Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

Vidék- és területfejlesztés 4., A regionális politika és eszközrendszere

2010, Dr. Dorgai László

A térségi gazdasági-szociális különbségek veszélyes szintet is elérhetnek, ezért az egyes országok és az Európai Unió is a területi különbségek mérséklésére törekszik a társadalmi-kohézió jegyében. A modul elsősorban az eszközrendszer bemutatására helyezi a fő hangsúlyt, bár szól a regionális politikában követett elvekről is (így: szubszidiaritás, partnerség, programozás, koncentráció, addicionalitás). Az eszközrendszerben a jelenlegi programidőszak (2007-2013) céljait (konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás, területi együttműködés) és a hozzá kapcsolódó támogatási lehetőségeket (alapok és felhasználási lehetőségeik) tárgyalja mélyebben. A magyar területfejlesztési politika kapcsán a területfejlesztési törvényből indul ki és eljut az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, illetve annak operatív programjaihoz, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztéséhez. Ismerteti a támogatási források tervezett megosztását is.

CAD/CAM/CAE elektronikus példatár - Műszaki rajdokumentáció

2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor

Adott alkatrész 2D-srajzdokumentációjának létrehozása

Adatbázis-kezelés

2011, Szabó Bálint

A könyv ismerteti az adatbázis-tervezés és -kezelés alapvető fogalmait, a relációs adatbázisok tervezésének, fizikai kialakításának és használatának folyamatát. Az olvasó a tananyag elsajátítása után képes lesz adatbázisok adatait megfelelően kezelni, kívánt szempontok szerint kiválogatni, rendszerezni, megfelelő formában megjeleníteni. Érteni fogja, a Microsoft Access relációs adatbázis-kezelő rendszer működését, képes lesz mások által létrehozott Access adatbázisok használatára, vagy akár egyszerűbb adatbázisok elkészítésére is.

Szerelés és karosszériagyártás

2011, Dr. Kardos Károly, Dr. Danyi József

Regressziós modellek az egészségpolitikai tervezésben példatár; Regressziós modellek az egészségpolitikai tervezésben példatár

1, Vokó Zoltán, Kabos Sándor, Lőw András

A Poisson regressziós modellek az elmúlt húsz évben váltak a leíró és analitikus epidemiológia egyik meghatározó statisztikai eszközévé. Részletes példákon keresztül bemutatunk be számos kevert (szám- és kategória értékû magyarázó változókkal, fix- és random tényezõs) regressziós modellt. Az általánosított lineáris modell formalizmusában felírt alkalmazás is szerepel a példatárban.

C példatár

1, Juhász István, Kósa Márk, Pánovics János

A C példatár tankönyv, a C programozási nyelv gyakorlati alkalmazásába nyújt betekintést. A legegyszerűbb példáktól kezdve a nemzetközi programozói versenyeken előforduló feladatokig vezeti végig az olvasót, bemutatva a nyelv kínálta lehetőségeket egy-egy probléma vagy algoritmus hatékony kódolására.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.