Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN

1, Kovács János Mátyás

A kurzus a közgazdasági gondolkodás institucionalista iskoláinak történetébe enged bepillantást. Középpontjában a modern közgazdaságtanban több mint három évtizede zajló „intézményi fordulat” áll. Az a sokrétű közgazdasági tudás, mely eredetileg a főáramon kívül illetve annak szélén keletkezett, egyfajta módszertani megbékélés keretében ma már jószerivel a standard elmélet részévé vált.Bár a félév során a legtöbb időt az új intézményi közgazdaságtan megismerésére fordítjuk (ideértve annak előzményeit és fogadtatását is), a kurzusnak nem célja, hogy az iskola egyes „osztályait” kimerítően tárgyalja, ezt megteszi számos más kurzus helyette. Fontosabb, hogy az új institucionalista gondolkodás térnyerését elhelyezzük a közgazdasági eszmetörténetben, és megértsük az intézményi fogalmak illetve az interdiszciplináris kutatási programok újra-és-újramegjelenésének tudományelméleti és tudományszociológiai okait. Az eszmetörténeti áttekintés során – a bevett szokásoktól eltérően – Kelet-Európára és az interdiszciplináris érintkezésekre is figyelünk. A kurzus egy kiadós fogalomtörténeti/módszertani bevezető után, először az institucionalizmus „régi” iskoláit veszi sorra és hasonlítja össze az „újakkal”. Majd lehorgonyoz az új intézményi közgazdaságtannál, bemutatva annak legfontosabb aldiszciplináit. Végül választ keres arra a kérdésre is, hogy miért olyan akadozó és felemás az új intézményi gondolkodás fogadtatása térségünkben.

Network economics

1, Dr. Bartha Zoltán

What is Network economics about, and how does it differ from standard economics. First of all it has to be emphasised that the basic assumptions and beliefs of Network economics are not different from those of the standard economics. It is not a new theory within economics. So what is the point in teaching Network economics, one might ask. Network economics directs our attention to the special context of networks that consists of rules and mechanisms already known by economists. In other words: Network economics discusses the special economic consequences of agents operating within the special circumstances of networks.

EU agrár- és földbirtok-politika 3., Közös Agrárpolitika kialakulása, fejlődése és reformjai.A WTO és a Közös Agrárpolitika

2010, Dr. Nagy Frigyes

A magyar mezőgazdaság, a többi tagállamhoz hasonlóan, további mintegy százhúsz országgal tagja a Világkereskedelmi Szervezetnek, ahol a nemzetközi kereskedelem alapszabályait fogalmazzák meg, és a szabályok betartását ellenőrzik. A szabályok megszegéséért szigorú szankciók járnak. Így valamennyi tagország érdeke, hogy alkalmazkodjon, és elkerülje a nemzetközi kereskedelemből való kizárást, vagy egyéb más szankciót. Ezt azért kell ismerni, mert a tapasztalatok szerint sokszor találkozunk értetlenséggel, egyoldalú szemlélettel, saját érdekek fel nem ismerésével, és nem teljesíthető követelések támasztásával.

Információkereső nyelvek II.

2011, Pálvölgyi Mihály

A tananyag a szabályozatlanság/szabályozottság spektrumból kiindulva bevezet a természetes nyelven alapuló osztályozás fő típusaiba, azok ismérveibe, fejlődéstörténetébe és alkalmazásaiba.Az indexelés modul áttekintést ad a kulcszóindexek, a PRECIS-index, a hivatkozási index készítésének, használatának tudnivalóiról, példákra alapozva. A tárgyszavazási modul szintén példákon keresztül mutatja be a tárgyszóalkotás, tárgyszavazás szabályait. Ezt követi a legjelentősebb nemzetközi tárgyszórendszerek (pl. az amerikai Kongresszusi Könyvtár), illetve magyar tárgyszórendszrek (Új Könyvek tárgyszójegyzék, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kétnyelvű tárgyszórendszere) sokrétű bemutatása.

Szoftvertesztelés

1, Ficsor Lajos, Kovács László, Kusper Gábor, Krizsán Zoltán

szoftverteszetlés célja, tesztelési módszertanok, analízis és tervezés, tesztelési szoftverek, teszt menedzsment

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.