Ajánló
2010, Márkus Béla
The aim of this module to give an overview of spatial data management and query operations, at the same time introduce the application. These operations appear in each GIS application, and support the GIS staff in operator level.
2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor
Build a cantilever beam model which is fixed at one end and make Finite element analysis with CATIA „s Generative Structural Analysis module.
2011, Dr. Sztrik János
Jelen segédlet a megbízhatóság-elméleti és sorbanállási problémákra koncentrálva a legfontosabbnak ítélt eljárásokat és megközelítéseket tárgyalja. Az összeállított Markovi-szintű modellek felépítése csupán alapvető valószínűségszámítási ismereteket tételez fel. Betekintést nyújt a modellalkotásba, a képletek származtatásába, kiszámításába és az eredmények kiértékelésébe.A jegyzete célja, hogy az olvasókat megismertesse a sztochasztikus modellezés alapvető fogalmaival, eszközeivel és eljárásaival. Fontos szerep jut a szemléletmód kialakításának hiszen értelmes választ csak értelmes kérdésre lehet adni. Hiába a szép, zárt-alakú analitikus matematikai képlet, ha nem tudjuk kiszámítani. Ezért megmutatjuk hogyan lehet ugyanazt a problémát különböző oldalról is megközelíteni. A jegyzet az alapképzésben részvevő mérnök informatikus, programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, alkalmazott matematikus hallgatóknak készült, de utolsó fejezeteit mesterszakos szakos hallgatók és doktoranduszok is jól használhatják. Több szemeszter anyagát öleli fel, kiforrott összeállítás, hiszen korábbi időszakban az osztatlan egyetemi képzés keretében sok éven át oktatta a szerző. Újdonság, hogy a különböző sorbanállási rendszerek jellemzőit könnyen ki lehet számítani az erre a célra írt Java-appletek segítségével. Az elméleti problémákat a jobb megértés végett sok esetben példák illusztrálják és feladatgyűjtemény áll az érdeklők rendelkezésére. A jegyzet hiánypótló, Magyarországon nincs olyan segédlet, amely ilyen részletességgel tárgyalja ezen témakört.
2011, Dr. Mileff Péter, Ficsór Lajos, dr. Mészáros László, Wagner György
A tananyag áttekinti az információs rendszer architektúrákat, az elosztott alkalmazások fejlesztését, a VIR rendszerek fejlesztését, valamint bemutat workflow, VIR rendszer esettanulmányokat.
2011, Pálvölgyi Mihály
A tananyag célja, hogy bevezessen a tartalmi, tárgyi feltárás elméletébe, alapfogalmaiba, fogalmi, nyelvi összefüggéseibe, a könyvtári tudásreprezentáció eszköztárába és módszereibe.Részletesen vizsgálja az osztály, osztályozás, osztályalkotás, összefüggések, relációk kérdését. Ezt követően a feltárási egységek, a kognitivum és szurrogátum viszonyába, a feltárás folyamatába, mélységi szintjeibe ad betekintést.Ezekre az alapfogalmakra építve tárgyaljaz információkereső rendszer fogalmát, céljait, modelljeit, alkalmazási példáit. A tananyag részletesen ismerteti az Egyetemes Tizedes Osztályozás alapján történő feltárás tudnivalót, megoldási sémákon, gyakorlati példákon keresztül.
3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2014. január 29.

Mi is ott voltunk a 14. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Papp László Sportarénában január 16-18. között. A kiállítás három napján, 5 000 négyzetméteren, összesen 121 hazai és külföldi kiállító és 48 előadás várta a látogatókat. A Digitális Tankönyvtár csapata a fejlesztéseinkről szóló szekciótermi előadásokkal, az online kvízjátékunk kitöltési lehetőségével, és a Tankönyvtárról nyújtott információkkal próbált segíteni az érdeklődőknek.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.

2012. szeptember 14.

2012 szeptemberétől hozzáférhetővé válik a felsőoktatás és részben a tudományos kutatóhelyek számára az Elsevier SciVerse 1192 darab e-könyvet tartalmazó e-book könyvtára. A jogosult intézmények számára az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosítja a hozzáférést.

2012. január 5.
Az ADT egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető tudományos és forrás adatbázis gyűjtemény. Célja a legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikumok kereshető formában történő közzététele, a lehető legteljesebb formában. Az ADT által tartalmazott szövegek terjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója