Ajánló
2011, Pethő Gábor, Vass Péter
E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Geophysics tantárgyához.
1, Radványi Tibor
Az adatbáziskezelés nagy fontosságú téma az informatikát magas szinten tanulák számára. A Haladó DBMS jegyzet túllép az alapvető ismereteken, és Az MS Access részletes megismerése után az MSSQL szerver lehetőségeit is bemutatja.
2011, Sike Sándor
A tananyag áttekintést ad az Európai Unió működését meghatározó szerződésekről, mindenekelőtt a 2009. december 1-jétől hatályos Lisszaboni Szerződésről, bemutatja a továbbra is hatályban tartott alapszerződéseket. Felvázolja az Unió intézmény-rendszerének működését, megismerteti az egyes intézmények információs termékeit, az EU hivatalos dokumentumait, valamint az ezek közötti eligazodás metódusait. A tananyag megismerteti a hallgatókat a 2009 őszétől megújult Európa Szerver tartalmainak bonyolult rendszerével. Segítséget nyújt a szerveren található honlapok ezrei közötti eligazodásban, biztonságos alapot nyújt a különböző adatbázisokban való, az erre kifejlesztett rendszerek segítségével történő kereséshez.
1, Vajda István
A megújuló energiaforrások és azok felhasználása villamos energia termelésére. A szupravezetők fizikája (elméleti és alkalmazástechnikai szempont), az alacsony hőmérsékletek előállítása, a villamos energetikai gyakorlatban alkalmazott szupravezető alkatrészek gyártása és tulajdonságai. Közvetlen energiaátalakítás elmélete, a gyakorlatban alkalmazott közvetlen energiaátalakítók típusai és villamos jellemzőinek számítása. Energiatárolás elvei, gyakorlati megvalósításai és alkalmazásai. A megújuló energiaforrások villamos részeinek tervezése, üzemeltetése, a villamos rendszerbe való illesztése és gazdaságosságának megítélése (elméleti alap)
2011, Schanda János
A jegyzet megismerteti a hallgatót a színtan elemeivel. Röviden összefoglalja a látás észlelet alapjait, a szem felépítését, az optikai jel retinális feldolgozását. Foglalkozik a színmérés alapjaival, így a radiometriai és fotometriai fogalmakkal, a színinger-mérés törvényszerűségeivel, és a számítógépes szín-management kérdéseivel. Röviden áttekinti a szín-alkalmazás kérdéseit, így elsősorban a színinger megjelentetésére használt eszközöket (monitor, nyomtató), azok méréstechnikai elemeit. A jegyzetet a színek számítógépes használatával kapcsolatos néhány megjegyzés és a tématerület további megismeréséhez fontos könyvek és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság vonatkozó jelentéseinek felsorolása zárja.
1, Jeney András
Gyakorlati problémák megoldásának fázisai. Mátrixszámítási összefoglaló. Aklasszikus hibaszámítás alapjai. A négy alapművelet eredményének hibabecslése. Egy- és többváltozós valós függvények elsőrendű hibabecslése. A lebegőpontos aritmetika modellje. A számábrázolás és az alapműveletek kerekítési hibájának becslése. Algoritmus a kerekítési hibák halmozódásának kompenzálására.A feladatérzékenység és a numerikus stabilitás. Direkt és inverz hibák. A kondíciószám. A kerekítési hibák, mint öröklött hibáknak való értelmezése. Lineárisegyenletrendszerek megoldásának néhány direkt módszere: Gauss-elimináció,LU-módszer, Cholesky-módszer. Az elimináció alkalmazása determináns kiszámítására és mátrixinvertálásra. Iteratív módszerek lineáris egyenletrendszerekre:a Jacobi- és a Seidel-iteráció. Elégséges feltételek a konvergenciára és hibabecs-lés. Lineáris egyenletrendszerek hibaanalízise: tételek és gyakorlati alkalmazásuk az érzékenységvizsgálat területéről. Utólagos hibabecslések. A közelítőmegoldás iteratív javítása. Bevezető ismeretek a MATLAB matematikai szoftveralkalmazásába. Néhány algoritmus MATLAB programja. Kidolgozott példákés gyakorlásra ajánlott feladatok. Előadásvázlatok fóliákon.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója