Recommendations
2011, Sike Sándor
A tananyag áttekintést ad az Európai Unió működését meghatározó szerződésekről, mindenekelőtt a 2009. december 1-jétől hatályos Lisszaboni Szerződésről, bemutatja a továbbra is hatályban tartott alapszerződéseket. Felvázolja az Unió intézmény-rendszerének működését, megismerteti az egyes intézmények információs termékeit, az EU hivatalos dokumentumait, valamint az ezek közötti eligazodás metódusait. A tananyag megismerteti a hallgatókat a 2009 őszétől megújult Európa Szerver tartalmainak bonyolult rendszerével. Segítséget nyújt a szerveren található honlapok ezrei közötti eligazodásban, biztonságos alapot nyújt a különböző adatbázisokban való, az erre kifejlesztett rendszerek segítségével történő kereséshez.
2011, Racskó Réka
Az információs társadalomban a könyvtári szolgáltatások elektronikus környezetben történő közvetitése új dimneziókat nyitott. Olyan, eddig nem használt fogalmak jelentek meg, mint az elektronikus, digitális vagy virtuális könyvtárak. Az új techikáknak köszönhetően számos digitalizálási projekt jelent meg, amelyek hozzájárulnak kulturális örökségünk átörökitéséhez.
2011, Lengyelné Molnár Tünde
A tananyag megismertet a szerzői jogi követelményekkel, a speciálisan a digitális anyagokra vonatkozó szerzői jogi törvényeket. A tananyag ezután egy más dimenzióba vezet minket, és a titkosítás tudományterületét ismerhetjük meg. Egy történeti ágon át haladva olvashatunk változatos megoldásokról, majd a titkosítás generációin végigmenve eljutunk napjaink már komoly matematikai ismereteket is igénylő algoritmusaihoz. Közben megismerhetjük a kódolás tudományának, a kriptográfiának a fogalomrendszerét, illetve az elrejtés tudományát, a szteganográfiát. Majd a fogalmak ismertetése után kerülnek összefoglalásra a titkosítási algoritmusok. A tananyag ezután visszakanyarodik a szerzői jog területére melynek középpontjába most a szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technika kerül. Ehhez megnézzük az Európai Unió irányelveit, valamint a jogsértő eseteket. Végezetül a használható DRM-algoritmusok bemutatása következik, de a tananyagot a könyvtárak és a digitális jogkezelés helyzetével zárjuk.
2011, Sima Dezső, Schubert Tamás
Az elmúlt évtized informatikai fejlesztései lehetővé tették, az üzleti igények pedig kikényszerítették, hogy az informatika is egyre inkább szolgáltatássá váljék, és az üzleti alkalmazások megfelelő minőségű, költséghatékony ellátását biztosítsa. Az e feladatot ellátó adatközpontok és elosztott informatikai rendszerek üzemeltetését csak a rendszerelemeket, folyamatokat, a felügyeleti megoldásokat és a kidolgozott módszertanokat jól ismerő szakemberek tudják elvégezni.A tantárgy keretei között a hallgatók megismerkednek az adatközpontok, a párhuzamos és elosztott rendszerek, és ezen belül a DP és MP szerverek, a tároló hálózatok sajátosságaival, felépítésével, az alkalmazási környezet által támasztott teljesítmény-, megbízhatósági, és biztonsági elvárásokkal, valamint adott elvárásoknak eleget tevő szerverrendszerek kialakításának szempontjaival, módjával. Az előadásokon hangsúlyt kapnak a különböző virtualizáló megoldások, amelyek megértését gyakorlati bemutatók is segítik.
2011, Kis-Tóth Lajos
After clarifying the different understandings of the term knowledge base, we examine the particular features that characterise knowledge bases in different countries.To introduce you to the objectives and architecture of the Sulinet Digital Knowledge Base, to acquaint you with its „philosophy" and with possibilities of application. The lesson aims to acquaint you with the process of editing graphs, the concept of pedagogical metadata and the way they are created. You will become familiar with what a concept store is and how concept graphs are edited.
2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor
2,5 axis prismatic milling in CATIA V5
Friday, September 14, 2012

An Elsevier SciVerse e-book collection, which involves 1192 e-books, can be accessed by higher education and research institutions from September 2012. Access for authorised institutes is ensured by Educatio Public Services Non-profit LLC.

Wednesday, April 17, 2013

The highly successful Budapest International Book Festival celebrates its 20th anniversary on April 18-21, 2013. The site is Millenáris B-D buildings (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20). Digitális Tankönyvtár welcomes visitors at Stand B8, Millenáris B building.

Friday, March 08, 2013

There are several celebrations of printed books over the year, both abroad and in our country. Everybody in the publishing trade knows the Book Fairs in Frankfurt or Leipzich, which have grown into a genuine celebration of books. If we focus only on the home events, many of us can recall Vörösmarty Square or the name of Millenáris. Good news is that Digitális Tankönyvtár will exhibit at Budapest International Book Festival this year (April 18-23, 2013) as well.

Thursday, April 19, 2012

We present the new web site of Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár (abbreviated: Tankönyvtár) to the general public at the 19th International Book Festival opening today in Budapest. The new web site was developed from EU resources. Tankönyvtár staff welcomes visitors at stall No. 4 at the Book Festival. They are invited to take part in a quiz, where 8GB pen drives will be raffled among the ones who have guessed right.

Monday, April 16, 2012

You can find relevant contents the quickest on the new Portal under the tab “Browsing” with the help of the categories of fields of science; and by using the intelligent search window, which enlists quickly the documents that include the searched word. Contents were significantly developed concurrently with the renewal of the Portal, and as a result the coverage of Digitális Tankönyvtár was doubled.

Wednesday, February 29, 2012

Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár, which brings within reach Hungarian reference books, textbooks, and manuals in digital format, and which is a division of Educatio Public Services Non-profit LLC, has been operating since 2005. Users can access the services of www.tankonyvtar.hu with a new surface and continuously expanding contents.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója