Ajánló
2011, Monok István
A tananyag az ókortól a 20. századi médiumok megjelenéséig követi végig a könyv előállításának, írásának, kiadásának, gyűjtésének és olvsásásnak a történetét. A megközelítési mód kifejezetten művelődéstörténeti, vagyis abból a szempontból mutatja be az előző mondatban jelzett témaköröket, hogy a könyv, mint médium, miként szolgálta a kulturális hagyománynak a következő generációk számára történő áthagyományozását. Miután ez utóbbit történeti síkban teszi, a tananyag egyben a könyv társadalmi kommunikációtörténete is. A tananyag természeténél fogva számos könyvtörténeti kifejezés kerül megmagyarázásra, illetve a fogalom, a mögöttes jelenség története is bemutattatott.
2011, Forgó Sándor
A tananyag médiainformatika-technológiai aspektusból kívánja feldolgozni az audiovizuális csatornára ható eszközöket. A napjainkra jellemző hi-tech rendszerek részét képezik az információszerzés (auditív és vizuális érzékelők és átalakítók), a továbbítás (műholdas rendszerek, az optikai kábelek a számítógépes hálózatok), a tárolás (pl. video-magnetofonok, a számítógépek mágneses adattárolói, az optikai tárolók CD-k, DVD-k, az elektronikus elven működő Flash-memóriák, holografikus tárolók), a feldolgozás (nagysebességű és kapacitású számítógépek) eszközei és a kimeneti (megjelenítő) eszközök. A tananyag az információs lánc elemei mentén dolgozza fel az információszerző- és továbbító, az információ tárolásának és feldolgozásának, az információ megjelenítés ének eszköz-együttesét. A tananyag tanulmányozása révén a hallgató elsajátítsa a munkája során nélkülözhetetlen információtechnológiai eszközök működési elvét, felhasználásukat és kreatív alkalmazásuk körülményeit.
2011, Bóta László
A tananyag bemutatja a szimbolikus logika és a matematikai logika kapcsolatát. Megismerteti a matematikai logika alapvető fogalmi rendszerét, jelöléseit, összefüggéseit.  A tananyag bemutatja a kijelentéslogika területét, és alkalmazásait, kitér a predikátumlogika elemeire, valamint a prédikátumlogikai következtetéseire. A tananyag számos feladattal és megoldási lehetőségeinek ismertetésével segíti az elsajátítás hatásfokát, felkészítve az olvasót az egyéb területeken történő alkalmazásra.
2011, Salgó András, Szarka András, Gergely Szilveszter
A humán táplálkozás biokémiai háttere. A főbb anyagcserefolyamatok áttekintése, a legjelentősebb táplálkozási intoleranciák bemutatása.
2011, Verók Attila
A tananyag bemutatja a könyvtár mint információt gyűjtő, tároló, feldolgozó és szolgáltató intézmény lényegi vonásait, a könyvtárak típusait és fajtáit, valamint a magyar könyvtári rendszert, ennek révén bevezeti a hallgatót a könyvtári munkafolyamatok elméleti és gyakorlati elsajátításába.
2011, Dr. Farkas Péter
Nominális árfolyam, reálárfolyam, árfolyamindex, határidős árfolyam, fizetési mérleg, folyó fizetési mérleg, tőkemérleg, nyitott gazdaság alapegyenletei, a fizetési mérleg rugalmassági, abszorpciós és monetáris megközelítése, a Mundell-Fleming modell, abszolút és relatív vásárlóerő-paritás, eszközárak modellje, rugalmas áras monetáris modell, ragadós áras monetáris modell, reálkamat-különbözet modellje, a portolió egyensúlyi modell, rögzített és lebegő árfolyamrendszerek, az árfolyamrendszerek fejlődése, adósságválságok
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója