Ajánló
2010, Kottyán László
GeoServer allow users to share and edit geospatial data using several types of data sources and serving maps in a standard way. This Module gives an overview about GeoServer, OGC Web Map Service and Web Feature Service.
2011, Dr. Berki Tímea, Dr. Boldizsár Ferenc, Dr. Szabó Mariann, Dr. Talabér Gergő, Dr. Varecza Zoltán
A "Jelátvitel" tananyag áttekinti azokat a főbb biokémiai útvonalakat és mechanizmusokat, amelyek elvezetnek a receptorok aktivációjától a sejtekben kialakuló komplex biológiai válaszokig.
2011, Beck-Bíró Kata, Bodorkós Barbara, Csillag Sára, Farkas Judit, Gelei András, Glózer Rita, Hidegh Anna Laura, Láng Alina, Mester Tibor, Szőts-Kováts Klaudia, Váradi Szabó Zsuzsa
A szervezetszociológusok körében manapság egy újfajta megközelítés terjed a szervezetek mibenlétével, lényegével kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy mitől szervezet egy szervezet, a szervezeti kultúra fogalmának segítségével igyekeznek választ adni. Szerintük a szervezeti kultúra az, amely egy szervezet állandóságát, identitását megteremti, fenntartja. A szervezet eszerint akkor változik, ha változik sajátos, csak rá jellemző kultúrája, amely a kutatók szerint nem más, mint a szervezet egészét behálózó értelmezési rendszer. Egy olyan rendszer, mátrix, amely meghatározza, magában foglalja azt, hogy hogyan gondolkodnak a szervezet tagjai, hogyan értelmezik az őket körülvevő valóság jelenségeit, illetve a szervezet saját belső világának eseményeit, továbbá hogy mindezekkel összefüggésben hogyan viselkednek, cselekszenek a szervezet keretei között. Egyfajta szabályozó rendszerről van tehát szó, mely irányítja, vezérli a szervezetekben zajló jelentésadó-értelmező folyamatokat. Ez a koncepció feltűnően egybecseng a kulturális antropológia kultúrafelfogásával, mely szerint a kultúra lényegében egy jelentésháló, jelentések egybefüggő rendszere, mely a társadalomban élő ember folyamatos kommunikációjának révén jön létre. A tananyag szerkesztői és szerzői kísérletet tesznek arra, hogy a szervezeti jelenségek kutatása során összekapcsolják, egymásra vonatkoztassák a kommunikáció- és kultúratudomány, valamint a közgazdaság-tudomány (vezetéstudomány) perspektíváját, modelljeit. A tanulmányok a szervezetek belső világát, kultúráját, kommunikációját, társadalmi szerep- és felelősségvállalását kulturális jelenségek gyanánt, interpretatív, reflexív kiindulópontból vizsgálják, és számba veszik a szervezetkutatás ez irányú módszertani lehetőségeit is.
2011, Dr. József Tőzsér, Dr. Tamás Emri, Dr. Éva Csősz , Dr. József Tőzsér
“Manifestation of Novel Social Challenges of the European Union in the Teaching Material of Medical Biotechnology Master’s Programmes at the University of Pécs and at the University of Debrecen” Identification number: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011
2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor
Kardáncsukló modelljének elkészítése,kinematikai vizsgálata, szimulációkészítése
1, S. Szabó Péter
A Pécs Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Politikai Tanulmányok Tanszéke első alkalommal jelenteti meg gyűjteményes kötetben a tanszéken dolgozó oktatók, a politológia szak nappali tagozatán tanuló hallgatók és a tanszék szervezésében működő doktori iskola hallgatóinak írásait.
2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója