Ugrás a tartalomhoz
Recommendations

A vallástörténet klasszikusai

2003, Simon Róbert

Tudományos igényű válogatás a vallástudomány legjelentősebb művelőinek munkásságából a 19. század közepétől a Durkheim-iskola képviselőinek színrelépéséig.

A lélektan története

2010, Pléh Csaba

A könyv elsősorban az 1850 és 2000 közötti korban tekinti át a szaktudományos és hivatásszerű pszichológia történetét.

Számelmélet

2014, dr. Freud Róbert kandidátus, dr. Gyarmati Edit PhD.

A számelmélet --- Gauss megfogalmazásában --- a matematika királynője, és valóban rendelkezik az összes királynői tulajdonsággal: sokoldalú és tiszteletet parancsolóan jelentékeny, hiszen hatalmas, szerteágazó elmélet; gyönyörű és izgalmas, hiszen tele van szebbnél szebb problémákkal és az ezek megoldására kidolgozott remek módszerekkel; elegáns és könnyed, hiszen kérdéseinek jelentős része szinte minden előismeret nélkül megfogalmazható, és gyakran a bizonyításoknál is ,,csak'' szép gondolatokra van szükség; titokzatos és kacér, hiszen kétezer éves megoldatlan problémákkal is csábítja hódolóit; szeszélyes és kiszámíthatatlan, hiszen a feltételek minimális változtatása legtöbbször az eredmények és a megoldási módszerek drámai változását vonja maga után. Könyvünkben megpróbáljuk az Olvasót segíteni abban, hogy a Királynő kegyeibe férkőzzék. Receptek nincsenek, de a kitartó udvarlás és az odaadó szolgálat előbb-utóbb meghozza gyümölcsét. Ehhez mindenkinek jó munkát és kellemes szórakozást kívánunk.

A farmakológia alapjai

2011, Klára, Gyires, Zsuzsanna, Fürst

A könyv a gyógyszerek hatásmódjára és az ezeken alapuló, illetve ezektől független fő- és mellékhatásokra koncentrál – bár természetesen kitér a gyógyszerek klinikai felhasználásának lehetőségeire is.

Sebészet

2012, Csaba, Gaál

A könyv összefoglalja a sebészeti vizsgálómódszereket, a sebészeti beavatkozások kórélettani vonatkozásáit, a műtétek sokféleségét és a kellő aneszteziológiai ismereteket.

Jogi alaptan

2014, Szilágyi Péter

A kötet nem korlátozódik a tételes jog tanulmányozásának előfeltételét képező olyan jogi alapfogalmak rövid magyarázatára, mint a jogalkotás, jogalkalmazás, jogforrás, jogszabály, jogi norma, jogtétel, jogviszony vagy alanyi jog, hanem emellett részletesen tárgyalja a jog- és állambölcseletnek azokat a kérdéseit is, amelyek megértéséhez nincs szükség előzetes tételes jogi tanulmányokra. Így többek között behatóan foglalkozik az állam- és jogtudományok tudományelméleti és módszertani kérdéseivel, az állam és a modern állam kialakulásának folyamatával és következményeivel, az állam sajátosságaival, funkcióival, szuverenitásával, az állami szervek típusaival, a normativitás mibenlétével és a jog fogalmával, a jogrendszer tagozódásával és a szupranacionális jog kérdésével. Az ELTE jogi karának nívódíját 2002-ben elnyert mű átdolgozott és jelentősen bővített kiadása az európai uniós jog sajátosságait és alapvető fogalmait a Lisszaboni Szerződés alapján tárgyalja, emellett kitér néhány, a közelmúltban nagyobb figyelmet kiváltó kérdésre, figyelembe véve az új Alaptörvény rendelkezéseit is.

Magyar igei szerkezetek

1, Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit

A Magyar igei szerkezetek – A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára az MTA Nyelvtudományi Intézetében készült, 2200 ige 6200 szerkezetét tartalmazza. Megfigyelhetjük, hogy a kommunikáció során folyamatosan igei szerkezeteket használunk, (egyszerű) mondataink általában egy igéből és annak bővítményeiből állnak.