Ugrás a tartalomhoz
Recommendations

Alapjogok. Alkotmánytan II.

2008, János, Sári, Bernadette, Somody

A tankönyv átfogóan, a magyar alkotmányjog szemszögéből dolgozza fel az alapjogok témakörét.

Magyarító szótár

1, Tótfalusi István

Nyelvérzékünk napjainkban két nagy osztályt különböztet meg a szavak között. Vannak szavak, melyeket magyar szavakként tartunk számon. Ilyen az apa, hal, méz, nyom, les, fej szó, de magyarnak valljuk a sátor, vásár, asszony, üveg, zsír, polgár, kilincs, piac, iskola stb. szót is. Ezekkel szemben állnak az átlagos nyelvérzékű beszélő tudatában az idegen szavak, vagyis az olyan szók, mint az aktív, coach, kartell, pendrive, perspektíva, videó szó.

A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban

2001, Jon Elster

A mű bevezetés a társadalomtudományokba, áttekinti a modern analitikus és empirikus társadalomtudományok alapkérdéseit.

Thomas-féle kalkulus, I. kötet

1, George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano

A Thomas-féle Kalkulus a mérnökök matematikai oktatásában világszertefogalommá vált. Az eredeti, 15 fejezetből álló terjedelmes tankönyv központitémája a differenciál- és az integrálszámítás, célja pedig, hogy az olvasótbevezesse az analízis e két alapvető eszközének legfontosabb alkalmazásaiba.A mű egyik nagy erénye, hogy rendkívül nagy számban tartalmaz kidolgozottpéldákat, illetve különböző szintű gyakorló-feladatokat, így egységeskomplex tankönyvként és példatárként használható. A magyar kiadás 3 kötetbenjelenik meg.Az első kötetet tárgya a differenciálszámítás. Az első fejezet lényegében atovábblépéshez szükséges középiskolai ismeretek összefoglalása. A 2.fejezetben a szerzők a határérték és a folytonosság fogalmát tárgyalják,majd ezt követi a 3. fejezetben a derivált fogalmának bevezetése és aderiválási szabályok ismertetése. A 4. fejezet a derivált legfontosabbalkalmazásait öleli fel, itt kaptak helyet oly fontos és közismert tételekis, mint a Bolzano- vagy a Darboux-tétel.A második kötet tárgya az integrálszámítás. Mivel a fejezetek folyamatosszámozását a 3 kötetben végig fenntartjuk, a 2. kötet az 5. fejezettelindul, melyben a szerzők bevezetik a határozott integrál fogalmát ésismertetik a Newton-Leibniz-tételt. A 6. fejezet a határozott integráltipikus alkalmazásait tárgyalja, a terület- és térfogatszámítást, továbbáegyes fizikai alkalmazásokat. A 7. fejezet témája a transzcendensfüggvények. A következő két fejezet ismét az integrál gyakorlati oldaláhoztér vissza. A 8. fejezetben a különféle integrálási technikákkalismer-kedhet meg az olvasó, míg a 9. fejezetben az integrál kevésbétriviális alkalmazásairól: a differenciálegyenletek néhány típusáról esikszó.A harmadik kötet a 10. fejezettel kezdődik. A 10. fejezetben akúpszeletekkel és a polár-koordinátákkal ismerkedhetünk. A 11. fejezettárgya a véges sorok és sorozatok elmélete. A 12. fejezetbe került a térkoordinátageometriájának ismertetése. A 13. fejezet a vektor értékűfüggvényekkel és a térbeli mozgások leírásával foglalkozik. A 14. fejezettárgya a parciális deriváltak, a 15. fejezeté a többszörös integrálok. A 16.fejezet pedig az integrálfogalom kiterjesztésével vektorterekre valófoglalkozik.Az eredeti művet George B. Thomas, a Massachusetts Institute of Technologynéhai professzora írta a differenciál- és integrálszámítás oktatásáraszolgáló tankönyvként.