Ajánló
2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor
Egyhengeres robbanómotor mozgásszimulációja CATIA CAD környezetben
2011, Juhász Krisztina, Juhász Dániel, dr. Török Imre
A különböző termikus eljárások során - pl.: hegesztési-, hőkezelési-, felületkezelési stb. - az anyagban rendkívül összetett, komplex változások mennek végbe. A munkadarabban a rajta végrehajtott hőciklus következményeként, hőtágulás-zsugorodás, fázisátalakulás(ok) játszódnak le. Egy hegesztett kötés kialakulásakor a hegesztő eljárástól függően a varraton kívül a hőhatásövezet megjelenésével is számolni kell. A hőhatásövezet az alapanyagnak az a meg nem olvadt része, amelyben a hegesztési hőfolyamat hatására mikroszerkezeti átalakulások játszódnak le. Ez a jelenség az allotróp átalakuláson keresztülmenő anyagokban (pl.: acélok) a hőhatásövezeten belül fázisátalakulási övezetet is eredményez, amely több zónára tagolható, a hőfolyamat okozta mikroszerkezetváltozási sajátosságok alapján. A hőhatásövezetek jellegzetes kialakulásának bemutatására, elemzésére, modellezésére mutat be példákat a digitális tananyag, amelyen keresztül a hallgatók megismerkedhetnek e komplex jelenséggel.
2010, Prof. Dr. Závoti József
Ez a modul a kapcsolatvizsgálat alapfogalmaival és fő feladataival ismerteti meg az Olvasót. Két mennyiség kapcsolatának feltárása a mindennapi életben is nagy jelentőséggel bír. A kapcsolat számszerűsítése különös jelentőséget nyer. A modul rendkívül gazdag példaanyagot tartalmaz, amely megkönnyítheti a kapcsolatvizsgálati módszerek elsajátítását.
2011, Dr. Szűcs Edit, Dr. Budai István, Matkó Andrea
Környezetmendzsment modul
2010, Mizseiné Dr. Nyiri Judit
Kivonat: Hazánkban a termőföld – arányát, minőségét, területi elhelyezkedését tekintve az ország kiemelkedően fontos tényezője. Használatához alapvető fontosságú érdekek kötődnek. Ennek a modulnak célja, átfogó képet nyújtani a „kárpótlás-földosztás” eredményeként kialakult tulajdoni- és birtokszerkezetről. A statisztikai adatokat elemzésekkel egészítjük.
2011, Dr. Karajz Sándor, Tóth Zoltán
A legújabb közgazdaságtani irányzatok elemzéseikben kiemelik, hogy a gazdasági rendszerek komplexek, ezért a gazdasági események előrejelzése a mai hagyományos módszerekkel korlátokba ütközik. A közgazdaságtan természeténél fogva együtt alakul, fejlődik a társadalommal. Az elmúlt évszázadokban alkotott, matematikai és fizikai elvein alapuló, hagyományos közgazdaságtan konzisztenciája lenyűgöző, de modelljeinek premisszái túlságosan lehatárolják érvényességüket, magyarázóerejüket, s így a egyre távolabbinak tűnnek a valós gazdasági helyzettől, problémáktól. A közgazdászok számára nagyon fontos volna, ha a gazdasági jelenségek analizálásával, tanulmányozásával az előrejelzési képességük javulna. Ehhez nyújt segítséget ez a tankönyv.
2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója