Ajánló
2011, Sima Dezső, Schubert Tamás
Az elmúlt évtized informatikai fejlesztései lehetővé tették, az üzleti igények pedig kikényszerítették, hogy az informatika is egyre inkább szolgáltatássá váljék, és az üzleti alkalmazások megfelelő minőségű, költséghatékony ellátását biztosítsa. Az e feladatot ellátó adatközpontok és elosztott informatikai rendszerek üzemeltetését csak a rendszerelemeket, folyamatokat, a felügyeleti megoldásokat és a kidolgozott módszertanokat jól ismerő szakemberek tudják elvégezni.A tantárgy keretei között a hallgatók megismerkednek az adatközpontok, a párhuzamos és elosztott rendszerek, és ezen belül a DP és MP szerverek, a tároló hálózatok sajátosságaival, felépítésével, az alkalmazási környezet által támasztott teljesítmény-, megbízhatósági, és biztonsági elvárásokkal, valamint adott elvárásoknak eleget tevő szerverrendszerek kialakításának szempontjaival, módjával. Az előadásokon hangsúlyt kapnak a különböző virtualizáló megoldások, amelyek megértését gyakorlati bemutatók is segítik.
2011, Dr. Gál Péter, Dr. Bercsey Tibor
2011, Racskó Réka
Az információs társadalomban a könyvtári szolgáltatások elektronikus környezetben történő közvetitése új dimneziókat nyitott. Olyan, eddig nem használt fogalmak jelentek meg, mint az elektronikus, digitális vagy virtuális könyvtárak. Az új techikáknak köszönhetően számos digitalizálási projekt jelent meg, amelyek hozzájárulnak kulturális örökségünk átörökitéséhez.
2011, Sándor Klára
A tananyag az olvasáskutatás különféle területeinek alapfogalmaival, szemléletével ismerteti meg a hallgatókat: érinti az olvasás fiziológiai és kognitív jellemzőit, az olvasástanítás módszereit, a különféle befogadáselméleti irányzatokat; bemutatja a Magyarországon végzett nemzetközi olvasásértési vizsgálatokat és eredményeiket, valamint a magyarországi olvasásszociológiai kutatásokat és eredményeiket; kitér az olvasás, a könyv, az írásbeliség átalakuló szerepére.
2010, Katonáné Gombás Katalin
Ennek a témakörnek a megírásakor azt a célt tűztük ki, hogy az ezredfordulót követő évek erdészetpolitikai, stratégiai célkitűzéseit foglaljuk össze önkényes válogatásban, a mezőgazdasági területrendezés, a közeljövő birtokrendezéseinek, birtokfejlesztéseinek nézőpontjából.
3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2014. január 29.

Mi is ott voltunk a 14. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Papp László Sportarénában január 16-18. között. A kiállítás három napján, 5 000 négyzetméteren, összesen 121 hazai és külföldi kiállító és 48 előadás várta a látogatókat. A Digitális Tankönyvtár csapata a fejlesztéseinkről szóló szekciótermi előadásokkal, az online kvízjátékunk kitöltési lehetőségével, és a Tankönyvtárról nyújtott információkkal próbált segíteni az érdeklődőknek.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója