Ugrás a tartalomhoz
Recommendations

SZERVES KÉMIA II.

1, ANTUS SÁNDOR, MÁTYUS PÉTER

Borászati kémia

1, Kállay Miklós

Oxiológia

2006, Gábor, Gőbl

A könyv alapszerkezete a prehospitális sürgősségi ellátásra helyezi a hangsúlyt, de a hazai és nemzetközi változások tükrében a sürgősségi betegellátás rendszere is széles áttekintést kapott.

Algoritmusok

1, Ivanyos Gábor, Rónyai Lajos, Szabó Réka

Az algoritmusokkal és adatszerkezetekkel kapcsolatos első ismeretek mára az informatika alapjainak nélkülözhetetlen részeivé váltak. Ilyen ismeretekre, készségekre mindenkinek szüksége van, aki komolyan foglalkozik programozással és programok tervezésével. Ennek megfelelően kialakult egy eléggé letisztult törzsanyag, amit világszerte oktatnak a számítástechnikai, informatikai képzést nyújtó egyetemi szakokon. Elsődleges célja ennek az anyagnak a feldolgozása.

A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. Vezérfonal egy nem is olyan könnyű tárgy tanulásához

2014, Podani János

A könyv célja a szárazföldi növények (mohák, harasztok, nyitva- és zárvatermők) rendszerének ismertetése a legújabb kutatások tükrében. Az utóbbi évtized molekuláris alapon álló vizsgálatai nagy mennyiségű információt eredményeztek, amelyek az osztályozásban is alkalmazhatók. Az eredmények azt sugallják, hogy sok ponton meg kell változtatnunk a zöld növények evolúciójával kapcsolatos elképzeléseinket, ennek következtében pedig osztályozásukat is. Ily módon klasszikus törzsek (mohák, harasztok, nyitvatermők) és osztályok (kétszikűek) tűnnek el a rendszerből, utat engedve a leszármazást jobban tükröző finomabb csoportosításoknak. A könyv a molekuláris ismereteket paleobotanikai és morfológiai ismeretekkel egészíti ki. A kötet ábrái elsősorban a gyakorlati tananyagban ritkábban szereplő taxonokat, illetve törzsfákat mutatják be. A függelék hasznos információi a témakörben való komolyabb elmélyülést segítik elő mind a kutatók, mind pedig az egyetemi és főiskolai hallgatók számára.

Fémtan

1, Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Mertinger Valéria

A fémtan tudománya viszonylag fiatal, mintegy 120-150 éves múltra tekint vissza. A fémötvözetek szerkezetének leírásával foglalkozó metallográfia tudományából fejlődött ki, majd felhasználta a fizikai - különösen szilárdtestfizikai - kutatások új eredményeit, és mára a fémek előállításának, gyártásának, hőkezelésének egyik alaptudományává vált. Magyarországon a fémtant Verő József akadémikus alapozta meg, aki a Miskolci Egyetem Fémtani Tanszékének alapító tanszékvezetője volt. Az általa elkezdett úton haladt tovább Káldor Mihály. Az általuk készített Fémtan c. könyv (1975) számos generáció alaptankönyvévé vált. Az elsősorban a középiskolásoknak szánt tankönyvünk elkészítésével az volt a célunk, hogy a hagyományokra támaszkodva beépítsük a tankönyvünkbe a tudományos kutatás legújabb eredményeit.

Színtan

2010, Goethe, Johann Wolfgang

Goethe színtana az európai kultúra egyedülálló teljesítménye, a színek világára vonatkozó megfigyelések tudományos igényű leírása egy nagy művész tollából.