Ajánló
2010, Csabina Zoltánné
Ez a modul az integrálszámítás alkalmazására gyűjtött feladatokat foglalja össze.
1, Flesch Bálint, Kerekes Gábor, Vékás Magdolna, Szilágyi Sándor, Vékás Péter
A kézműves fotógráfiai eljárások azok a módszerek, amelyekben a ma használatban lévő változatokhoz képest több manuális elem van.Mivel nem részei a mainstream felhasználásnak, ezért más néven alternatív technikáknak is hívják ezeket, bár ez szélesebb kategória: alternatív technika lehet azis, ami másképpen (nem a kézműves jellegben) tér el az általában használtaktól, mint például a Polaroid transzfer (a Polaroid kép átvitele egy másik hordozóra),vagy a fordítós színes anyagok negatívként történő előhívása, ahol egy általánosan használt, modern anyagot módosítanak a szokásostól eltérő kidolgozással. Dealternatív módszerek lehetnek azok is, ahol a felvételező eszköz más, mint a szokásos: például a lyukkamera, a hőkamera, a célfotókamera stb. A tananyag alegegyszerűbb kézműves/történeti fotótechnikákat bemutató oktató film-sorozat
2010, Dr. Dömsödi János
A földminősítés igénye és eredményei elsődlegesen a termőföld-ingatlanok használati értékében mutatkoznak: mivel a termőföld a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, alapvető legfontosabb termelőeszköze. Ebből következik, hogy a termőföldek értékelési eljárásaihoz is az alapadatokat, ill. a fő tényezőket a földminősítési adatbázis szolgáltatja.
2010, Dr. Székely Csaba
Az agrárstruktúra elsősorban a művelési ágak arányában, az egyes élelmiszer- és egyéb mezőgazdasági termékek termelésének összetételében jut kifejezésre. A mezőgazdaságon belüli fontos strukturális kérdés a növénytermesztés és az állattenyésztés, illetőleg a hagyományos és az ökológiai termelést szolgáló területek egymáshoz viszonyított aránya.
2011, Szabó Bálint
A könyv ismerteti az adatbázis-tervezés és -kezelés alapvető fogalmait, a relációs adatbázisok tervezésének, fizikai kialakításának és használatának folyamatát. Az olvasó a tananyag elsajátítása után képes lesz adatbázisok adatait megfelelően kezelni, kívánt szempontok szerint kiválogatni, rendszerezni, megfelelő formában megjeleníteni. Érteni fogja, a Microsoft Access relációs adatbázis-kezelő rendszer működését, képes lesz mások által létrehozott Access adatbázisok használatára, vagy akár egyszerűbb adatbázisok elkészítésére is.
2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor
Egyszerő, tengely szimmetrikus alkatrész CAD modellezése CATIA v5 CAD rendszerben
3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2014. január 29.

Mi is ott voltunk a 14. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Papp László Sportarénában január 16-18. között. A kiállítás három napján, 5 000 négyzetméteren, összesen 121 hazai és külföldi kiállító és 48 előadás várta a látogatókat. A Digitális Tankönyvtár csapata a fejlesztéseinkről szóló szekciótermi előadásokkal, az online kvízjátékunk kitöltési lehetőségével, és a Tankönyvtárról nyújtott információkkal próbált segíteni az érdeklődőknek.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

2012. szeptember 14.

2012 szeptemberétől hozzáférhetővé válik a felsőoktatás és részben a tudományos kutatóhelyek számára az Elsevier SciVerse 1192 darab e-könyvet tartalmazó e-book könyvtára. A jogosult intézmények számára az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosítja a hozzáférést.

2012. január 5.
Az ADT egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető tudományos és forrás adatbázis gyűjtemény. Célja a legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikumok kereshető formában történő közzététele, a lehető legteljesebb formában. Az ADT által tartalmazott szövegek terjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója