Ugrás a tartalomhoz
Recommendations

Forgácsolás és szerszámai DE

2011, Dr. Kodácsy János, Dr. Pintér József

CAD/CAM/CAE elektronikus példatár - Síkfeladat

2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor

e-Content

2011, Czeglédi László

A tananyag célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a hallgatónak, amely segítségével kiigazodik az elektronikus tartalmak bonyolult rendszereiben, valamint megismeri a különböző tartalmak elektronikus feldolgozásra történő kiválasztásának döntési folyamatát. A tanítás-tanulás során három nagyobb egységet szükséges érinteni: az eszköz, a tartalom és a módszer (ezzel együtt az irányelvek). A tananyag az utóbbit részletezi a lehetőségek erejéig, építve az eszközökkel és a tartalom feldolgozásával kapcsolatos megszerzett tudás elemeire. A téma fontos szerepet tölt be a szolgáltatások megújításában, ugyanis felvázolja azokat az irányelveket, célkitűzéseket, követésre méltó elgondolásokat, amelyek révén a könyvtári szolgáltatás, az elektronikus tartalmak szolgáltatása új értelmet, új „hasznosságot” nyer. A felvázolt történeti folyamat nem haszontalan, hiszen a könyvtárak ennek különböző szintjéig jutottak el, nem egyszerre kezdődnek és fejeződnek be a fejlődés különböző szakaszai a különböző országokban, régiókban, helységekben, intézményekben. Többek között ezért is fontos megismerni és tudni, hogy az éppen következő lépéseket mely irányban érdemes megtennünk, miféle gyűjteményi és szolgáltatási politikát kövessünk.

Méréstechnika

2012, Czifra Árpád, Drégelyi-Kiss Ágota, Galla Jánosné, Huba Antal, Kis Ferenc, Petróczky Károly

Három műszaki egyetem gépészmérnöki karának oktatói rendszerezve bemutatják azt a mérés-technikai tananyagot, amelyet a gépészeti és mechatronikai alapképzésben fontosnak tartanak. A jegyzet lényegesen többet tartalmaz, mint egyetlen tantárgy anyagát. Az oktatók a tematika szerint válogathatnak a diák közül az előadásaikhoz, a hallgatók pedig igényük szerint tanulmányozhatnak egy-egy részletesebb háttéranyagot is. A jegyzet négy nagyobb témakört ölel fel. Az első csoportban a metrológiai kérdésekkel, főként a mérési hibákkal és a hibaokozókkal, valamint a mérési adatok feldolgozásával kapcsolatos ismereteket találjuk meg. A második, igen terjedelmes ismeretkör az időben változó gépészeti (fizikai) mennyiségek mérését mutatja be. A harmadik rész a gépészeti geometriai méréseké, míg a negyedik részben a mérés és minőségbiztosítás törvényi hátterével találkozhatunk.

Környezettudományi terepgyakorlat

2012, Ballabás Gábor, Dr. Bartholy Judit, Dr. Darabos Gabriella, Dr. Gábris Gyula, Kardos Levente, Dr. Kovács Béla, Mádlné Dr. Szőnyi Judit, Dr. Márialigeti Károly, Dr. Mészáros Róbert, Dr. Mindszenty Andrea, Dr. Papp Botond, Dr. Papp Sándor, Dr. Romsics Csaba, Dr. Szabó Mária, Dr. Székely Balázs, Dr. Török János, Zsemle Ferenc

A környezettudomány terepi módszereit bemutató jegyzet célja, hogy átfogó képet adjon a leendő környezettan tanár szakos hallgatóknak a terepen viszonylag egyszerűen elvégezhetőmérési módszerekről. A mű több éves kipróbálás és tapasztalat birtokában egy konkrét mintaterületen elvégzett számos környezeti vizsgálat módszerét mutatja be, ám ezek a módszerek könnyen alkalmazhatók más területek felmérésére, vizsgálatára is. Az igen komplex, mintegy 10 tudományterületet felsorakoztató terepi program során a hallgatók szinte minden környezeti diszciplina terepi módszereivel megismerkedhetnek és a mérésekelvégzése után a gyakorlatokhoz tartozó jegyzőkönyvvel, feladatlappal ellenőrizhetik tudásukat. Az egyes gyakorlati részek modulokként épülnek fel, – s bár egy adott területen kerültek kipróbálásra – általánosan másutt is használhatók, jól kombinálhatók például az érintett szakterületenként, de a tanárképzésben akár korcsoportonként is.