Ugrás a tartalomhoz
Recommendations

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai

2013, Dr. Szűcs István

Hulladékgazdálkodás modul

Metaadat tárolási technológiák

2011, Tóvári Judit - Szabó Bálint

A tankönyv bemutaja az XML nyelvet, ismerteti annak szerkezetét, a tag-ek, attribútumok, tartalmak ábrázolásának módját, a jól formázott, és érvényes XML dokumentumok elkészítésének technikáját. Az olvasó megismerheti a DTD, és az XSD struktúra leíró nyelveket, a dokumentum szabványok definiálásának módját. Megismeheti az XML dokumentumok feldolgozásának lehetőségeit, az XPath keresőnyelv és az XQuery szintaxisát. A könyv bemutatja az XML dokumentumok XSLT segítségével történő transzformálását, valamint a XML és CSS (Cascading Style Sheet) együttes alkalmazását, az XML dokumentumok formázott megjelenítésének lehetőségeit.

Szín és észlelet. Színtervezés számítógépes felhasználás számára

2011, Schanda János

A jegyzet megismerteti a hallgatót a színtan elemeivel. Röviden összefoglalja a látás észlelet alapjait, a szem felépítését, az optikai jel retinális feldolgozását. Foglalkozik a színmérés alapjaival, így a radiometriai és fotometriai fogalmakkal, a színinger-mérés törvényszerűségeivel, és a számítógépes szín-management kérdéseivel. Röviden áttekinti a szín-alkalmazás kérdéseit, így elsősorban a színinger megjelentetésére használt eszközöket (monitor, nyomtató), azok méréstechnikai elemeit. A jegyzetet a színek számítógépes használatával kapcsolatos néhány megjegyzés és a tématerület további megismeréséhez fontos könyvek és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság vonatkozó jelentéseinek felsorolása zárja.

Minőségmenedzsment

2011, Czeglédi László

A könyvtári minőségmenedzsment típusú gondolkodás elterjedése olyan tendencia, amelynek ismerete és gyakorlati alkalmazása nélkül nem lehet korszerű szolgáltatásokat nyújtani. A könyvtári minőségmenedzsment módszereinek alkalmazásával növelhetjük az intézmény versenyképességét, gazdaságosabban kihasználhatjuk meglévő erőforrásainkat, tudatosabban szervezhetjük feladatainkat, tehát az előbb említett elvárásokat egyre magasabb színvonalon tudjuk kielégíteni. A minőségmenedzsment típusú gondolkodás alapvető szemléletváltást jelent, az egyéni feladatmegoldás helyett előtérbe kell kerülnie a csoportmunkának. A minőségmenedzsment tevékenység bevezetése és magas színvonalú művelése lehetőségeket teremt más területek felé is – például az oktatás felé –, amelynek eredménye lehet egy kiemelkedő minőségű szolgáltatási rendszer kialakítása. A kurzus ezekhez a tevékenységekhez igyekszik alapvető ismereteket nyújtani, megismerteti a hallgatót a legfontosabb módszerekkel és rávilágít a minőségszemléletű intézményirányítás legfontosabb jellemzőire.

Matematika II.

2011, Kovács Béla

E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Matematika II. tantárgyához.

Adatközpontok

2011, Sima Dezső, Schubert Tamás

Az elmúlt évtized informatikai fejlesztései lehetővé tették, az üzleti igények pedig kikényszerítették, hogy az informatika is egyre inkább szolgáltatássá váljék, és az üzleti alkalmazások megfelelő minőségű, költséghatékony ellátását biztosítsa. Az e feladatot ellátó adatközpontok és elosztott informatikai rendszerek üzemeltetését csak a rendszerelemeket, folyamatokat, a felügyeleti megoldásokat és a kidolgozott módszertanokat jól ismerő szakemberek tudják elvégezni.A tantárgy keretei között a hallgatók megismerkednek az adatközpontok, a párhuzamos és elosztott rendszerek, és ezen belül a DP és MP szerverek, a tároló hálózatok sajátosságaival, felépítésével, az alkalmazási környezet által támasztott teljesítmény-, megbízhatósági, és biztonsági elvárásokkal, valamint adott elvárásoknak eleget tevő szerverrendszerek kialakításának szempontjaival, módjával. Az előadásokon hangsúlyt kapnak a különböző virtualizáló megoldások, amelyek megértését gyakorlati bemutatók is segítik.