Ajánló
2010, Hidvéginé dr. Erdélyi Erika
A modul célja, hogy a hallgató átfogó ismeretek szerezzen a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól, jogintézményei lényegéről és a gyakorlatban történő alkalmazás főbb szabályairól.
2010, Dr. Ágfalvi Mihály
Ez a modul a mérnökgeodéziai munkák szemszögéből tekinti át és foglalja össze a vízszintes és magasság kitűzéseket. A kitűzési munkák sajátosságainak rövid ismertetése után a kitűzési munkák szervezésének és rendjének szintén rövid összefoglalója következik. Ezután a kitűzések pontossági követelményeit vizsgáljuk az építési pontossági követelményekkel (építési tűrésekkel) összefüggésben. A vízszintes kitűzések alapműveleteit (hossz- és szögkitűzés, vetítés) tárgyaló rész után a vízszintes kitűzések módszereit, azt követően a magassági kitűzéseket tekintjük át. Ezeken a részeken belül a kitűzések ellenőrzéséről, a kitűzött pontok megjelöléséről is lesz szó.
2011, Ésik Zoltán, Gombás Éva, Németh L. Zoltán
Napjaink informatikai rendszerei egyre komplexebbek, és rohamosan bővül azoknak az alkalmazásoknak sora, melyek formális verifikációt igényelnek a hagyományos szimuláció és tesztelés mellett. A jegyzet az egyik legfontosabb verifikációs módszer, a modell ellenőrzés elméletébe és gyakorlatába kíván bevezetést nyújtani. Először áttekintjük a modell-ellenőrzés feladatát, megvalósítását, a módszer előnyeit és korlátait. Ezután konkurens és időzített rendszerek átmeneti rendszerekkel történő modellezését mutatjuk be, majd a rendszerek dinamikus viselkedésének leírása kerül tárgyalásra temporális logikák segítségével. Ezt követően az explicit és szimbolikus modell-ellenőrzés legfontosabb algoritmusait mutatjuk be. Végül a SPIN és az UPPAAL modell-ellenőrző szoftver rendszerrel ismertetjük meg az olvasót.
2011, Kerecsendi András
A tananyag bemutatja az integrált könyvtári rendszerek történetét, feladatkörét, működésének alapjait, jelentőségét. Részletesebben foglalkozunk a főbb modulok (beszerzés, katalogizálás, folyóiratkezelés, OPAC, kölcsönzés) nyújtotta funkciókkal, lehetőségekkel, illetve a szoftverektől elvárható egyéb szolgáltatásokkal. A hallgatók megismerik a hazánkban elterjedt rendszereket főbb tulajdonságaik alapján, amely tudás alapján képesek akár kiválasztani egy könyvtár számára a megfelelő megoldást.
2010, Tarsoly Péter
Ez a modul a távmérés történetével, a geometriai-optikai valamint a fizikai távmérés alapjaival, módszereivel és redukcióival foglalkozik.
2010, Dr. Szepesné Stiftinger Mária
A rendszerfejlesztési folyamat első lépésinek ismertetése. A fogalmi modellt kialakítása a cél, majd annak alapján a tervezés műveletén keresztül eljutunk a megvalósítási modellhez. A fejezet tárgyalása a RUP módszertant követi. A modul fő kérdése, hogy hogyan tudjuk kialakítani ezt a modellt. Figyelni fogunk az inkrementális iteratív életciklus modell alkalmazására.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója