Ajánló
1, Lovász László
A matematika egyik leggyorsabban növekvőterülete a kombinatorika. Ez látható abban, hogy számos területenalkalmazzák (pl. számítógép-tudományban, operációkutatásban), de abban is,hogy a kombinatorikai módszerek egyre bonyolultabbakká válnak és számos másmatematikai diszciplínát is alkalmaznak.A könyv célja, hogy bemutassa a kombinatorikai módszerek egy részét azoknak,akik ezeket a módszereket alkalmazni kívánják elméleti és gyakorlatiproblémák megoldásánál. Ezt úgy éri el, hogy különböző trükköket éstechnikákat mutat be feladatokon és feladatsorozatokon keresztül. Ezeknek asorozatoknak a megoldásai elvezetnek a kombinatorika számos fontoseredményéhez. Egy külön rész ötleteket ad minden egyes problémamegoldásához, míg a harmadik rész tartalmazza az összes részletes megoldást.A könyv tartalmaz egy szótárt is, amely a könyvben előforduló kombinatorikaifogalmak definícióját sorolja fel.
2011, Prof. Dr. Tisza Miklós
A vasötvözetek az ipari alkalmazást tekintve mindmáig az egyik legfontosabb mérnöki anyagnak tekinthetők, alkalmazási arányuk és jelentőségük különösen a gépipar területén meghatározó. Széleskörű alkalmazásukban az is fontos szerepet játszik, hogy a vasötvözetek különféle átalakulási módjainak tudományos igényű elemzése is a különféle anyagok között a legnagyobb múltra tekint vissza. A vasötvözetek széleskörű ipari alkalmazásának egyik alapvető oka, hogy tulajdonságaik megfelelően végrehajtott fázisátalakulásokkal igen széles tartományban változtathatók.E tulajdonság változtatások elvi alapjai a vasötvözetek egyensúlyi és nem egyensúlyi átalakulási folyamataiban rejlenek. Ezért ebben a tananyag modulban olyan elméleti és módszertani anyagok kidolgozását tűztük ki célul, amelyek a különböző képzési szinteken tanuló mérnökhallgatókat segítik e folyamatok elvi alapjainak jobb megértésében és ez által lehetővé teszik az alkalmazások által megkívánt felhasználói tulajdonságoknak megfelelő fázisátalakulások tudatos megtervezését, gyakorlati felhasználását. A tananyag modul részletesen elemzi és szemléletesen bemutatja a különféle kristályosodási folyamatok során lejátszódó fázisátalakulásokat.
2012, András Oláh
his book gives all-inclusive information to the students and to the professionals of the nursing and helps to learn and to know every projections of it with numerous tables, pictures and videos.
2011, Antal Péter - Bóta László
A tananyag a korszerű számítógépek alapvető tulajdonságaival , a számítógépek belső felépítésével, működési elvével ismerteti meg a hallgatót. Taglalja az egyes alkatrészek illesztési és szerelési szabályait, ismerteti a számítógéphez csatolható input és output eszközök csatolási és telepítési tudnivalóit, az üzembe behelyezés és működtetés szabályait. Részletesen taglalja a korszerű operációs rendszerek tulajdonságait, és telepítésük lépéseit.
2011, Pálvölgyi Mihály
A tananyag a szabályozatlanság/szabályozottság spektrumból kiindulva bevezet a természetes nyelven alapuló osztályozás fő típusaiba, azok ismérveibe, fejlődéstörténetébe és alkalmazásaiba.Az indexelés modul áttekintést ad a kulcszóindexek, a PRECIS-index, a hivatkozási index készítésének, használatának tudnivalóiról, példákra alapozva. A tárgyszavazási modul szintén példákon keresztül mutatja be a tárgyszóalkotás, tárgyszavazás szabályait. Ezt követi a legjelentősebb nemzetközi tárgyszórendszerek (pl. az amerikai Kongresszusi Könyvtár), illetve magyar tárgyszórendszrek (Új Könyvek tárgyszójegyzék, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kétnyelvű tárgyszórendszere) sokrétű bemutatása.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója