Ugrás a tartalomhoz
Recommendations

Az esztétika alapfogalmai

1, Władisław Tatarkiewicz

Az esztétikatörténetet, mint a többi tudomány történetét is, kétféleképpen lehet tárgyalni: vagy azoknak az embereknek a történeteként, akik megalkották ezt a tudományterületet, vagy a kutatás során felmerült és megoldott kérdések történeteként. A jelen könyv szerzőjének korábbi esztétikatörténete (három kötetben, 1960-1968; angol kiadása: 1970-1974) az emberek története volt: azoké az íróké és képzőművészeké, akik az elmúlt évszázadok során hangot adtak a szépséggel és a művészettel, a formával és a kreativitással kapcsolatos elképzeléseiknek. A jelen könyv ugyanehhez a témához tér vissza, ám másként: mint az esztétikai kérdések, fogalmak és elméletek történetéhez. A korábbi és a jelenlegi könyv tárgya részben ugyanaz, de csak részben: a korábbi könyv ugyanis a tizenhetedik századnál véget ért, míg a jelen munka a jelenkorig tárgyalja a témát. Márpedig a tizennyolcadik és a huszadik század között sok minden történt az esztétikában. Az esztétika önálló tudományként csak ebben az időszakban lett elfogadottá és kapott saját nevet, és olyan elméleteket hozott létre, melyekről korábbi tudósok és művészek nem is álmodtak.

Erdészeti rovartan

2014, Tóth József

Az Erdészeti rovartan az erdőkben és az erdők közelében élő rovarok leírásával, életmódjával, elterjedésével, esetleges kártételével és hasznával foglalkozik.

Növényi biotechnológia és géntechnológia

1, Dudits Dénes, Heszky László

A kötet tárgya a növényi biotechnológia és géntechnológia. A növényi biotechnológia és különösen a növényi géntechnológia nemzetközileg is új fogalomnak tekinthető, melyet sokféleképpen értelmeznek, ezért pontos és egyértelmű definíciója rendkívül fontos.

Nemzetközi jog I.

2014, Bruhács János, Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft.

A tankönyv a nemzetközi jog olyan általános kérdéseivel (jogalkotás, jogalkalmazás, a nemzetközi jog és az Európajog, valamint a nemzetközi jogrendszerek viszonya, nemzetközi felelősség, a viták rendezése) foglalkozik, melyek a nemzetközi jog különböző területeinek megismeréséhez szükséges alapokat jelentik.

Gyermekgyógyászati kézikönyv II.

2008, Éva, Oláh

A könyv küldetése, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a mindennapi betegellátásban, az elvégzendő diagnosztikai vizsgálatok és a szükséges terápiás beavatkozások terén.

A média története

2004, Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir

A különféle médiumok története 1751-től napjainkig. A pontosan dokumentált, idézetekben bővelkedő műben számos, az adott kor atmoszféráját hűen visszaidéző anekdotát találhat az érdeklődő olvasó.

CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZ

1, Dr. Gábris Gyula, †dr. Marik Miklós, dr. Szabó József