveit, valamint a jogsértő eseteket. Végezetül a használható DRM-algoritmusok bemutatása következik, de a tananyagot a könyvtárak és a digitális jogkezelés helyzetével zárjuk.

Bibliográfiai adatfeldolgozás II.

2011, Tóvári Judit

A tananyag a Bibliográfiai adatfeldolgozás I. folytatása. A nemzetközi kereshetőség érdekében vizsgálja a névegységesítés kérdéseit és problémáit. Példákon keresztül vezet el a besorolási rekord szerkezetének a megismeréséhez, tárgyalja az elektronikus katalógus különböző megjenítési fomátumait, összefüggésben a régi cédulakatalógus tételgarnitúrájában megjelent formákkal.

Informatika 5., Szövegszerkesztés

2010, Dr. h.c. Dr. Szepes András

Ez a modul a szövegszerkesztés szabályait foglalja össze.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.