Recommendations
2010, Kottyán László
In Module 5 an OWS simple application is created.
2010, Dr. Nagy Frigyes
A magyar mezőgazdaság, a többi tagállamhoz hasonlóan, további mintegy százhúsz országgal tagja a Világkereskedelmi Szervezetnek, ahol a nemzetközi kereskedelem alapszabályait fogalmazzák meg, és a szabályok betartását ellenőrzik. A szabályok megszegéséért szigorú szankciók járnak. Így valamennyi tagország érdeke, hogy alkalmazkodjon, és elkerülje a nemzetközi kereskedelemből való kizárást, vagy egyéb más szankciót. Ezt azért kell ismerni, mert a tapasztalatok szerint sokszor találkozunk értetlenséggel, egyoldalú szemlélettel, saját érdekek fel nem ismerésével, és nem teljesíthető követelések támasztásával.
2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor
2. fejezet: Áramlástechnikai gépek fajlagos munkája7 feladat, 1 kidolgozott 
2010, Tarsoly Péter
Ez a modul a geodéziai számítások alapműveleteit tárgyalja. Tárgyaljuk a tájékozás, a külpontos mérések központosításának módszereit, valamint különböző pontkapcsolások számítását.
2011, Komenczi Bertalan
Az Információ és társadalom - Az információtól az információs társadalomig című tananyag keretein belül az ember, információ, technika és társadalom kapcsolatrendszerben fogalmaztunk meg olyan összefüggéseket, amelyek a 21. századra kialakult információs, tudásalapú társadalom megértését segítik elő. Az információfogalom értelmezését követően az emberi információfeldolgozás jellegzetes kulturális formációit vizsgáljuk. Hangsúlyozottan szerepel az anyagban az új információtechnika, a számítógép és a hálózatok, valamint a World Wide Web kifejlesztésének-kialakulásának szellemi, technikai, társadalmi hátterének bemutatása. Részletesen foglalkozunk az informatizálódó társadalom ismérveivel, elemezzük a folyamatban lévő trendeket, és ezek alapján jövőperspektívákat vázolunk fel.
2011, Dr. Kirs Eszter
Az angol nyelvű jogi okiratok szerkesztése és az angol nyelvű tárgyalás képessége nélkülözhetetlenné vált a magyar joghallgatók számára. A tananyag egyes Magyarország számára releváns nemzetközi bírói intézmények előtt alkalmazandó eljárási szabályokat ismertet az olvasóval. A tananyag megértését elősegítendő, az első fejezet az alapvető angol nyelvű jogi kifejezések magyar megfelelőjét és magyarázatát tartalmazza. Az olvasó betekintést nyer az Európai Bíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága, a Nemzetközi Bíróság és a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárási szabályaiba.
Friday, September 14, 2012

An Elsevier SciVerse e-book collection, which involves 1192 e-books, can be accessed by higher education and research institutions from September 2012. Access for authorised institutes is ensured by Educatio Public Services Non-profit LLC.

Wednesday, April 17, 2013

The highly successful Budapest International Book Festival celebrates its 20th anniversary on April 18-21, 2013. The site is Millenáris B-D buildings (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20). Digitális Tankönyvtár welcomes visitors at Stand B8, Millenáris B building.

Friday, March 08, 2013

There are several celebrations of printed books over the year, both abroad and in our country. Everybody in the publishing trade knows the Book Fairs in Frankfurt or Leipzich, which have grown into a genuine celebration of books. If we focus only on the home events, many of us can recall Vörösmarty Square or the name of Millenáris. Good news is that Digitális Tankönyvtár will exhibit at Budapest International Book Festival this year (April 18-23, 2013) as well.

Thursday, April 19, 2012

We present the new web site of Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár (abbreviated: Tankönyvtár) to the general public at the 19th International Book Festival opening today in Budapest. The new web site was developed from EU resources. Tankönyvtár staff welcomes visitors at stall No. 4 at the Book Festival. They are invited to take part in a quiz, where 8GB pen drives will be raffled among the ones who have guessed right.

Monday, April 16, 2012

You can find relevant contents the quickest on the new Portal under the tab “Browsing” with the help of the categories of fields of science; and by using the intelligent search window, which enlists quickly the documents that include the searched word. Contents were significantly developed concurrently with the renewal of the Portal, and as a result the coverage of Digitális Tankönyvtár was doubled.

Wednesday, February 29, 2012

Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár, which brings within reach Hungarian reference books, textbooks, and manuals in digital format, and which is a division of Educatio Public Services Non-profit LLC, has been operating since 2005. Users can access the services of www.tankonyvtar.hu with a new surface and continuously expanding contents.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója